Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Transportstyrelsens nya föreskrifter och trafikbullerförordningen

23 mars 2022 i Akustik

Transportstyrelen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. De tekniska egenskapskraven ska tillämpas av byggherren, väghållaren och spårinnehavaren vid projektering och utförande av de byggnadsverk som föreskrifterna avser. Kraven gäller vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring, i enlighet med 8 kap. plan- och bygglagen och gäller från…

Läs Mer

Barn och buller i Stockholms län

22 december 2021 i Akustik

Idag, strax innan jag går på julledighet, vill jag bara tipsa om ett digitalt lunchseminarium den 26 januari 2022 där resultat från en mycket intressant rapport kommer att diskuteras. Det gäller olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Hoppas att vi hörs där! Läs mer här: Barn och buller…

Läs Mer

Återanvända och återvinna absorbenter

18 oktober 2021 i Akustik

Under år 2018 stod byggsektorn för 35 % av allt genererat avfall i Sverige (Boverket, 2021). Detta innebär att byggsektorn har stora möjligheter till förbättringar. Vid ombyggnationer händer det ofta att allt gammalt material rivs ut för att göra plats för nytt och fräscht. Detta görs många gånger innan livslängden för respektive komponent löpt ut….

Läs Mer

Rätten att höra

9 juli 2021 i Akustik

För ett par månader sedan fick jag en väldigt intressant artikel skickad till mig. Den handlade om rätten att höra ljud omkring sig, snarare än rätten till tystnad, och är skriven av Kate Wagner. Jag rekommenderar alla att läsa artikeln här: https://bycs.org/the-right-to-hear-with-kate-wagner/ Det finns mycket i den som kan skapa diskussion och jag vill gärna…

Läs Mer

Framskjuten tidplan för ”Möjligheternas byggregler”

28 maj 2021 i Akustik

Boverket skickade i december förra året ut en remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler. Synpunkterna i remissvaren var många gällande den nya regelmodellen som presenterades. Det fanns en oro att förslaget inte har utretts tillräckligt väl i bullerfrågan. I värsta fall kanske det…

Läs Mer

BNAM 2021, 3-4 maj

29 april 2021 i Akustik

Idag vill jag bara kika in för att tipsa om Baltic-Nordic Acoustics Meeting (BNAM) 2021. Det flödar inte direkt över av konferenser med fokus på bara akustik, så när tillfället ges tycker jag att alla som kan borde ta det i akt. Kanske extra tillgängligt i år eftersom det är digitalt. Jag har sett flera…

Läs Mer

Kan kulturljudzoner rädda kulturlivet?

26 februari 2021 i Akustik

För några veckor sedan beslutade stadsbyggnadsnämnden i Malmö om att införa en så kallad ”Kulturljudzon” i Sofielund. Konceptet kan jämföras med bullerzoner för industri och innebär kort och gott zoner där kulturen är prioriterad. Där får den ta plats och låta högt utan att generera klagomålsärenden. Det pratas ofta om att vi ska bygga städer…

Läs Mer

Evaluation of outdoor environment in Swedish preschools using the soundscape approach

29 januari 2021 i Akustik

This year I published my thesis titled Evaluation of outdoor environment in preschools using the soundscape approach, as the final project for my master’s degree at Lunds Tekniska Högskola. A lot of education in Swedish preschools occurs outdoors, which means that a good sound environment is important for both children and teachers alike. The denser…

Läs Mer

Upptäcka skador med hjälp av vibrationer?

11 december 2020 i Akustik

I våras avslutade jag min utbildning på Chalmers Tekniska Högskola och detta fullbordades traditionsenligt med ett examensarbete. Ämnet för examensarbetet är högaktuellt och lärdomarna många. För att sammanfatta: ljud och vibrationer är inte bara något som vi kan uppskatta eller störa oss på, det kan också användas som ett verktyg i flera discipliner så som…

Läs Mer

Skapar hållbara transporter höga ljudnivåer vid fasad?

5 november 2020 i Akustik

När Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader genomgick en förändring 2017 (SFS 2017:359) skrev jag ett utkast till ett lite argt brev. Jag vet inte riktigt vem det var ämnat till men troligtvis någon som var med och beslutade om förändringen, men som kanske inte nödvändigtvis var mest insatt i själva bullerfrågan. Brevutkastet var nog…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.