Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Bidens klimatagenda i tio punkter

21 januari 2021
VP Biden speaking at the Climate Leaders Summit.
Bidens klimatplan imponerar på undertecknad

Joe Biden vill påskynda omställningen till förnybart och ta en internationell ledarposition i klimatfrågan. Han slog i Save America fast att ”Klimatförändringarna är det största hotet mot mänskligheten. Och det är även det största problemet för mig”. Han gick till val på ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution and Environmental Justice”, som bygger på demokraternas Climate Crisis Action Plan och redan första dagen som president skickade han in återinträdet i Parisavtalet. Här är de tio mest centrala punkterna i den omställning vi har framför oss:

 1. Internationellt engagemang. Redan första dagen som president skickade Biden in USA:s återinträde i Parisavtalet, som formellt sker den 19 februari. USA ska därefter leda en satsning för att få alla länder att höja sina klimatåtaganden, som ska vara transparenta och uppföljningsbara. Inom de första 100 dagarna ska Biden bjuda in till en särskild klimatkonferens för de länder som står för de största utsläppen, i linje med hur Obama samarbetade med Indien och Kina i klimatfrågor. Klimat ska genomsyra USA:s utrikes-, handels- och säkerhetspolitik, bl.a. med kvoter eller tullar gentemot länder som inte lever upp till sina klimatåtaganden, och inom G20 avser USA villkora framtida handelsavtal med skärpta åtaganden inom Parisavtalet. Särskilt Kinas subventioner till kol pekas ut. Även skuldavskrivningar ska ske utifrån klimatperspektiv, genom en reform av IMF. USA ska också påskynda arbetet med Kigali-tillägget till Montrealprotokollet, för att minska användningen av HFC.
 2. Grön energi. Bidens ” Clean Energy Revolution” utlovar en 100% ren energi-ekonomi med nettonollutsläpp senast 2050. Redan 2035 ska landets elmix vara 100% ”clean energy”, förnybart och kärnkraft, mot dagens 38%. Förutom sol och vind öppnar Biden för mer vattenkraft, biomassa och småskalig kärnkraft. För att påskynda omställningen ska elnäten i Nord- och Centralamerika integreras bättre. Redan första året som president vill Biden slå fast delmål från 2025 och 1 900 miljarder USD ska investeras under de kommande fyra åren, totalt 2 000 miljarder USD. Det finansieras genom att återställa Trumps skattesänkningar för företag, i skatteparadis och på förmögenheter. Totalt ska satsningen omfatta det tredubbla, efter delfinansiering från delstater, kommuner och företag. Ett moratorium mot ny olja och gas från Antarktis hav ska införas genom Arktiska Rådet, som sedan ska vidgas till att bli globalt. Ny och befintlig olje- och gasutvinning tvingas möta tuffare krav på minskade metanutsläpp, vilket redan dag ett innebar ett presidentiellt dekret som stoppade oljeledningen Keystone XL.
 3. Grönare fordon och drivmedel. Alla nya bilar och lätta transportfordon ska bli eldrivna (inget konkret årtal), med årliga förbättringar för tyngre fordon. 2030 ska det finnas 500 000 nya laddplatser, och den stimulans för elbilar som Trump minskade ska återställas fullt ut. Då får den som köper elbil USD 7000, förutsatt att hushållet inte tjänar mer än USD 250 000 per år. Alla 645 000 fordon som federala myndigheter har ska bytas mot elfordon, varav cirka en tredjedel är postens och en fjärdedel är försvarets. 2.4 miljarder USD satsas, likt svenska Industriklivet, på fordonsindustrins omställning. Flytande drivmedel ska vara biobaserade, med mer avancerade biodrivmedel snarast, för flyg och sjöfart.
 4. Subventionsstopp. USA ska avskaffa subventioner till fossil energi och ställa om medlen till stöd för förnybart, även om Biden i slutspurten av valrörelsen klargjort att omställningen troligen först är klar till 2050. USA stoppar också internationell finansiering av ”smutsig energi” som kolkraft. Fossilbränsleföretag och andra förorenare ska ”bemötas juridiskt”.
 5. Den andra järnvägsrevolutionen, med fokus på både gods och passagerare. Bl.a. ska tiden mellan New York och Washington DC halveras och California High Speed Rail projektet förverkligas. Snabbtåg ska förbinda kusterna.
 6. Klimatanpassning ska genomsyra alla investeringar i väguppbyggnad, infrastruktur, elnät och VA-system.
 7. Effektivare bostäder. De kommande fyra åren ska fyra miljoner bostäder energieffektiviseras till högsta nivå, och alla federala byggnader och andra installationer ska vara ledande i omställningen.
 8. Negativa utsläpp. CCUS (carbon capture, usage and storage) ska bli en allmänt tillgänglig, kostnadseffektiv och snabb skalbar lösning, genom fördubblade federala investeringar och utökade skatteincitament.
 9. Utökad forskning och utveckling. Ett särskilt klimatinriktat forskningsprogram, ARPA-C, startas med fokus på bl.a. nettonoll-byggnader utan merkostnad, storskalig energilagring för en tiondel av kostnaden för litium-jon batterier, luftkonditionering och kylning utan klimatpåverkan, vätgas från förnybara källor, CCS från kraftverk och kolfri industri för stål, cement och kemikalier. I varje delstat ska ett kompetenscenter inrättas, med skattelättnader och subventioner forskningshögskolor, inkubatorer och acceleratorer, tillverkningsinstitut och arbetsgivare, fackföreningar och statliga och lokala myndigheter, för att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft.
 10. Klimat ska genomsyra allt. Varje federalt beslut ska ha med klimateffekterna som beslutsparameter, och aktiebolag ska redovisa klimatrisker och växthusgasutsläpp i sin verksamhet och sina leverantörskedjor.

