Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Den smarta medborgardialogen

4 maj 2015

En viktig funktion i den smarta staden är självklart kommunikationen mellan staden och dess invånare. Jag läste ett mycket bra citat av Jane Jacobs (“The Death and Life of Great American Cities”): “Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.” (Jane citeras i OGCs whitepaper “Smart Cities Spatial Information Framework” – som för övrigt är intressant läsning om arbetet med en standard för den smarta stadens information, inte omöjligt att arbetet med standarden dyker upp i ett eget blogginlägg längre fram i sommar). I det Jane säger finns det faktum att utan medborgarnas synpunkter och medverkan så blir staden inte särskilt bra. Samtidigt har städer och kommuner i många år ofta fått kämpa för att få in medborgarnas tankar och åsikter om ex planerade bostadsområden.

I och med ny teknik så finns det nya sätt att få till en medborgardialog. Det har under de senaste åren dykt upp flera nya sätt att nå ut till kommuninvånarna. Göteborgs ”Min stad” är ett sådant exempel. Titta också på bland annat Helsingborgs stad som lagt upp en modell av staden i spelet Minecraft för att tillåta medborgare att vandra runt i ett virtuellt Helsingborg, och på så vis också bli mer delaktiga i stadsbyggnadsprocessen. Nya tekniker lockar också nya målgrupper – t ex hörde jag en GIS-samordnare från en kommun nämna att genom att lägga fram samrådshandlingar i en 3D-karta fick de helt plötsligt synpunkter från medborgare som tidigare inte nåtts av de traditionella metoderna – i detta fall främst ungdomar.

Ytterligare en dimension av kommunikationen mellan staden och medborgarna är de tjänster som staden kan tillhandahålla. Under mässan Position 2015 fick e-tjänsten RIGES pris som bästa e-tjänst inom samhällsbyggnadsområdet. RIGES står för ”Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan” och är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner i Västernorrland: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Inom projektet har så många som tolv stycken e-tjänster samt en publik informationskarta ”Bygg-och exploateringskartan” tagits fram. E-tjänsterna omfattar bland annat bygglovsanmälan, begäran om planbesked och registrering av livsmedelsanläggning. Läs mer om RIGES på Härnösands hemsida.

Som nämndes ovan behöver staden medborgarnas medverkan för att skapa en god stad – samtidigt har kommunerna inte alltid lätt att nå ut till medborgarna. Troligen har på samma sätt invånarna svårt att nå fram till staden. Som vi beskrivit ovan kan digitalisering och ny teknik bjuda på några nya möjligheter att kommunicera, men det är fortfarande människor som måste mötas i dialog.

Minecraft_sweco

Mer att läsa – Swecos arbete med RIGES och Minecraft:

Sweco var med i RIGES, vår del var att bygga en GIS-plattform och integrera den i en E-tjänsteplattform. Resultatet hittar du under länken: http://oemap.org/

Sweco har också varit med i ett par Minecraft-projekt, läs mer om dem här:
Kristianstad: http://blog.safe.com/2015/02/minecraft-spatial-building-momentum-implications-geodesign/
Blockholm
(Stockholm): http://www.arkdes.se/articles/blockholm 

Se även en av våra medarbetares (Ulf Månsson) presentation om Minecraft på FME User Conference 2014:
http://www.safe.com/fmeuc/crowdsourcing-through-gaming-fme-and-minecraft/ 

Profilbild
Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.