Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Bli konkret – TIPS! Starta nätverk och bidra till ett klimatneutralt byggande

25 augusti 2022

Sommarens uppmaning i mitt förra blogginlägg att efter semestern att ta våra samtal från Almedalen vidare, att bli konkreta och att faktiskt vara med och ställa om vår bransch till en mer klimatneutral – den är viktig. Av den anledningen vill jag inte bara bidra till ”samtalen om”, utan faktiskt också i kommande blogginlägg komma med lite inspiration och visa mer konkret på ”hur” det kan ske. Vi är flera som redan gör många bra aktiviteter för att ställa om samhällsbyggnadsbranschen att bli mer hållbar – men vi behöver göra mer och bli fler som driver på.

I detta inlägg vill jag lyfta fram några kloka kollegor som faktiskt tagit initiativ och gör skillnad i sin vardag. Helena Helgegren och Karin Lindblad, konsulter på Sweco inom Hållbara byggnader. De saknade ett neutralt forum där byggaktörer och fastighetsägare kunde mötas för att diskutera hållbarhetsfrågor och klimatutmaningar – så de startade ett; nätverket ”ÖBKN – Östergötland bygger klimatneutralt”.

Frågor till Helena:

Varför startade ni nätverket?

Vi såg att när de olika intressenterna i ett byggprojekt möts för att diskutera klimatfrågan så sker detta oftast inom ramen för pågående projekt – och då är det svårt att komma från diskussioner kring exempelvis ekonomi och tidplan. Vi ville skapa ett forum där dessa frågor kunde diskuteras konkret utifrån de krav på klimatneutralitet som finns i branschen där diskussionen inte landade i ekonomin för ett specifikt projekt, utan tog ett större perspektiv.

Berätta mer om nätverket

Nätverket har inspirerats av exempelvis LFM30 i Malmö och andra liknande projekt. För att vara med i ÖBKN måste organisationen som är medlemmar sätta upp konkreta aktiviteter som de måste göra för att minska klimatpåverkan inom ca tre år. Innan dessa aktiviteter har satts upp så får företaget till exempel inte ha med sin logga på medlemssidan. Aktiviteterna följer vi sedan upp halvårsvis i nätverket.

Idag har nätverket 45 medlemmar, och vi har 5 identifierade fokusområden som vi arbetar med:

  • Affärsmodeller, kravställning, upphandling och samverkan
  • Klimatneutrala och resurseffektiva materialval och materialflöden
  • Klimatneutral bygglogistik och byggproduktion
  • Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
  • Återbruk

Har du några exempel på konkreta aktiviteter som ni gör?

Vi följer Bygg- och anläggningssektorns färdplan, mot ett klimatneutralt byggande 2045. Det första delmålet där – att kartlägga sina utsläpp och satt upp klimatmål – ska vara klart under 2022. Av den anledningen kommer vi under hösten erbjuda tre stycken räknestugor där vi träffas och hjälps åt att göra den kartläggningen för företag som kanske inte har kunskap eller resurser att genomföra det självständigt. På så vis kan vi stödja medlemmarna i att uppfylla de kraven, och att ta de första kliven mot klimatneutralitet.

Om någon som läser detta vill vara med och göra skillnad genom att starta ett nätverk för hållbarhetsfrågor – har du något tips till vad som kan vara ett bra första steg?

Think big, start small, scale fast! Man behöver inte vara så många till att börja med. Kroka arm med 3-4 andra företag och formulera vad ni vill uppnå. Börja sedan litet, kanske boka in en träff varannan månad och bjud in föreläsare ni är nyfikna på. Men tiden kommer det växa och den fortsatta utvecklingen av ert nätverk kan styras av vilka som hakar på och visar störst intresse. Om ni vill ha stöttning är ett tips att kontakta ert lokala Energikontor.

Vill ni veta mer om nätverket eller hur det går till att starta ett – kontakta Helena eller Karin.

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.