Bygg bättre

Bygg bättre-bloggen levererar reflektioner och rapporter rörande hållbara byggprocesser och vad som konkret ska till för att skapa dem. Swecos konsulter ger interna och externa trendspaningar och djupdykningar i branschens hållbarhetsmässiga hotspots.

Att bygga hållbart med betong

3 april 2023 i Bygg bättre

Bygga hållbart med betong? Nu sätter en och en annan läsare kaffet i halsen. Men måste en byggnad vara av trä för att vara klimatsmart? En optimerad konstruktion innebär lägre energiåtgång i driftskedet genom bland annat möjligheter till användning av spillvärme – värme som idag är svårare att använda. Den har dessutom fördelar rörande avkylning…

Läs Mer

Sex klimatsmarta tips för en grönare industribyggnation

21 februari 2023 i Bygg bättre

Varför behöver inte industrins byggnation vara en del av den gröna omställningen? Det är nu lite mer än ett år sedan kravet gällande klimatdeklaration trädde i kraft, där varje byggnation behöver redovisa mängden koldioxidutsläpp det medför. Men inte byggnation kopplat till industrin (bortsett från fristående lagerbyggnader), varför är det så? Frågan vi ska fokusera på…

Läs Mer

Bygg bättre – med klimatsmart asfalt

15 november 2022 i Bygg bättre

Det här är en bloggartikel som reder ut de vanligaste missförstånden om klimatsmart asfalt….

Läs Mer

Fem olika tillämpningar av EU-taxonomin.

28 september 2022 i Bygg bättre

EU-taxonomin. Många ord, en ”gyllene standard”, en regulatorisk koloss. Vissa bleknar och backar, på andra lyser det i ögonen. Kan man som vinstdrivande verksamhet ha någon glädje av EU-taxonomin eller är den bara ett nödvändigt ont? Vilken hjälp kan man få, varför skulle man vilja ha den och hur gör man för att undvika dyra…

Läs Mer

Varför ska jag miljöcertifiera min fastighet?

5 september 2022 i Bygg bättre

Amanda Gren och Julia Flink från Hållbara byggnader på Sweco reder ut begreppen. Att miljöcertifiera blir allt vanligare bland fastighetsägare och fler och fler inser fördelarna med en certifiering. Allt fler fastighetsägare har som målsättning att deras bestånd, eller delar av beståndet, ska certifieras. Det har visat sig att miljöcertifierade byggnader har ett högre värde…

Läs Mer

Vad innebär lagkraven om klimat för mig som fastighetsägare?

5 juli 2022 i Bygg bättre

Från den 1 januari 2022 infördes ett lagkrav om klimatdeklaration, vilket innebär att du som byggherre ska redovisa klimatpåverkan från en nyproducerad fastighet. Lagen gäller uppförande av nya byggnader där bygglov söks den 1 januari 2022 eller senare.   Om du är byggherre för nyproduktion är det ditt ansvar att se till att klimatdeklarationen upprättas. Byggherren…

Läs Mer

Klimateffektivisering börjar från grunden – Geoteknikerns roll för att uppnå klimatmålet

12 maj 2022 i Bygg bättre

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Hur kan en geotekniker hjälpa Sverige att uppnå klimatmålet?…

Läs Mer

Handfasta tips för hantering av den invasiva arten parkslide i ditt byggprojekt

25 april 2022 i Bygg bättre

Vad gör du om du hittar den invasiva växten parkslide på din fastighet? Vilka bekämpningsmetoder finns och vad är mest ekonomiskt? Här kommer några handfasta tips.  Till att börja med kanske du undrar: vad är parkslide? Parkslide (Reynoutria japonica) är en mycket livskraftig trädgårdsväxt som liknar bambu. Den känns igen på de höga ihåliga stammarna,…

Läs Mer

person pekar ut över byggprojekt

Kommunikationens roll i hållbara byggprojekt

7 april 2022 i Bygg bättre

Ett stort hot i många projekt är bristande kommunikation. En misslyckad kommunikation kan leda till onödiga missförstånd, kostsamma förseningar och problem, dålig arbetsmiljö och i värsta fall projektstopp och avslut. Inte riktigt vad man förknippar med en hållbar byggprocess, eller hur?   Lokaler berör Låt oss ta fastighetsprojekt som exempel. Fastighetsprojekt har ofta en stor omgivningspåverkan….

Läs Mer

Ett barn med stövlar och paraply hoppar i en vattenpöl efter regn

Klimatanpassning – vad är rätt nivå?

29 mars 2022 i Bygg bättre

Klimatförändringarna är redan här och vi behöver anpassa samhället efter dess konsekvenser. Men vad är rätt nivå? Ska vi skydda oss mot allt, eller kan vi tåla vissa risker? Swecos Mattias Salomonsson, specialist inom översvämning och klimatanpassning, resonerar om detta. Det är ingen tvekan om att Sverige och världen kommer att uppleva konsekvenser av klimatförändringarna….

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.