Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Cykelranking.nu – skapad under 24 timmar på Hack for Sweden

19 mars 2016

Förra helgen deltog jag och mina kollegor Rasmus Berglöf och Christopher Haglund på med ett lag på Hack for Sweden – ett 24 timmars hackathon som främjar användandet av öppna myndighetsdata. Det var tredje året som det genomfördes och alla gånger har det skett samma helg som finalen av Melodifestivalen och varje år i Naturvårdsverkets fina lokaler vid Gärdet i Stockholm (tidigare Konstfack).

För varje år som går blir det fler och fler av våra statliga myndigheter som deltar med öppen data och experter på plats. I år var de 23 stycken och förutom resultatet av själva hackathonet så betyder det väldigt mycket att all dessa personer som jobbar med att tillgängliggöra värdefull data – framtagen med våra gemensamma skattemedel – träffas och utbyter erfarenheter en gång om året. Att de dessutom får upp frågan om öppna data internt inom organisationerna inför evenemanget – så att frågan blir viktig för fler en bara de som jobbar med detta dagligen på myndigheterna – är mycket bra.

Första året, 2014, hade jag nöjet och äran att vara med i juryn för Hack for Sweden men i år deltog jag alltså som deltagare för Sweco-laget från oss i företaget som jobbar med IT för samhällsutveckling. Det innebär att vi till vardags jobbar mycket med specialanpassade systemutvecklings-uppdrag, till stor del för kunder från just statliga myndigheter och kommuner. Oftast är det dessutom någon form av karta eller geografisk information inblandad. Så även i den applikation som vi tog fram under de 24 intensiva timmar som hackathonet varade.

Tjänsten fick namnet cykelranking.nu och ni kan redan nu besöka och utforska den, även om vi ser det mest som en fungerande prototyp som vi gärna skulle vilja bygga vidare på. OBS: mobilvyn behöver mer kärlek (=är inte optimerad) och geoservern behöver mer minne (=kartorna går långsamt). Men i övrigt rullar den ok.

cykelranking-nu
Sajten cykelranking.nu som togs fram under Hack for Sweden 2016.

Men varför fokusera just på cykel och varför göra ännu en ranking? Som alla vet står framförallt våra stora städer för en mycket stor utmaning vad det gäller klimatpåverkan, trängsel i trafiken och hälsa för medborgarna. I alla dessa tre kategorier av framtidsutmaningar är cykeln en av nycklarna till en förbättring. I Köpenhamn cykelpendlar 35% av alla som har arbete till jobbet och man siktar på att nå 50%. I Stockholm är det bara en bråkdel av detta. Men skulle vi kunna få fler som cyklar till jobbet istället för att ta bil så skulle klimatutsläppen kunna minska kraftigt. Även trängseln i trafiken – för de som faktiskt måste tas fram i staden (bussar, varutransporter, taxis mm) – skulle minska och dessutom skulle folkhälsan öka genom att cyklisterna får bättre motion.

Så om cykelpendling är en så bra grej så borde väl alla politiker och tjänstemän på styrande positioner i Sverige satsa på att underlätta för en smidig och säker cykeltrafik. Tyvärr år så inte fallet, även om man kan få den känslan ibland, när man hör hur snacket bland våra folkvalda går. Men när det väl kommer till kritan och infrastrukturbudgeterna ska fastställas så är det sällan några större satsningar på cykelinfrastruktur, åtminstone om man jämför med hur det ser ut för personbils och lastbilstrafik.

Enligt en rapport framtagen av Krister Spolander och Svensk Cykel så är det bara 0,7 % av den totala satsningen på transport-infrastruktur de kommande 10 åren som kommer att läggas på cykel. Och om man tittar på redan befintlig väg så är det bara 1,9 meter cykelväg per invånare i Sverige, mot 156 meter för biltrafik (Källa: Kolada).

Så fler skulle behöva cykla till jobbet, men idag är det i många fall både krångligt och farligt att cykla. Därför ville vi med cykelranking.nu – och med hjälp av den tillgängliga data som finns för alla kommuner – sätta fokus på hur cykelvägnätet ser ut och var cykelolyckor inträffar.

goteborg
Så här ser kartvyn över centrala Göteborg ut. Trianglarna är cykelolyckor mellan åren 2010-2016.

Med tjänsten vill vi – med hjälp av nysläppt öppen data från Trafikverket och Transportstyrelsen – på ett lättillgängligt och intressant sätt visa upp hur det ser ut med cykelvägar och olyckor över hela Sverige. Tyvärr finns det brister även i denna officiella data, trots att det är den bästa källa vi har att tillgå i dagsläget. Inrapporteringen av såväl cykelvägar och olyckor skiljer sig åt mellan olika kommuner och polisdistrikt. Men min mångåriga erfarenhet att jobba med öppen data visar att det är först när data kommer ut i det offentliga och alla kan börja granska dess kvalité som trycket uppstår på att vi ska få bättre uppdaterad och enhetlig data. Så förutom själva tjänsten i sig, är tanken att på sikt trycka på för att få fram mer och bättre data av hög kvalité.

Och varför just en ranking? Det korta svaret är: för att det funkar. Folk gillar att se var sin egen kommun förhåller sig till andra, och man tycker det är roligt att sprida vidare och diskutera med vänner och bekanta. Och dessutom kanske de kommer att uppmärksamma ansvariga tjänstemän och politiker i sin kommun och på så sätt få upp cykelfrågorna på agendan.

Vi vill helt enkelt att någon förenklar det komplexa och gör listorna åt oss. Verkligheten är dock som vanligt mer komplex än en ranking och naturligtvis går det inte att fastställa om kommunerna som helhet är bra eller dåliga för cyklister med så få parametrar. Men det tror jag faktiskt alla som tar del av cykelranking.nu också begriper.

Vill man få en alternativ bild av hur kommunerna sköter sig i cykelfrågor, rekommenderas Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Men den har också sina brister då bara en mindre del av Sveriges kommuner deltar och att den dessutom bygger helt på kommunens egna inskickade svar – vilka i många fall är mycket svårkontrollerade. Dessutom vill ju de frivilligt deltagande kommunerna självklart framstå i god dager – det är ju därför de är med – och det påverka naturligtvis svaren de ger.

Och hur det gick? Vi vann faktiskt i kategorin ”Bästa nytta för allmänheten” med motiveringen:

”Samhället behöver öka tempot i beslut som leder till en hållbar framtid och här ses en ranking som kan göra skillnad för medborgare i vardagen. Juryn är imponerad av både genomförande och potential i att öka den synliga kopplingen mellan cykelvägar, olyckor och samhällskostnader.”

Sweco-lag
Lag Sweco Position på Hack for Sweden: Christoper Haglund, Rasmus Berglöf och Kristofer Sjöholm. Foto: Mark Harris

Cykelrankingen.nu är baserad på:

  • Antal döda och svårt skadade cyklister per 100 000 invånare
  • Antal lindrigt skadade cyklister per 100 000 invånare
  • Antal meter cykelväg per invånare
  • Kvoten mellan antal meter bilväg och antal meter cykelväg per invånare.

När de släpps mer öppen data som berör Sveriges alla kommuner hoppas vi att fler variabler kan läggas till och därmed göra rankingen mer relevant för bedömningen av bra kommunerna som helhet är för cyklister.

Tack även till våra kollegor Per-Olof Norén och Per Rosendahl som hjälpte till att ge oss bra förutsättningar för att kunna bygga tjänsten.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.