Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Cirkulär omställning

29 januari 2021

Snart är det februari och lite mer än en månad har gått sedan vi firade jul. Adventsstjärnorna är nedplockade från fönsterna, barnen är tillbaka i skolan och kakburken ekar tom. Vilket oundvikligt får mig att tänka på pepparkaksbak och konsten att minimera mängden deg som går till spillo. År efter år när degen kavlas ut ska formar av alla dess storlekar och former samsas om utrymmet. När ena barnet vill ha grisar och stjärnor vill det andra ha hjärtan och pepparkaksgummor. Bara fantasin sätter gränserna! Mellan de olika figurerna uppstår det emellertid alltid ett litet spill av pepparkaksdeg. Om man bara kavlar tillräckligt hårt kan den där lilla återstoden av deg ibland räcka till ännu en liten pepparkaka men så finns den där degen som ändå tycks bli över. Men vad gör väl det – pepparkaksdeg är ju så gott!

Inom EU har vi en gemensam definition av avfall som ”föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med”. Tittar man på ordet i sig bör avfall alltså vara sådant som faller av eller blir kvar när man har tagit tillvara det nyttiga. Till skillnad från pepparkaksdeg är spill varken nyttigt för människa eller klimat och adderar i regel inte heller något värde till livscykeln. 

På engelska översätts avfall till ”waste” som i sin tur betyder att slösa på svenska. Den linjära ekonomin, där naturresurser och jungfruliga material används till att ta fram nya produkter som konsumeras och slutligen slängs, präglar i stort vårt samhälle. Med andra ord slösas det fortfarande. I juni förra året beslutade emellertid regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Strategin utgår från visionen om ”ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Fyra områden pekades ut som särskilt prioriterade för cirkulär omställning:

  1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller 

Som ekonom anser jag att syftet med en cirkulär ekonomi är att bevara värdet av det vi har investerat. Värde kan bevaras på olika sätt med produktens livscykel som utgångspunkt. När vi väljer att öka graden av återvinning, återtillverkning eller återanvändning flyttas avfallet högre upp i avfallshierarkin. När vi istället utvecklar produkter som inte kan återvinnas, repareras eller återanvändas omöjliggör vi en cirkulär affärsmodell.   Man brukar säga att ett nytt år innebär nya möjligheter. Vilka cirkulära möjligheter ser du framför dig? Tveka inte att höra av dig till någon av oss avfallskonsulter på Sweco om du behöver framfart i din cirkulära omställning!

Författare: Karin Larsson, ny gruppchef Avfall och resurshantering Syd.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.