Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

CITYLAB ACTION – Guide för hållbar stadsutveckling

18 december 2015

Den 30:e november genomfördes den första baskursen i Citylab Action på Swecos huvudkontor i Stockholm. Femtiotvå personer från kommuner, konsulter och byggherrar deltog i seminarier och workshops och fick en första introduktion och praktisk tillämpning av guiden. Den andra baskursen genomfördes på Swecos kontor i Göteborg den 14.e december. Deltog gjorde ett tjugotal personer. Nästa kurstillfälle är 2016-04-13 i Stockholm.

Citylab Action Stockholm 2015

Citylab Action är ett program som hjälper både små och stora stadsutvecklingsprojekt att skapa en kvalitativ och effektiv arbetsprocess. Genom att upprätta hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner samt att främja kunskapsdelning, ger programmet förutsättningar för en engagerande och effektiv process där uppsatta mål för en hållbar stadsutveckling nås. Läs mer om grundval, hållbarhetsmål och processtyrning i dokumentet ”Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling”.

Citylab Action Stockholm 2015_2

Citylab Action baskurs – hållbar stadsutveckling i praktiken, Stockholm 20151130

På baskursen går man igenom genom guidens innehåll och struktur och arbetar med praktiska gruppövningar.

  • Exempel på mål för hållbar stadsutveckling på olika nivåer (globalt, EU, nationellt, regionalt och lokalt).
  • Mål för hållbar stadsutveckling som Citylab Action grundar sig på.
  • Hur samverkansprocesser, rumslig och funktionell planering, hållbar resursanvändning och tekniska lösningar kan vara medel för att skapa en hållbar stadsutveckling.
  • Vad hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplan bör omfatta vid medverkan i Citylab Action.

Citylab Action

 

Citylab Actions principer, processtyrningsteman, hållbarhetsmål och önskade effekter

Pilotprojekten

Projekten i första pilotomgången.

Läs mer om Citylab Action, Citylab Learning och Citylab Network här

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.