Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Barnafödandet vänder uppåt i Stockholm!

9 juni 2019

Nu har befolkningsprognosen för Stockholms kommun och alla 420 delområden släppts. Det är ett stort och komplext projekt där våra experter genomför omfattande analyser för att sätta så exakta parametrar som möjligt i prognosen. Stockholm är en av de kommuner som valt att använda sig av en mer utvecklad prognosmodell, allt för att få bästa möjliga underlag i planeringen av kommunens verksamhet.

Jag träffar Christian Skarman, vår demograf, för att höra om han har några spännande trender att dela med sig av.

-Hej Christian! Ni har släppt prognosen för Stockholms kommun nu, kan du berätta något spännande om den? Vad ser ni?

Efter flera år av minskat barnafödande bryts nu den nedåtgående trenden. Vi förutsåg att ett trendbrott skulle komma redan i fjolårets prognos. Nu när statistiken för de fyra första månaderna har publicerats kan vi konstatera att det vi förutsåg verkar stämma, de första uppgifterna pekar på att vändningen har kommit. Vi ser en ökning av antalet barn som föds och en ökad benägenheten att skaffa barn.

Hur kommer det sig att vi har haft ett minskat barnafödande?

Vår hypotes till nedgången har varit att det är en effekt av svårigheten för unga par att skaffa bostad. Nedgången av fruktsamheten kom i samband med införandet av kontantinsats och därefter har amorteringskraven tillkommit. Vår tes får stöd i forskning av bland annat Cecilia Enström Öst vid Uppsala universitet, hennes forskning visar på att fruktsamhetstalen har sjunkit för unga personer i tider när det är svårt att få tag på bostad. Forskning som följt dessa ungdomskullar över tid visar dock på att det slutliga antalet barn inte hämmats, utan de skaffade sina barn med kortare intervaller när de väl etablerat sig på bostadsmarknaden. Man kom ikapp så att säga. Det är denna forskning som låg bakom vårt antagande om att en vändning skulle komma och det är kul att se att denna vändning nu också verkar ha kommit.

Om några dagar pratar vi mer med Christian igen och då berättar han om Stockholm och tillväxten med ett busslast om dagen. Eller förresten, hur är det med det där busslastet egentligen?

 

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.