Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Idag firar vi världsstatistikdagen!

19 oktober 2020 i Samhällsanalys

Nästan varje dag finns mer än en anledning att fira. Vi kan fira Kanelbullens, nallens eller bilens dag. Eller lutfiskens, chokladens eller raggsockans dagar. Och så finns det temadagar som kanske inte leder tankarna till fest men till eftertanke.  Som mänskliga rättigheters dag eller världsmalariadagen. Vissa dagar är det tydligt vad vi ska göra. Det…

Läs Mer

Analyserar du rätt data?

9 oktober 2020 i Samhällsanalys

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år, senast studien genomfördes var 2018. PISA genomförs i en rad länder och det är viktigt att resultaten är tillförlitliga och jämförbara. Det har förekommit kritik mot genomförandet av studien i Sverige och hanteringen har därför granskats…

Läs Mer

Sweco utreder effekterna av Corona

8 oktober 2020 i Samhällsanalys

Swecos samhällsanalytiker hjälper våra kunder att utreda effekterna av Coronapandemin på olika områden. Hur näringslivet har påverkats, hur demografin kommer att påverkas, hur olika bostadsområden har påverkats med mera. I den här typen av analyser kan både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ge våra kunder värdefulla insikter.  Ett exempel på en sådan studie är den som…

Läs Mer

Vem är framtidens äldre?

1 oktober 2020 i Samhällsanalys

I tisdags morse var jag en av tre som berättade litet om hur behoven inom äldreomsorgen ser ut i framtiden med fokus på trender som vi utredare kan se redan nu. Min roll var att som sociolog med erfarenhet av ett antal utredningar på området tänka framåt med tanke på vem den äldre kommer att…

Läs Mer

Hur många kommer att behöva äldreomsorg?

30 september 2020 i Samhällsanalys

I går bjöd Sweco in till ett samtal om hur behoven av äldreomsorg ser ut framåt. Fokus i samtalet låg på vilken typ av boenden framtidens äldre kommer att efterfråga och ha behov av. Att vi lever allt längre och att antalet äldre i befolkningen kommer att öka under relativt lång tid framöver är klarlagt…

Läs Mer

Varför pratar vi så mycket om segregation i skolan?

29 september 2020 i Samhällsanalys

Segregation betyder inte utanförskap för de svagaste grupperna i samhället utan att grupper lever åtskilt. I vardagen, på jobbet och i skolan. En skola med enbart barn med svensk bakgrund och välutbildade vårdnadshavare är lika segregerad som en skola i ett mer socioekonomiskt utsatt område med många nyanlända. Segregationens kärna är alltså att grupper lever…

Läs Mer

Surveyer-svaren som ger oss värdefulla insikter i stadsutvecklingen

10 september 2020 i Samhällsanalys

Idag publiceras en enkätstudie som Swecos samhällsanalytiker genomfört åt Trafikverket. Undersökningen genomfördes under ledning av Swecos surveyexpert Bo Thydén. Jag ringer upp honom för att höra med om denna intressanta och viktiga studie. Jag får återigen ett bevis på hur viktigt det är att analysera människans beteende i utformningen av våra framtida städer. Hej Bo!…

Läs Mer

Var finns arbetsplatserna i framtidens stad?

7 juli 2020 i Samhällsanalys

Näringslivet har en viktig plats i staden. Handel, restauranger, kontor och caféer bidrar till liv och rörelse och förhindrar att kommuner utvecklas till sovstäder. Att integrera näringslivet i stadsbilden är också viktigt för att uppnå visionen om blandstaden där företag, verksamheter och bostäder ska blandas och inte delas upp. Senaste åren har jag arbetat med…

Läs Mer

Möt en demograf

26 juni 2020 i Samhällsanalys

Idag träffar jag Christian Skarman som jobbar som demograf här på Sweco. Demografi är alltid ett högaktuellt ämne och särskilt nu då alla befolkningsprognoser färdigställs. I år är arbetet extra utmanande då det finns en stor osäkerhet kring vilka effekter vi kommer att se av Covid-19 och omständigheterna kring det. Hej Christian! Vad gör en…

Läs Mer

Stockholm växer i motvind!

18 juni 2020 i Samhällsanalys

Trots antaganden om en minskad invandring, lägre fruktsamhetstal och fler döda beräknas Stockholms stad öka med omkring 120 000 invånare fram till utgången av år 2029. Det motsvarar ungefär folkmängden i hela Lunds kommun (125 000). I dagarna släpptes befolkningsprognosen för Stockholms stad som Sweco har gjort på uppdrag av staden. Det är ett omfattande arbete och…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.