Ventilen

En blogg om installationer – följ Swecos installationskonsulter som bloggar om energidesign, komfort och säkerhet som leder till bra inneklimat, låg energianvändning och funktionella byggnader.

BIM-samordnaren – en nyckelroll för samverkan?

7 oktober 2016

Idag var jag på ett frukostsmöte med CMB som handlade om BIM-samordnarens roll. De hade gjort en enkätundersökning med syftet att undersöka hur nya professionella roller och funktioner i byggsektorn utvecklas samt hur de utmanar rådande struktur, kultur och beteendemönster inom byggindustrin. Fokus låg på modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen. De som fått svara på enkätundersökningen var tre byggentreprenörer, två arkitektkontor och 3 byggherrar. Ofta när vi pratar BIM så känns det som att vi inte riktigt har definierat begreppet och att det finns skillnader mellan olika aktörer om vad det är och vad det ska användas till. När de fick in sina svar var skillnaderna mindre än vad de trodde att det skulle vara. De presenterade dock inte var skillnaderna och likheterna låg.

Jag tyckte de använde begreppen lite slarvigt då de ofta pratade om modellsamordnare synonymt med BIM-samordnare. I min värld skulle vem som helst kunna vara en modellsamordnare och sätta ihop modeller till en gemensam samordningsmodell i Navis eller Solibri exempelvis. Jag tycker att kraven på en BIM-samordnare är högre än så. Jag tror att rollen idag är väldigt varierande beroende på projekt och att det bestäms på nytt varje gång. Det behöver ju inte vara fel och som de påpekade flera gånger under presentationen så är det en otydlig roll. Det innebär ju både för- och nackdelar då ingen egentligen vet vad personen ska göra och att det går att styra åt vilket håll en vill att funktionen ska gå åt, om ni är med på resonemanget. Nog om det och vidare till enkäten.

Enligt enkäten så var den viktigaste egenskapen hos samordnaren att ha god samarbetsförmåga. De visade en lång lista på egenskaper som var betygsatta där samtliga svar hamnade över 4 i skala på 1-6 (med 6 som mest betydelsefull). Det är alltså många egenskaper som en modellsamordnare förväntas ha. Längst ner i listan låg ledaregenskaper, men den hade över fyra så helt oviktig var den inte. Känslan jag får är att det finns höga förväntningar på hur en BIM-samordnare ska vara och det gissar jag är för att vi inte riktigt har definierat rollen ordentligt.

Även vad en BIM-samordnare förväntas göra var en lång lista. I toppen låg kollisionskontroll. En kommentar på det var att den konstruktör/projektör som inte kan det bör inte ha det jobbet. Det är ju en viktig del i vårat dagliga arbete, kan jag hålla med om, men det borde väl även vara en del av BIM-samordnarens roll. Jag har själv aldrig egentligen jobbat i ett uppdrag där vi haft en BIM-samordnare. Däremot väldigt ofta 3D-samordning som är en del av BIM, där kollisionskontroll är det väsentliga. Att kunna värdera en kollisionskontroll är ju inte alltid en barnlek så att ha erfarenhet i projektering är nog inte dumt. När det kom till utbildning kontra erfarenhet var erfarenhet viktigast enligt enkätsvaren. Totalt sett så var erfarenhet av byggprocessen och projektering i topp och erfarenhet från projektledning i bott.

Jag har utelämnat vissa delar men vad har du för kommentarer på deras undersökning och  hur tror du att BIM-samordnarens funktion kommer se ut i framtiden?

img_7848
Solig morgon på Chalmers med CMB

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.