Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

COP: Intet är (så värdelöst) som väntans tider

13 december 2019

Klimatförhandlingarna COP25 ska sluta idag. Som många av oss (inkl jag själv i min första klimatblogg) förutspått, så blir det sent, jag gissar natten till söndag. Men värre än ett par dagars COP-försening är många års försening av klimatarbetet.

När förhandlarna, observatörerna, media och sekretariatet så småningom åker hem, är det med säkerhet med ett avtal som – med Isabella Lövins ord – är en besvikelse för omvärlden.

Ingen enighet om mekanismer för hur länder kan samarbeta kring utsläppsmekanismer.

Ingen enighet kring långsiktig klimatpåverkan (loss & damage).

Ingen enighet kring framtida klimatfinansiering.

Ingen enighet kring hur och hur ofta länders klimatåtaganden ska skärpas.

Inte ens någon enighet kring hur vi ska nå enighet längre fram.

I nuläget är det ”informal informals”; chefsförhandlare, ministrar och sekretariat träffas utan att det annonseras ut och försöker lösa vad som lösas kan. Men i takt med att tiden går övergår detta till att hitta skrivningar som räddar COP och räddar ansiktet på UNFCCC, ordförandelandet Chile och fodervärden Spanien.

Varför går det då så dåligt? Jag ser fem huvudsakliga skäl:

  1. Klimatomställningen upplevs inte som lönsam, utan som dyr, och flera av de länder som utnämnt sig själva till föregångsländer – som Sverige – visar inte alls upp utsläppsminskningar i takt med klimatmålen vi satt, vilket förstås inte övertygar.
  2. Kyotoprotokollets långa skugga finns kvar över förhandlingarna, med konkreta mål för hur utvecklade länder ska minska sina utsläpp men inte för utvecklingsländer. För Kina, Indien och andra snabbt växande ekonomier är steget till Parisavtalets Common But Differentiated Responsibilites stort, plågsamt och svårt att motivera.
  3. Pengarna saknas. Från år 2020 ska den internationella klimatfinansieringen vara uppe i 100 mdr USD/år, men det är uppenbart att det finns en hel del skönmålning i hur dessa pengar beräknas och utan att rikare länder öppnar plånboken vidare, är det svårt att få med sig de mindre rika.
  4. Parisavtalets luddighet. På COP21 i Paris var vi flera dagar sena med att få ett avtal, och lösningen för att få med bl.a. USA var att hitta vaga formuleringar alla kunde gå med på. Det biter oss i svansen nu, när de förstås måste preciseras när avtalet ska operationaliseras.
  5. Klimaträttviseaspekten är för svag. Just nu pågår stora protester i COP-värdlandet Chile, i Frankrike, Irak, Libanon… alla med krav på ökad social rättvisa. Får vi inte in det perspektivet tydligare, så omvandlas inte heller den folkliga förväntan på klimathandling till ett aktivt tryck gentemot politiken.

I Chile, där jag befinner mig nu, har klimatförhandlingarna försvunnit från tidningar och teve. Att Greta Thunberg blev Times Årets Personlighet uppmärksammades mer, men nu domineras samtalet helt av militärens flyg som störtat i ishavet i Antarktis. För chilenarna, som i slutändan inte fick visa upp sitt klimatarbete för omvärlden, liksom för världen som helhet, vidtar nu ett arbete att förklara klimatförhandlingarnas fortsatta relevans. Men också – och det är mycket viktigare – att övertyga om att vi fortsatt kan förhindra en klimatkatastrof. För vi ska INTE gå från förnekelse till förtvivlan, utan till klimataktion.

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.