Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

"Nu är det dags för verkstad! Om vi ska lyckas bromsa klimatförändringen måste vi tillsammans agera - nu!” Det säger Swecos hållbarhetschef Mattias Goldmann. Ta del av Mattias analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Bidens klimatförslag i tio punkter

21 augusti 2020
VP Biden speaking at the Climate Leaders Summit.
Bidens klimatplan imponerar på undertecknad

Joe Biden förväntades lägga ett försiktigt klimatförslag, fjärran från radikala demokraters New Green Deal eller Demokraternas Climate Crisis Action Plan, långt svagare än det Bernie Sanders kampanjade med och väsensskilt från vad Al Gore en gång gick till val – och förlorade – på. Logiken var att miljö- och klimatengagerade redan är anti-Trump och en radikal grön linje kan skrämma bort marginalväljare. Med en tydlig ledning i opinionsmätningarna, menar många också att Biden bör sitta still i båten. Så blev det inte. Biden har nu lanserat ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution and Environmental Justice”, med Sanders, Gore och Ortiz Cortez som medavsändare. Här sammanfattad i tio punkter.

  1. Internationellt engagemang. USA återgår till Parisavtalet – eller lämnar formellt sett inte. De ska leda en satsning för att få alla länder att höja sina klimatåtaganden, som ska vara transparenta och uppföljningsbara. Inom de första 100 dagarna ska Biden bjuda in till en särskild klimatkonferens för de länder som står för de största utsläppen. Klimat ska genomsyra USA:s utrikes-, handels- och säkerhetspolitik. Bl.a. ska USA införa kvoter eller tullar gentemot länder som inte lever upp till sina klimatåtaganden, och bl.a. inom G20 villkora framtida handelsavtal med skärpta åtaganden inom Parisavtalet. Särskilt Kinas subventioner till kol pekas ut. Även skuldavskrivningar ska ges utifrån klimatperspektiv, genom en reform av IMF. USA ska också påskynda arbetet med Kigali-tillägget till Montrealprotokollet, för att minska användningen av HFC.
  2. Grön energi. Bidens ” Clean Energy Revolution” utlovar en 100% ren energi-ekonomi med nettonollutsläpp senast 2050. Redan 2035 ska landets elmix vara 100% ”clean energy”, mot dagens 38% (förnybart och kärnkraft). Förutom sol och vind öppnar Biden för mer vattenkraft, biomassa och ny, småskalig kärnkraft. För att påskynda omställningen ska elnätet i Nord- och Centralamerika integreras bättre. Redan första året som president vill Biden slå fast delmål från 2025 och 1 700 miljarder USD ska investeras under de kommande fyra åren. Det finansieras genom att återställa Trumps skattesänkningar för företag, i skatteparadis och på förmögenheter. Totalt ska satsningen omfatta det tredubbla, efter delfinansiering från delstater, kommuner och företag. Ett moratorium mot ny olja och gas från Antarktis hav ska införas genom Arktiska Rådet, som sedan ska vidgas till att bli globalt. Ny och befintlig olje- och gasutvinning tvingas möta tuffare krav på minskade metanutsläpp. USA stoppar också internationell finansiering av ”smutsig energi” som kolkraft. Fossilbränsleföretag och andra förorenare ska ”bemötas juridiskt”.
  3. Grönare fordon och drivmedel. Alla nya bilar och lätta transportfordon ska bli eldrivna (inget konkret årtal), med årliga förbättringar för tyngre fordon. 2030 ska det finnas 500 000 nya laddplatser, med fullt återställd stimulans för elbilar. Flytande drivmedel ska vara biobaserade, med mer avancerade biodrivmedel snarast, för flyg och sjöfart.
  4. Den andra järnvägsrevolutionen, med fokus på både gods och passagerare. Bl.a. ska tiden mellan New York och Washington DC halveras och California High Speed Rail projektet förverkligas. Snabbtåg ska förbinda kusterna.
  5. Klimatanpassning ska genomsyra alla investeringar i väguppbyggnad, infrastruktur, elnät och VA-system.
  6. Effektivare bostäder. De kommande fyra åren ska fyra miljoner bostäder energieffektiviseras till högsta nivå, och alla federala byggnader och andra installationer ska vara ledande i omställningen.
  7. Subventionsstopp. USA ska avskaffa subventioner till fossil energi och ställa om dem till förnybart.
  8. Negativa utsläpp. CCUS (carbon capture, usage and storage) ska bli en allmänt tillgänglig, kostnadseffektiv och snabb skalbar lösning, genom fördubblade federala investeringar och utökade skatteincitament.
  9. Utökad forskning och utveckling. Ett särskilt klimatinriktat forskningsprogram, ARPA-C, startas med fokus på bl.a. nettonoll-byggnader utan merkostnad, storskalig energilagring för en tiondel av kostnaden för litium-jon batterier, luftkonditionering och kylning utan klimatpåverkan, vätgas från förnybara källor, CCS från kraftverk och kolfri industri för stål, cement och kemikalier. I varje delstat ska ett kompetenscenter i varje delstat, med skattelättnader och subventioner forskningshögskolor, inkubatorer och acceleratorer, tillverkningsinstitut och arbetsgivare, fackföreningar och statliga och lokala myndigheter, för att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft.
  10. Klimat ska genomsyra allt. Varje federalt beslut ska ha med klimateffekterna som beslutsparameter, och aktiebolag ska avslöja klimatrisker och växthusgasutsläpp i sin verksamhet och leveranskedjor.

För undertecknad är Bidens plan i stora delar imponerande, inte minst som den slår an en ton av globalt ledarskap för USA. Den är också tydligt jobbskapande, även om de tio miljoner jobb Biden anger att planen ska leda till får ses som grovt tillyxat. Den samlade klimatnyttan är förvånande nog inte beräknad, men den största svagheten kanske är att den sociala dimensionen bara är skissartad.

Biden har ett track record som är bättre än vad man kanske omedelbart kan tro. Han lade 1986 ett av de första klimatlagsförslagen någonsin i USA:s kongress och har ordnat en rad hearings om klimatförändringar. 1998 ansvarade han för the Tropical Forest Conservation Act, där USA slöt avtal med andra länder om hur tropisk skog kunde skyddas i utbyte mot skuldavskrivningar. 2006 attackerade han BP och Chevron och de subventioner som går till oljeindustrin. energi. Som vicepresident under Obama Under finanskrisen ledde han Recovery Act, med krav på minskade klimatpåverkande utsläpp, halverad förbrukning för nya bilar och ny stimulans till förnybar, och var tillsammans med John Kerry ledande i att Parisavtalet kunde antas.

Att detta ur klimatsynpunkt är många resor bättre än vad Trump föreslår förvånar nog ingen. Att det är riktigt bra kanske inte är lika självklart för alla.

Mattias Goldmann
Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores, nu Chief Sustainability Officer på Sweco Sverige.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.