För undertecknad är Bidens plan i stora delar imponerande, inte minst som den anger det globala klimatledarskap världen nu behöver. Den är också klart jobbskapande, även om de tio miljoner jobb Biden anger att planen ska leda till får ses som grovt tillyxat. Den samlade klimatnyttan är inte beräknad och den sociala dimensionen är skissartad; båda delarna måste hanteras skyndsamt.

Biden har ett track record som är bättre än vad många nog tror. Han lade 1986 ett av de första klimatlagsförslagen någonsin i USA:s kongress och har ordnat en rad hearings om klimatförändringar. 1998 ansvarade han för the Tropical Forest Conservation Act, där USA slöt avtal med andra länder om hur tropisk skog kunde skyddas i utbyte mot skuldavskrivningar. 2006 attackerade han BP och Chevron och de subventioner som går till oljeindustrin. energi. Som Obamas vicepresident under finanskrisen ledde han Recovery Act, med krav på minskade klimatpåverkande utsläpp, halverad förbrukning för nya bilar och ny stimulans till förnybar, och var tillsammans med John Kerry ledande i att Parisavtalet kunde antas. Samme Kerry blir nu särskilt sändebud i klimatfrågorna.

Med egen majoritet i båda kammare har Biden stora möjligheter att få igenom sin politik, och kan dessutom använda presidentdekretet där han önskar agera snabbt, som för återinträdet i Parisavtalet. Därtill kan han, särskilt om majoritetsförhållandena ändras i nästa val till representanthuset, formellt bara reglera offentliga, statliga aktörer – som tillsammans är stora nog att bidra till en förändring på marknaden som helhet. De frågor som hamnar i högsta domstolen får ett mer ovisst utfall, utifrån den starkt konservativa majoritet som nu finns där. Men sammantaget finns det goda skäl att tro att mycket av det Biden gick till val på, är det vi nu får se förverkligas. Ur klimatsynpunkt är det mycket goda nyheter.

Denna text har återkommande uppdaterats för att ha med mer relevant information.

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

Kommentarer

 1. René Mortensen

  2000 miljarder dollar i investeringar kommer att generera minst 400 miljoner ton CO2. Om man läser de tio punkterna kan man se att ”Redan 2035 ska landets elmix vara 100% ”clean energy”, förnybart och kärnkraft, mot dagens 38%. Förutom sol och vind öppnar Biden för mer vattenkraft, biomassa och småskalig kärnkraft.” Med tanke på den enormt stora produktionen av el som ska bytas från fossilt till ”förnybart” fram till 2035 lär det bli ett stort tryck på att använda vattenkraft (översvämma ett antal dalgångar) och kärnkraft (förnybart???). USA, liksom övriga industriländer borde förstå att man behöver MINSKA sin el- och energianvändning, konsumtion, investeringar och produktion. Naturligtvis behövs det en del omställningsinvesteringar men det borde inte vara upp till befintlig produktionsnivå utan kanske till halva dagens produktionsnivå.

  • USAs klimat- och energiplan är inte mitt drömscenario, men att världens största ekonomi nu sätter tuffa klimatmål och redan dag ett både skickade in återinträdet till Parisavtalet och stoppade kontroversiella oljeprojekt, samt redan första veckan tog fram vad som t.ex. ska hända med federala fordonsflottan (alla ska bli eldrivna), tycker jag är snabbt marscherat. Jag delar din bedömning att effektivisering inte är tillräckligt i fokus, det är det ju sällan i Sverige eller EU heller, trots att det bland klimatmålen ingår att halvera energianvändningen per krona till 2030. Du har också rätt i att kärnkraft inte är förnybart, därav skrivningen ”förnybart och kärnkraft” som precisering av Bidens ”clean energy”. Allt gott, Mattias

Kommentarer är stängd.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.