Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

BIM-hack – Tidiga skeden

27 maj 2016

Vi är inne i en tid av Hackathon, detta sätt att arbeta fram kreativa idéer och konkreta lösningar är ett sätt som sprider sig även utanför programmeringsvärlden. Vi har tidigare bloggat om Hackathon som vi haft på Sweco och nu är det dags igen – denna gång har vi haft ett internt BIMhack som pågått torsdag-fredag i våra lokaler i Stockholm.

Till skillnad från ett traditionellt hack där flera mindre grupper arbetar och tävlar mot varandra i att hitta den bästa lösningen har vi i detta hack haft förmånen att arbeta tillsammans i en grupp mot samma mål – på så vis kombinerar vi all den kompetens som vi har inom våra olika discipliner i försök att hitta nya verktyg och metoder att arbeta med BIM inom tidiga skeden.

Organisatörer för BIMhacket är Michael Thydell och Jessica Movérare. Med på hacket var också Vasakronan och Bonava, som presenterade varsitt case med fokus på tidiga skeden för Swecos konsulter att hugga tag i.

BIMhack

Michael Thydell, BIM-strateg på Sweco:

Varför har vi BIMhack på Sweco?

BIMhacket är en återkommande workshop inom Sweco, där några av de allra bästa experterna inom olika områden från Swecos olika bolag träffas under ett par mycket intensiva dagar, där vi konkret testar olika arbetsmetoder eller tekniker. Genom att göra dessa workshoppar vinner vi en massa fördelar, som nästan bara är möjliga i ett större bolag som Sweco, till exempel har vi i tidigare BIMhack testat och bestämt de bästa sätten att överföra BIM-modeller mellan alla olika CAD-program som vi använder inom Sweco; något som inte någon som jag känner till gjort i branschen tidigare. Vi hittar också massor med möjligheter genom att vi sitter tillsammans och lär av varandra. Flera av deltagarna är inte primärt CAD/BIM-experter, men har annan expertis som vi kan hjälpas åt att överföra till digitala arbetssätt och integrera deras expertis med modellerna. Eftersom BIMhacket är en konkret, intensiv och målinriktad workshop så får vi direkt resultat. Resultat som både förbättrar våra inre metoder och processer, men kanske framför allt, skapar mängder av mervärden och möjligheter för våra kunder.

Varför fokus på tidiga skeden?

Det här är ett skede i projekteringen där traditionellt endast arkitekterna varit aktiva. Men hela det fortsatta projektet kan gynnas väldigt mycket om fler discipliner var med från början och bidrog. Ju tidigare i ett projekt man upptäcker utmaningar och problem, desto lättare och billigare är det att hantera dessa. Egentligen illustrerar detta en av grundprinciperna i BIM-processen; att fler aktörer skall vara aktiva tidigt. Och redan efter ett par timmar hade vi en identifierat massor av mervärden genom våra gemensamma kompetenser och perspektiv. Det här kommer att påverka hur Sweco arbetar på många sätt hädanefter, misstänker jag.

Vad har du lärt dig under dessa dagar?

Jättemycket, och samtidigt som förväntat på ett sätt: Vilken galen mängd kunskap som vi har inom Sweco och hur fantastiskt det blir när vi kommer samman och verkligen drar nytta av att jobba nära varandra.

Patrik Lindvall, VDC-ansvarig på Bonava:

Varför har Bonava med ett case på vårt BIMhack?

Bonava har som vision att skapa levande platser där människor kan trivas och vara lyckliga. Vilket osökt leder in på många mjuka värden, vad får en människa att trivas? Vad är lycka? När blir en plats ett hem? Det jag tyckte var intressant var att kunna utforska hur kan vi arbeta med dessa värden i våra verktyg. Väldigt ofta är det de hårda tekniska och statistiska värdena som vi analyserar. Hur översätter vi dessa mjuka värden och hur kan vi på ett tidigt stadie visualisera och skapa en känsla för ett område.

Vad tar du med dig från dessa dagar?

Först den otroliga bredd och kompetens som finns inom Sweco och att man på ledningsnivå förstår värdet av att låta dessa möten mellan så många olika roller vara en drivkraft i utvecklingen av bolaget. Men främst att vi kan jobba med mer mjuka värden och visualiseringar i väldigt tidiga skeden för att skapa en känsla för området. Att med hjälp av det workshop konceptet man jobbat med faktiskt kan korta ner tider från månader till dagar för att få svar på många av de frågor vi behöver ha svar på i tidiga skeden.

 

Nyfiken på mer hack?

Stockholm stad utlyser nu en tävling inom öppna data ”Open Stockholm Award” och kommer i samband med det ordna Hackathon. Läs mer här: https://www.openstockholmaward.se/

Några kommuner i Danmark bjuder även de in till ett Hackathon kring smarta städer nu i juni: http://www.gate21.dk/gate-21-smart-city-hackathon-2016/de-syv-udfordringer/

 

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.