Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Dålig akustik bidrar till ett mer konkurrensutsatt, konfliktdrabbat och mindre avslappnat klassrum.

16 oktober 2013

skolklass

Att lång efterklangstid stör taluppfattbarheten i undervisningslokaler är ett ämne akustiker brukar tala om. Dålig akustik leder till att elever hör sina lärare sämre, upp till 50 % om det är illa. En annan effekt av lång efterklangstid är att ljudnivån i rummet ökar markant, när flera personer talar samtidigt blir det svårt att tränga igenom den ”ljudmatta” som skapas om man vill få sin röst hörd. Klassrum med lång efterklangstid har i en studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Noise & Health, visat sig bidra till att lärare upplever klassrummet som mer konkurrensutsatt, konfliktdrabbat och mindre avslappnat än klassrum med kortare efterklangstid. Artikeln är skriven från lärarnas perspektiv, men resultaten kan kopplas till tidigare studier från elevperspektivet. En tysk studie visar ex att elever som vistas i rum med dålig akustik tror att deras klasskamrater är mer högljudda, mindre vänliga och att lärarna är mer otåliga uppger doktoranden Jesper Kristiansen till tidningen Folkeskolen.

Verktygen att komma åt dessa problem, som relativt enkelt kan åtgärdas är trubbiga. Endast vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad kontrolleras rumsakustiken i skolor, så vida inte skolan själva ber om hjälp. Skolans kunskap om akustikens innebörd för miljön i klassrummen är för svag för att ljudmiljön ska ses som en prioritet. I många fall kan dålig akustik vara orsaken till en rörig skolmiljö, men kopplingen är inte alltid självklar och problematikens tyngd läggs ofta endast på människan och mindre på hennes förutsättningar. I förbättringsarbetet av skolmiljön borde akustiken finnas med som en av grundpelarna.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.