Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Datacenter – En intressant affärsmöjlighet för både AB Sverige och landets elproducenter

10 november 2017

Etablering av nya datacenter spås få en explosionsartad utveckling under kommande år. Dessa nya datacenter för med sig en mängd affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen, inte minst för energisektorn, då datacenter ofta är en mycket energiintensiv verksamhet. Detta har lett till en stenhård internationell konkurrens om de nya datacenter som planeras. Som exempel kan nämnas etableringen av Facebooks stora datacenter i Luleå. Luleå valdes ut i en urvalsprocess som initialt omfattade 15 länder och bara i Sverige undersöktes 22 olika lokaliseringsalternativ.

En del i Facebook investeringsbeslut var ett statligt investeringsstöd. Beslutet att ge Facebook investeringsstödet baserades på att etableringen skulle få positiva effekter på den regionalekonomiska utvecklingen.  För att säkerställa att detta varit välinvesterade pengar har Tillväxtverket tagit Swecos hjälp för att utreda effekterna från byggnation och drift av Facebooks datacenter över åren 2012‐2017. Studien som publicerades i förra veckan visar bland annat att anläggningen genererat energiskatteintäkter på 125 miljoner kronor. Energiskatteintäkten bedöms dock på grund av sänkt energiskatt för serverhallar fortsättningsvis uppgå till en lägre nivå om cirka 1,5 miljoner kronor per år. Facebook har också betalat elcertifikatsavgifter motsvarande 17 miljoner kronor under perioden 2012 – 2016 och därigenom hjälpt till att finansiera utbyggnaden av förnyelsebar kraft. 2016 hade anläggningen en elanvändning på 295 GWh/år, en siffra som mycket väl kan komma att öka markant de närmsta åren. Räkna med andra ord med att energibranschen kommer fortsätta att följa utvecklingen inom datacenter noga även framöver och arbeta för att Sverige ska vara konkurrenskraftiga vid etablering av denna typ av anläggningar.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

 

Vill du veta mer om detta?

Kontakta

Christian Holtz, Energimarknadskonsult Sweco, christian.holtz@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.