Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Den fjärde industrialiseringen

5 maj 2015

Tysk-svenska handelskammaren anordnade för några veckor sedan ett dialogseminiarum om digitaliseringen av industrin och vilka möjligheter det för med sig. I Tyskland drivs projektet Industrie 4.0 av företrädare från både näringsliv och politik. Projektet ämnar rusta den tyska industrin för den fjärde industriella revolutionen, där digitalisering och sakernas internet är framträdande aspekter.

Enligt projektet Industrie 4.0 har en sådan industri hög individualisering av produkter där produktionen är mycket flexibel för att samtidigt klara av storskalighetens fördelar. Kunder och användare är direkt inblandade i produktutveckling och värdeskapande. Till exempel är servicetjänster kopplade till olika delar av produktionen för att skapa ett större värde för konsumenten. När leverantörer, kunder och produktion är tätt sammankopplade innebär digitaliseringen ett nytt sätt att organisera sig och interagera med varandra över hela produktens livscykel. Genom att övervaka produktionen med intelligenta sensorer och system kan också verksamheten optimeras till det yttersta och styras i realtid.

Genom digitalisering kan nya affärsmodeller skapas för industrin och det bör inte bara vara en fråga för IT-chefer utan för ägare, styrelse och VD:ar att engagera sig i. Utmaningar framöver är bland annat kompetensutveckling bland anställda inom industrin, integritet och säkerhet.

Mer information om seminariet återfinns på följande länk.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.