Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

BIM – EN ÖVERSIKT

30 november 2017

BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM – Så skriver BIM Alliance Sweden om BIM.

BIM handlar om objektsbaserad projektering, ofta i 3D, men inte nödvändigtvis. Man skulle enkelt förklarat kunna säga att BIM handlar om digitala arbetssätt i byggbranschen, något som funnits länge i andra branscher som fordonsindustrin, oljeindustrin mm. I den bästa av världar innebär BIM i teorin att ”all information ska vara åtkomlig från ett och samma ställe”. Informationen ska vara strukturerad och samordnad. I verkligheten ser det ofta annorlunda ut.


Med molnplattformar finns det goda möjligheter att arbeta i molnet istället för att alla ska arbeta med sina filer på lokala servrar och sedan synka till en gemensam plattform. Genom att använda molnet har alla tillgång till samma information samtidigt och risken för fel minskar. Hastigheten till molnet kan dock vara en begränsning för vissa tunga programvaror.

BIM är ett samlingsbegrepp för nya arbetssätt som krävs i byggbranschen för att digitalisera, effektivisera och anpassa oss till ny teknik och nya informationsflöden. Många verkar ha kvar uppfattningen att BIM bara är 3D-modeller, men det är mycket mer än så, dock är 3D en av de stora fördelarna med BIM och något som man först tänker på eftersom det är det som vi ser. Information är värdefullt, vi behöver ta hand om och förvalta den rätt. Med BIM öppnar även andra möjligheter upp sig som VR/AR, IOT, Miljö, Energi mm.

Fördelar med BIM

  • Visualisera – Färre krockar, underlättar kommunikation till brukare/beställare, lättare att förstå istället för platta pappersritningar (3D, VR, AR)
  • Projektering – Effektivare samverkan mellan produktleverantörer/projektörer, kvalitetskontroll
  • Produktion – Tidsplanering, arbetsplatsplanering, mängdning
  • Förvaltning – Leverera intelligent data till förvaltning för framtida ombyggnation/renoveringar/information kring objekt i modellen/analyser

Fallgropar med BIM

  • Höga krav på beställarorganisationen
  • Svårt att hitta plattform för arbete i gemensamma modeller
  • Kostsammare projektering
  • Svårt att få konsulter att dela med sig av sitt arbete
  • Varierande kompetens hos beställare och konsulter

Traditionell samgranskning med modeller som ligger ovanpå varandra i en 2D-vy:

Samgranskning/3D-samordning med Navisworks:

”Genom att arbeta i en BIM-modell kan arkitekter, ingenjörer och byggkonstruktörer effektivt dela och utbyta information och se hur lösningar fungerar på riktigt. Att kunna simulera resultat gör det möjligt att ta beslut tidigare i processen, undvika dyrbara misstag och säkra ett kostnads- och energieffektivt byggande.”

Kristoffer Rask

BIM & Informationssamordnare

Författare
Kristoffer Rask - BIM-samordnare på Sweco Position Uppsala med bakgrund inom installationsprojektering.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.