Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Så gör du en jämställdhetsanalys för din verksamhet

10 december 2020 i Samhällsanalys

I två tidigare blogginlägg har vi skrivit om två viktiga faktorer för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete: tydligt ledningsstöd och en helhetsförståelse för hur jämställdhet skiljer sig från och hänger ihop med andra parallella krav och uppdrag. För att komma vidare i att integrera jämställdhet och göra en gedigen jämställdhetsanalys behöver du definiera vad jämställdhet är inom ditt kärnområde eller din kärnverksamhet. Att hitta verksamhetsnära definitioner på jämställdhet – vad…

Läs Mer

Jämställdhetsintegrera er verksamhet med fler perspektiv än kön

8 december 2020 i Samhällsanalys

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Åtta nya myndigheter ingår i den nya programperioden. En nyhet i den kommande programperioden för JIM 2020 – 2025 är att myndigheterna inte bara ska åtgärda jämställdhetsproblem…

Läs Mer

Nulägesanalyser -ett viktigt verktyg i arbetet mot målen i Agenda 2030

2 december 2020 i Samhällsanalys

Som samhällsanalytiker på Sweco jobbar jag i flera uppdrag som möjliggör en hållbar utveckling. I flera av uppdragen tar vi utgångspunkt i ett verktyg för nulägesanalys för Agenda 2030. Det ger kommuner och regioner en förståelse för vilka utmaningar de står inför. Verktyget visar tydligt hur långt de kommit inom de olika målen. Genom att…

Läs Mer

Att välja hängrännor istället för stuprör i jämställdhetsarbetet

1 december 2020 i Samhällsanalys

Trots många uttalade ambitioner om att arbeta integrerat och tvärsektoriellt i jämställdhetsarbetet – med hängrännor istället för stuprör – så hamnar arbetet ändå oftast i just stuprör och sidospår i olika organisationer. Så hur hittar man till hängrännorna, egentligen?   Idag möts beslutsfattare och organisationer av flera olika krav och uppdrag parallellt med jämställdhetsarbetet, exempelvis Agenda 2030, segregation, barnrätt, diskriminering och funktionsrätt. Ett vanligt problem är att det kan vara svårt att förstå, särskilja och navigera i detta landskap. Det…

Läs Mer

Att leda vägen mot mer jämställda organisationer

27 november 2020 i Samhällsanalys

Jämställdhetsarbete är förändringsarbete. Ingen organisation är helt jämställd.  Jämställdhetsarbete handlar om att hela tiden sträva mot en verksamhet där män, kvinnor och icke-binära har samma möjlighet och skyldigheter. I en bloggserie på fyra inlägg vill vi lyfta fram ett antal aspekter av jämställdhetsarbete som vi i vårt arbete sett är viktiga. Det första handlar om…

Läs Mer

Varför är kulturen alltid först med att ryka?

24 november 2020 i Samhällsanalys

Kulturen har alltid varit en såväl ombestridd som central del av samhällsutvecklingen. Kristider genom historien har gång på gång blottlagt vår paradoxala syn på kulturens roll i samhället. För visst gör det ont när kulturens knoppar brister: allt från förstörelsen av biblioteket i Alexandria och bokbålen i Nazityskland till stunden när Sylvia Beach tvingas bomma…

Läs Mer

barn

Tänk meta! Eller snarare, ställ en metafråga.

19 november 2020 i Samhällsanalys

Den här spaningen hänger ihop med Covid 19-pandemin på så sätt att jag som utredare helt enkelt saknar mina lunchsamtal. Utan att överdriva vill jag påstå att Sweco Societys lunchbord är en plats där samtalet pendlar mellan högt och lågt. Men aldrig på ytan. Oavsett om det gäller en tennistränares extrema dejtande, regentlängden, AI-teknik eller…

Läs Mer

Cykelgata – ett nytt redskap i cykeltrafikplaneringen

13 november 2020 i Samhällsanalys

Den första december kommer ett nytt vägmärke och en ny typ av gata, Cykelgata, införs. Äntligen! För det har saknats. Gående har haft gågator och gångfartsområden och de snabba motorfordonen motorväg och motortrafikled. Nu kommer cykelgatan där det är de cyklande som sätter hastigheten på samma sätt som de gående på gågator och gångfartsgator. Cykel…

Läs Mer

Har du koll på din ontologi?

29 oktober 2020 i Samhällsanalys

Hur gör vi när vi skriver eller läser en text?    En av de saker en utredare brottas med handlar om hur en text (ett diagram, bild eller figur) i en rapport eller en PM skall tolkas av den som läser. Som bekant är det ju med hjälp av tecken, symboler alltså språket vi tänker….

Läs Mer

Tågförseningar påverkar val av färdmedel

23 oktober 2020 i Samhällsanalys

I en ny rapport som VTI gjort i samarbete med Sweco framkommer det att förseningar är något som påverkar resenärers val av färdmedel och punktlighet är en aspekt som värderas högt av resenärer. Förra året var drygt en femtedel av alla snabb- och fjärrtåg i Sverige försenade, vilket kan leda till att resenärer väljer bort…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.