Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Den smarta staden är här redan… lite grann i alla fall…

8 april 2015

Det är lätt att få bilden av att den Smarta staden är ett framtidskoncept som en vacker dag helt enkelt kommer infinna sig och att vi en morgon vaknar och ser hur staden radikalt förändrats. Så kommer det ju självklart inte gå till och faktum är att en hel del av de processer och komponenter vi räknar in i begreppet den Smarta staden redan har börjat. Här kommer några exempel:

3G överallt, till och med i tunnelbanan

Detta har blivit en sådan självklarhet att vi inte ens tänker på vilken infrastruktur som måste skapas för att vi skall kunna ta del av obruten 3G-uppkoppling i hela staden och längs hela tunnelbanesystemet. Ovan såväl som under jord.

Denna infrastruktur är en självklar förutsättning för Internet of Things, liksom grunden för en hel del av stadens smarta installationer (parkeringsautomater, bensinpumpar, övervakningskameror, busskommunikationssystem mm) vilka alla nyttjar 3G/GPRS och andra mobila system istället för fast kommunikation.

Man kan tänka sig att nästa generations mobila protokoll i mycket större utsträckning kommer vara någon form av WiFi, med en enorm mängd mindre, svagare stationer. Ett exempel på detta kan man finna i Helsingborg: http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/om-helsingborg/surfzoner-i-helsingborg/

 

Interaktiva informationstavlor för lokaltrafiken

Det finns många fördelar med de interaktiva informationstavlorna: bland annat upplever vi mindre stress när vi kan se exakt när nästa buss kommer och snabbt kan finna exakt perrong och tid för tågavgångar.

 FullSizeRender3

(Informationstavla vid Gullmarsplan, Stockholm. Foto: Michael Thydell, 2015)

 

Betalstationer med Smarta kameror

Förutsättningen för ett modernt system med betalstationer är en snabb och korrekt helt digitaliserad s.k. OCR-läsning av passerande bilars nummerplåtar. För 20 år sedan hade ett motsvarande system varit helt beroende av manuell betjäning eller olika typer av dyra transpondersystem. Det är inte orimligt att man i framtiden kommer använda sig av denna utmärkta Big Data-källa för många olika nya tillämpningar i perspektivet realtidsstatistik och differentierad debitering beroende på pendlarbeteende. En utmaning kommer naturligtvis vara att balansera integritetsfrågan med nyttopotentialen.

IMG_6223 (Betalstation vid Skanstull, Stockholm. Foto: Michael Thydell, 2015)

 

Smarta indikatorer i parkeringsgarage

Många parkeringsgarage har idag servicen att visa exakt var man kan finna en ledig plats och hur många platser totalt som finns lediga i garaget. Det är säkerligen bara en tidsfråga innan vi ser de första liknande tjänsterna som omfattar samtliga parkeringar i en stadsdel eller hela staden, kanske som ett informationsskal i en parkeringsapp tll Smart Phones?

 NackaForum(Nacka Forum, Nacka. Foto: Michael Thydell, 2015)

Smarta elmätare och liknande

Med smarta elmätare menas inte längre bara mätare för fjärravläsning av förbrukning; nu börjar även dessa kunna registrera kunder som producerar elström och ”säljer” denna till elnätet, en teknik som funnit rätt länge i exempelvis Tyskland, men är nu på intåg på allvar i många andra länder.

Smarta elmätare kan idag även användas för kundens egen statistik och i vissa fall även för att styra delar av hemmets apparatur.

Liknande smarta mätare finns även för fjärrvärme och vatten.

En utmaning som är aktuell är att dessa smarta mätare ofta bygger på direkt radioöverföring mellan enheten och ett passerande avläsningsfordon, och inte WiFi/3G, vilket inneburit debatt kring strålningsrisker mm för brukarna. Vi kommer troligen i en nära framtid se hur denna teknik också blir baserad på Internet of Things och de möjligheter som ges via alternativa datanät.

 

Vad ser du av den smarta staden?

Detta var bara några nerslag i befintlig teknik i den Smarta staden. Det finns säkerligen många fler exempel på sådant som är på gång eller redan finns. Maila gärna författaren till den här bloggen: michael.thydell@sweco.se med tips och spaningar, eller kommentera direkt i bloggen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.