Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Klimatdemonstration under COP24 i Katowice, Polen.

COP26 inleder med statscheferna – Good COP/Bad COP?

1 november 2021

Sådär, då har FNs klimattoppmöte sparkat igång. Nu väntar två veckors förhandlande om det globala klimatåtagandet. Dessa COP-möten är viktiga för att föra processen framåt och komma överens om knäckfrågor. Mötet har förberetts under väldigt lång tid och mycket av arbetet för också framåt i processer som pågår under hela året men de stora kliven, eller bakslagen, kan behöva tas med så högt uppsatta personer som möjligt i samma rum. Idag kl 14.15 svensk tid sker en öppningsceremoni och därefter kommer statsministrar och presidenter i en lång rad att passera talarstolen för att berätta hur viktigt det som är viktigt är och putta in sina hjärtefrågor i skarpa ordalag. En del kommer också framhålla hur mycket förträffligt man åstadkommit, lägga fram highlights från sina egna klimatplaner men samtidigt bedyra att de vet att det inte är tillräckligt och att nu är sista chansen att tillsammans nå längre. Sådär, då behöver ni inte sitta av de fyra timmarna… Dessutom ska det tas ett ”familjefoto” där alla är med på samma bild. Tyvärr är inte drottningen Elisabeth med då hon är krasslig och även Putin avstår. Xi Jinping kommer adressera mötet via videolänk.

Inledningen av klimattoppmötet är ändå viktigt och det kommer gå att analysera fram ny information ur detta segment. Hur är ambitionsnivån, vart kommer konfliktlinjerna att ligga osv? Fler och fler länder har börjat känna klimatförändringarnas effekter och detta kommer säkert att avspegla sig även i mötestemperaturen.

Mötets stora frågor tror jag kommer bli:

  1. Klimatfinansiering: Kommer klimatfonden att fyllas på med de 100 miljarder USD årligen som faktiskt utlovades redan i Köpenhamn år 2009? Pengarna har flödat in bra den sista tiden men fortfarande saknas en femtedel. Detta är oerhört viktigt för utvecklingsländerna som annars tolkar detta som ett stort misstroende mot ingångna avtal.
  2. Höjda nationella klimatambitioner: Alla länder ska till COP26 ha reviderat och skärpt sina klimatmål. När Parisavtalet ingicks så pekade den samlade bilden på en global uppvärmning på 4 grader till nästa sekelskifte. Med de nya nationella klimatlöftena verkar vi landa på ca 2,7 grader. Det är mycket bättre, men det är inte i linje med 1,5 grader. Can we close the gap?
  3. Sector deals: Boris Johnson, som står värd för mötet, talar sig varm för denna prioritering. Att vi behöver action på ”coal, cars, cash and trees”, vilket visar på förståelse att det inte bara handlar om nationer. Ibland når man längre genom att skära kakan på andra ledder än de nationella, vilket inte minst det svenska arbetet med Fossilfritt Sverige har visat på. Kommer COP26 kunna samla sig runt detta trots att FNs klimatarbete utgår från nationsperspektiven?
  4. Skriva klart regelboken för Parisavtalet: Fortfarande kvarstår teknikaliteter att reda ut kring hur Parisavtalet ska tolkas, mätas och följas upp. Ju längre tid det tar, desto mer försenas implementeringen.
  5. Just transition: När jag var på COP24 i polska Katowice år 2018 blev det för första gången tydligt att klimatomställningen inte bara handlade om att skruva på systemskruvar till vi nådde utsläppsminskningar utan att omställningen är starkt beroende på att samhällen och invånare måste backa upp arbetet, vilket de inte gör om de negativa konsekvenserna blir för stora. Idag vet vi att energiomställningen får uppförsbacke om priserna rusar och arbetslösheten ökar. Kommer COP26 ge svar på hur klimatet kan räddas utan att folk sätter sig på tvären.

Som ni märker finns det mycket att lösa och förväntningarna brukar vara högre än vad klimatförhandlarna kan leverera. Till detta kommer också stora logistiska utmaningar med pandemirestriktioner, förväntade demonstrationer/aktioner och ett säkerhetspådrag som sägs vara Storbritanniens största genom tiderna.

Polisen ringar in klimatdemonstranter under COP24 i polska Katowice.
Polisen ringar in klimatdemonstranter under COP24 i Katowice.

Premiärminister Boris Johnson står värd för mötet och för honom står mycket på spel. Kommer COP26 att framstå som lyckat eller ett misslyckande för honom som ledare? Det kommer vi snart få svar på.

Författare
Andreas Gyllenhammar - civilingenjör, disputerad miljöanalytiker, hållbarhetsstrateg, keynote speaker, hållbarhetschef på Sweco.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.