Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

SWECO analyserar forskning om marknaden för energitjänster

17 maj 2018 i Energi

Idag hölls Forskningsprogrammet E2B2:s resultatkonferens. På plats var SWECO för att presentera sina resultat av den syntesrapport som har gjorts för forskningen om tjänster och affärmodeller för energieffektivisering.  E2B2 står för Energieffektivt byggande och boende och är ett forskningsprogram som till största del finansierat av Energimyndigheten. Resultatkonferensen, som sammanfattade de senaste 4 årens forskning, hölls…

Läs Mer

Rapport för SKGS: Hur konkurrenskraftig är elkostnaden för svensk industri?

9 maj 2018 i Energi

EU-kommissionen presenterar vart annat år data och analys över Europas industris ekostnader. Varje år ligger Sverige långt ner i graferna, vilket indikerar att svensk industri har konkurrenskraftiga elkostnader. Swecos elmarknadskonsulter har dock granskat dessa data för att undersöka om samma förhållanden gäller för elintensiv industri och kommit fram till att jämförelsen blir orättvis för den…

Läs Mer

Swecos Elmarknadsrapport Maj 2018

4 maj 2018 i Energi

Fallande spotpriser, men stigande terminspriser I takt med att kylan avtagit har spotpriset på el sjunkit. Spotpriset i de svenska elområdena låg i april runt 40 öre/kWh, en nedgång med drygt 10 % jämfört med månaden innan. Under Maj väntas värmen tillta ytterligare, vilket inte bara innebär en lägre elanvändning utan även att snösmältningen i…

Läs Mer

Nyheter för elnätstariffer

18 april 2018 i Energi

Energimarknadsinspektionens förslag om elnätstariffer blev verklighet häromveckan, nästan i varje fall. Förslaget som ligger föreslår att det skall bli lättare att utveckla nya tariffer genom att tillåta pilotprojekt och stegvist införande. Vidare föreslås att elanvändare skall få bättre tillgång till information om tariffens utformning och hur de själva kan påverka sina nätkostnader. Det senare ex genom…

Läs Mer

Världens energiministrar samlas i Sverige i maj

2 mars 2018 i Energi

Sverige har i år delat värdskap tillsammans med EU och det nordiska ministerrådet för två stycken ministertoppmöten på energiområdet. Toppmötena, som samlar energiministrar från hela världen, kommer att hållas i Malmö och Köpenhamn i maj.  Ministermötena hålls inom projekten ’Mission Innovation (MI)’ och ’Clean Energy Ministerial (CEM)’. Mission innovation grundades 2015 under COP21 i Paris, fokus är att…

Läs Mer

Svenska energiförhållanden attraktiva för brytning av kryptovalutor

23 februari 2018 i Energi

Stabil och trygg elförsörjning, elproduktion med låg klimatpåverkan, kallt klimat som sänker kylbehovet och låga elpriser i kombination med sänkt energiskatt för datorhallar är mycket attraktiva förhållanden som lockar utländska företag att investera i brytning av kryptovalutor i norra Sverige. Redan 2013 så öppnade Facebook serverhallar i Luleå då man fann de svenska förhållandena mycket…

Läs Mer

SUMMERING AV ELMARKNADSÅRET 2017 OCH INBLICK I 2018

8 januari 2018 i Energi

Elmarknadsåret 2017 har bjudit på ett markant lägre elpris än snittpriset för 2000-talets första 17 år. Samtidigt som produktionen av svensk kärn-, vatten- och värmekraft varit tämligen normala 2017, har såväl vind- som solkraftproduktionen varit den största någonsin på årsbasis. För 2018 talar mycket för en hög svensk elproduktion och prispress, men långsiktigt pekar elpristrenden…

Läs Mer

Energiskatten höjs 2018

1 december 2017 i Energi

Regeringen beslutade i veckan att fastställa energiskatten för 2018. Energiskatten på el höjdes med 0,6 öre/kWh och landar på 33,1 öre/kWh från 1 januari 2018. Att energiskatten höjs är en del av indexeringen av energiskatten som sker årsvis, men också ett led av energiöverenskommelsen som slöts 2016. Energiskatten höjdes 2 gånger under 2017 till 29,5…

Läs Mer

Sverige står inför stora investeringsbehov för att nå 100% förnybart kraftsystem

16 november 2017 i Energi

Den svenska målsättningen från Energiöverenskommelsen är att utveckla kraftsystemet till att vara 100 % förnybart till efter 2040. Detta innebär stora utmaningar för producenter, konsumenter och nätägare. När termisk kraftproduktion ersätts av förnybar produktion kommer regelverk, marknadsmodeller och överföringsnät att behöva anpassas. Swecos analyser visar att investeringsbehovet i det svenska kraftsystemet kommer att öka de…

Läs Mer

Datacenter – En intressant affärsmöjlighet för både AB Sverige och landets elproducenter

10 november 2017 i Energi

Etablering av nya datacenter spås få en explosionsartad utveckling under kommande år. Dessa nya datacenter för med sig en mängd affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen, inte minst för energisektorn, då datacenter ofta är en mycket energiintensiv verksamhet. Detta har lett till en stenhård internationell konkurrens om de nya datacenter som planeras. Som exempel kan nämnas etableringen av…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.