Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Bidrar digital dialog till ökad demokrati?

17 maj 2018

För att förstå människors villkor och perspektiv i samhällsutvecklingen är dialogprocesser en viktig pusselbit. Och i takt med att resten av kommunikationen i samhället flyttas över till digitala kanaler så kommer även medborgardialogen att digitaliseras – det är ingen vild gissning.

I december 2017 hade Tidskriften Stad ett nummer med tema Den Smarta Staden där ämnet angreps från ett flertal infallsvinklar, varav digital demokrati var en. Jag blev intervjuad och citerad i en text som reflekterade över huruvida digitala medborgardialoger kommer att leda till en stärkt demokrati i framtidens städer.

Utifrån mina erfarenheter av medborgardialoger så ser jag mängder av fördelar med att koppla digitala kanaler och digitala processer till dialogerna. En uppenbar fördel är till exempel att en digital dialog är oberoende av geografiska avstånd och kan inkludera personer som inte har möjlighet eller intresse av att ta sig till en fysisk plats vid en viss tid på dygnet, för att delta i en diskussion. En större variation av kommunikationskanaler gör det också lättare att nå ut till specifika målgrupper som annars är svåra att nå – exempelvis har skolungdomar visat större entusiasm för att delta i samhällsbyggnadsdialoger när samtalet sker via sociala medier, genom en app eller genom att spela Minecraft. En annan fördel är att digital dokumentation kan underlätta sökbarhet och spridning av dialogresultaten, vilket skulle öka användbarheten för mottagarorganisationen enormt.

Men jag tror inte att det är den digitala lösningen i sig som vi kan tacka för vår demokrati. ”Appar kommer inte att generera ökad demokrati bara för att de finns” citeras jag i Tidskriften Stad. Istället blir det allt viktigare att se till att den dialog som förs i de digitala kanalerna verkligen är demokratisk på riktigt. En dialog måste till exempel vara förankrad så att människor som deltar verkligen har möjlighet att påverka. Det måste också finnas resurser i form av verkliga personer som modererar samtal, lyssnar och tar sig tid att förstå den som deltar i dialogen. Gärna professionella personer med mandat att omsätta dialogen till konkreta resultat. Annars riskerar dialogen att bli slarvig, slentrianmässig och i värsta fall skendemokratisk, vilket istället äventyrar vår tillit och demokratiska grund. Precis tvärtemot vad vi vill åstadkomma när vi ger dialogen en mer framträdande roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Klyftorna mellan olika grupper i samhället växer. Mina kollegor som arbetar med statistisk analys här på Sweco har exempelvis hjälpt Stockholms stad att ta fram underlag för rapporten ”Skillnadernas Stockholm” som visar på att skillnaderna i levnadsvillkor blir större och större mellan människor i olika delar av vår huvudstad. För att  upprätthålla tilliten i samhället och för att minska utanförskapet tror jag och många med mig att möjlighet till delaktighet och inflytande är en framgångsnyckel. Digitala dialoger har en stor potential för att bidra positivt, om de används klokt. Och hur bidrar vi på Sweco till detta? Jo, jag och mina kollegor arbetar vidare med att stötta den som vill genomföra en dialog genom att hjälpa till med utformning, processledning och uppföljning. Vi jobbar också kontinuerligt med att samla erfarenheter och undersöka möjligheter med digitala dialoger i samhällsbyggnadsprocessen, bland annat inom ramen för projektet DigSam där Sweco har i uppdrag att inspirera och vägleda svenska kommuner i sitt digitaliseringsarbete.

Har du ett tips på en spännande digital dialog som du deltagit i eller hört talas om, så hör gärna av dig! Jag samlar på goda exempel.

 

Tidskriften Stad går inte att läsa digitalt i sin helhet, men för den nyfikna går det att läsa delar eller klicka hem ett pappersexemplar av decembernumret ”Den smarta staden – hur påverkas vi av tekniken?” här.

Läs mer om digitaliseringssatsningen DigSam här eller kontakta Andreas Huss, som är kontaktperson här på Sweco.

Författare
Petra Bäckman är etnolog och en av Swecos konsulter inom samhällsanalys. Petra har ett stort intresse för människors vardagsliv och tror att förståelsen för vårt mänskliga beteende är en grundbult för att bygga smarta och hållbara städer.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.