Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Byggstök som orsakar buller i Lomma

12 april 2013

I dagens Sydsvenskan så läser jag om ”Byggröran som skrämmer bort kunderna” i Lomma centrum.

Midroc håller på att uppföra bostäder med ett underjordiskt garage samt nya butikslokaler. Ytor och lokaler som säkerligen behövs men jag frågar mig hur man hanterar ljudmiljön och framförallt buller under byggtiden? Butiksägarna vittnar om sviktande kundunderlag. En butiksägare berättar om brummande maskiner och till och med fönster som har spruckit.

Det är inte alltid lätt att vara proaktiv vad gäller ljudmiljö och buller under långvariga byggarbeten. MEN det går faktiskt att minska buller och vibrationer även vid med rörlig byggverksamhet. Möjligen kan det vara utmanande men det går definitivt med t ex tystare maskiner, tystare arbetsmetoder och flyttbar avskärmning. Dessutom finns det faktiskt riktvärden att förhålla sig till.

Naturvårdsverkets  har tagit fram riktvärden som reglerar byggbuller som även gäller i Lomma. Riktvärden finns inte bara för bostäder och utbildningslokaler utan även för arbetslokaler med tyst verksamhet som ställer krav på stadigvarande koncentration . Jag tänker att frisören på c-delens framsida möjligen klipper annorlunda frisyrer under byggperioden. Snacka om ett jobb som kräver stadigvarande koncentration. Utöver resultatet av själva klippningen så är det såklart även en viktig arbetsmiljöfråga.

Tillsyn och krav på tillämpning av riktvärdena är kommunens jobb och då i första hand Miljöförvaltningens. Det förvånar mig att denna byggverksamhet är ”godkänd” utan vidare bullerskyddsåtgärder. Detta eftersom jag inte tror att man i samtliga fall uppfyller riktvärdena avseende arbetslokaler för tyst verksamhet  med krav på stadigvarande koncentration. De aktuella riktvärdena för arbetslokaler är 70 dBA vid fasad (som frifältsvärde) och 45 dBA inomhus som en ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå) under dagtid 07-19.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.