Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Delade meningar om buller – kan det härledas till en hållbarhetsfråga?

13 oktober 2016

Nya Värmlands tidning skriver om att Karlstad växer……och att det råder delade meningar om det buller som uppstår. I min värld en väldigt vanlig bild i vilken svensk stad som helst.

Min bild är att buller i dessa sammanhang dels handlar om just buller och dels om så mycket annat t ex motstånd mot förändring och att olika intressen står mot varandra. Något kanske tycker att det är mest viktigt att vi bygger fler bostäder för att lösa bostadsbristen långsiktigt medan någon annan tycker att problemet med den kortsikta olägenheten under tiden dominerar. Båda perspektiven torde vara rätt beroende på hur man ser på det.

Denna typ av diskussioner kokar väldigt ofta ned till en fråga om riktvärden och siffror kring buller. Är det rätt? Ja, kanske om man söker objektiva sanningar men jag kan ifrågasätta om de ens finns IRL. I alla fall om man blickar utifrån ett större  samhälls- eller varför inte hållbarhetsperspektiv. Politiker, tjänstemän, konsulter och övriga samhället har här ett arbete att göra. Vi måste våga se större perspektiv på utvecklingen i vårt samhälle och i detta fall är min analys att klagomål kring buller snarare ett uttryck för att vi inte gör det. Halvtaskig planering, dålig information/kommunikation med medborgarna och kanske fel val av arbetstid och tekniska metoder (för buller finns faktiskt;-).

Nej, ett bra steg i rätt riktning är att i större utsträckning översiktligt planera städers framtida utveckling och i detta arbete även involvera medborgarna samt ta in rätt specialister som rådgivare. Då kan man t ex lyfta frågan buller, som defakto är ett negativt uttryck för ljud, till en fråga om ljudmiljö och kanske till och med till en del i ett större upplevelse- och hälsoperspektiv. I slutändan kanske det till och med kan leda till ett positivt helhetsperspektiv kring ljudmiljö.

I stort anser jag att buller och/eller ljudmiljö i princip aldrig klarar att helt bedömas särskilt från övriga faktorer som påverkar vår upplevelse av en miljö, plats eller ett specifikt ljud. Här spelar alla sinnen in samt även våra tidigare erfarenheter av en miljö, situation eller för den delen en specifik händelse. Så komplext är det och i rättvisans namn torde det även hanteras utifrån ett sådant perspektiv. Även om det kan vara både utmanande och svårt att se större perspektiv och helheter.

Den slutliga frågan är då: Kan vi välja att inte arbeta med helheten, de långsiktiga perspektiven och hållbarhet? Ja, kanske på individ, grupp och företagsnivå men absolut inte på samhällsnivå. För att det ska kunna hända tror jag att vi alla behöver våga utmana oss själva, våra kunder, marknaden och samhället i stort.

Julian Treasure har gjort en riktigt bra TED-talk som jag verkligen kan rekommendera, den ser du här.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.