Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Delningsekonomin – i den smarta staden

1 juni 2015

Under Almedalsveckan skall jag medverka i ett seminarium anordnat av Car2Go bl.a. tillsammans med Uber. I presentationen av seminariet skriver Car2Go:

Shared economy innovations have disrupted several industries in recent years, one of them being transportation. Services such as car2go and Uber are gaining more and more popularity as responding to both an increased focus on convenience and at the same time a greater concern for efficient use of resources, made possible by technological innovation.

Under de senaste åren har “delningsekonomin” (shared economy) vuxit sig allt starkare. Vi har sett offentliga satsningar på delning (lånecyklar), men framförallt hur delningsekonomin slagit igenom i sociala nätverk. AirBnB är bara ett exempel. Bara för samåkning finns det numera en hel lista (Skjutsgruppen, GoMore, Roadmate, samåkning.se, ….)

Och nästa vecka är det den globala ”shared economy week”!

http://www.thepeoplewhoshare.com/global-sharing-week/

Nya aktörer
Nya aktörer

Notera att i texten om seminariet ovan beskrivs delningsekonomin som något som bryter ner traditionella ekonomier och industrier. Samtidigt måste trendkänsliga framtidsspanare erkänna att det är något grundläggande sunt med delningsekonomi. Läs vad Ikano-banks familjeekonom skrev på sin blogg om hushållsekonomi:  

http://blog.ikanobank.se/familjeekonomen/om-delningsekonomi/

Steget från delningsekonomin till den smarta staden är inte långt. Koncentrationer av människor i mindre hushåll blir lättrörliga och är den självklara första målgruppen för delningsekonomin. Det är ingen slump att Car2Go börjar sin Sverige-satsning i Stockholm! I Frankrike har Autolib https://www.autolib.eu/en/ sedan många år etablerat elektriska lånebilar (nästa steg för car2Go?) i Paris och Lyon.

En av de stora frågor som vi brottas med i transportsektorn är hur delningsekonomin, i synnerhet om den kombineras med en ökad grad av uppkoppling och automatisering, påverkar – hotar – de traditionella strukturerna? De stora tunga transportsystemen kommer alltid att behövas i inom och mellan befolkningskoncentrationerna. Men kommer den finmaskiga kollektivtrafiken som vi är vana att betrakta den (bussarna) att överleva den automatiserade delningsekonomin? Eller blir detta en av flera ”disrupted industries”?

Svaret på frågan kommer vi att hitta i den smarta staden. Där kommer tätheten, tekniken och tanken att skapa förutsättningar för storskaliga experiment som drivs framåt främst av sociala nätverk. Det är ju inte så att SL tagit initiativ till att ersätta några av sina linjer med samåkningslösningar. Men det kommer!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.