Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Hur hanterar vi att FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag i Sverige 2020?

31 januari 2020 i Samhällsanalys

”Femteklassare är bäst på stadsplanering” utbrast min kollega nyligen efter att vi precis avslutat en dialogprocess i en park i Stockholmsområdet. Dialogen skedde i ett tidigt skede, innan ritningar ritats och beslut tagits, och handlade om hur parken kunde utvecklas och bättre utnyttjas som en grönyta och mötesplats. Under dialogprocessen gick vi runt i parken…

Läs Mer

Sweco har utvärderat Strategiska innovationsprogram

16 december 2019 i Samhällsanalys

Under 2019 har Sweco lett utvärderingarna av de två strategiska innovationsprogrammen (SIP) PiiA – Processindustriell IT och Automation och Produktion2030. Ett utmanande, ärofyllt och väldigt stimulerande uppdrag! SIP är ett av Sverige viktigaste instrument för att hantera stora samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft – precis sådant som vi på Sweco vill jobba med. Arbetet drogs…

Läs Mer

Are you game?

6 december 2019 i Samhällsanalys

Det var frågan Högskolan i Skövde och projektet Studio Ludum ställde till unga mellan 15–24 år. Mer specifikt vände sig projektet till unga som tyckte det var svårt att hitta ett jobb, eller klara skolan. Gensvaret var större än vad projektet tänkt sig. Det visade sig att det fanns betydligt fler unga som kände sig…

Läs Mer

Trygghetsindex underlättar strategiskt trygghetsarbete

29 november 2019 i Samhällsanalys

Trygghetsindex, vad är det? Många kommuner arbetar med olika insatser för att öka tryggheten, men då är det också viktigt att kunna utvärdera insatserna och följa upp utvecklingen över tid. Det är där vårt trygghetsindex kommer in i bilden! När jag sist skrev om att mäta trygghet här på bloggen, så handlade det främst om…

Läs Mer

Hur kan vi mäta trygghet i stadsmiljö?

13 november 2019 i Samhällsanalys

På den internationella konferensen H22 Summit som nyligen ägde rum i Helsingborg ledde jag och mina kollegor ett seminarium där vi bjöd in till diskussion och erfarenhetsutbyte om metoder för att mäta och utvärdera trygghet i stadsmiljö. De som deltog i diskussionen representerade flera svenska kommuner, men också storstäder som Olso, Köpenhamn och New York…

Läs Mer

Social Innovation Summit 2019!

12 november 2019 i Samhällsanalys

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has Margaret Mead, amerikansk antropolog Den 12-13 november i Malmö möts entreprenörer, forskare, myndigheter, kommuner, företag, föreningar som är intresserade av och engagerade i social innovation och samhällsentreprenörskap. Då äger Social Innovation Summit…

Läs Mer

Vad är egentligen effekterna av tidsomställningen?

30 oktober 2019 i Samhällsanalys

I helgen som var ställde vi om klockorna för att även i år gå in i vintertid. Sweco under ledning av bloggförfattaren Erik Cederberg kartlagde hösten 2018 de kända effekterna av tidsomställning, på uppdrag av Statskontoret. Bakgrunden var att Europaparlamentet den 8 februari 2018 antog en resolution som uppmanar EU-kommissionen att grundligt utvärdera EU-direktivet om tidsomställningen….

Läs Mer

”Om vi inte bygger för människor, hur ska vi då kunna växa?”

16 oktober 2019 i Samhällsanalys

Eva Dahlberg, folkhälsostrateg i Karlskrona, finslipar sin presentation inför Blekingedagen men tar sig tid för en intervju.  – Idag lanserar kommunen öppna data kring levnadsförhållanden i olika kommundelar, vi kallar det Karlskronaanalysen säger Eva. Blekingedagen samlar både kommunernas och regionens tjänstepersoner och politiker. Inbjudna är också Länsstyrelsen, föreningsliv och skolungdomar. Eva säger att hållbarhetsfrågorna, har…

Läs Mer

Bostadsrättsföreningars motståndskraft mot ekonomisk brottslighet är svag

10 oktober 2019 i Samhällsanalys

Att jobba som konsult inom Samhällsanalys på Sweco innebär, enkelt uttryckt, att försöka svara på svåra frågor. Sedan i våras har jag och ett par kollegor på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur utsatta, och hur väl skyddade, bostadsrättsföreningar är mot ekonomisk brottslighet. Under de senaste åren har flera fall av uppseendeväckande ekonomisk brottslighet i…

Läs Mer

Vad innebär social hållbarhet i praktiken?

7 oktober 2019 i Samhällsanalys

Fullt hus när Sweco bjöd in till samtal om social hållbarhet i praktiken. Så roligt att vi fyllde hörsalen här i på stockholmskontoret när vi rivstartade förra veckan med frukostseminarium på temat social hållbarhet! Trots tidig måndagsmorgon var det ett surrande och snackande som fyllde hela vårt vardagsrum och bekräftade vår känsla av det här…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.