Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Deponiseminarium i Växjö och Hässleholm

18 april 2016 i Avfall

Välkommen till en halvdag om aktuella deponifrågor! Vi kommer bland annat att diskutera återvinning av massor i sluttäckningsprojekt och hantering av deponigas vid sluttäckning. Vi träffas i Växjö den 18 maj och i Hässleholm den 20 maj. Läs mer i vår inbjudan och anmäl dig senast den 30 april!  …

Läs Mer

Aktuellt inom avfallsanläggningar

15 april 2016 i Avfall

Den 13 april arrangerade Avfall Sverige en temadag för avfallsanläggningar där jag och flera av mina kollegor från Sweco föreläste. Under dagen presenterades bland annat projekt som genomförts med medel från Avfall Sverige. I ett projekt har avfallsstatistik för de senaste 20 åren utvärderats. Slutsatsen är bland annat att avfallsmängderna som deponeras har minskat rejält de senaste 20…

Läs Mer

Cirkulär ekonomi i praktiken

10 april 2016 i Avfall

Det händer just nu många spännande saker inom området cirkulär ekonomi. I veckan fick vi veta att Hammarö kommun startat upp insamling av byggåterbruk. Byggmaterial som toaletter, handfat och vitvaror kan lämnas in vid kommunens återvinningscentral. Byggmaterialet måste dock fortfarande vara helt och kunna återanvändas för efter inlämningen tas byggmaterialet om hand, rengörs och lagas eventuellt…

Läs Mer

Tillgång triumphar ägande

31 mars 2016 i Avfall

Avfallsminimering är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ibland undrar jag hur långt det är kvar till en framtid där avfall i stort sett inte uppstår och där det uppstår, hanteras det i ett kretsloppssamhälle. Sweco har tillsammans med ett flertal andra företag tagit fram en gemensam ”Vision 2070” för våra tre stostadsregioner…

Läs Mer

Producenter och konsumenter i väntans tider…

23 mars 2016 i Avfall

Nu är det nära, mycket nära! Nästa vecka ska Mia Thorpe presentera sin utredning om hur insamlingen av hushållens förpackningsavfall ska kunna flyttas från producenterna till kommunerna. Frågan fick plötsligt politisk dignitet i februari när riksdagens jordbruksutskott togs ställning för att producenterna även fortsättningsvis ska ansvara för insamlingen av förpackningar. Men ärligt talat – oavsett…

Läs Mer

På farligt uppdrag

18 mars 2016 i Avfall

I mitt tidigare yrkesverksamma liv var jag kemist och jobbade med farligt avfall, ute på fält. Ute på fält innebar att sortera det miljöfarliga avfall som lämnades in till kommunala återvinningscentraler och miljöstationer av allmänheten. Innan man begav sig iväg på uppdraget att sortera på miljöstationen behövde man se till så att den personliga utrustningen…

Läs Mer

En affär utan förpackningar

8 mars 2016 i Avfall

Går det att som privatperson minska sitt avfall? Cirka 460 kg avfall slänger vi varje år i Sverige per person. Mängden ökar något varje år men kommunerna strävar efter att minska det avfall som uppstår. Det bästa sättet att minska på avfallsmängderna enligt EU:s avfallshierarki är att inte ens låta avfallet uppstå. Men som privatperson är…

Läs Mer

Deponigas – en förbisedd miljö- och hälsorisk vid exploatering?

7 mars 2016 i Avfall

För ny bebyggelse i och runt städer har mark som tidigare använts för andra verksamheter blivit intressant att exploatera i takt med att staden växer. Detta kan vara gamla industrifastigheter men även mark som använts för deponering. Vi på Sweco slås ofta av hur förbisedd frågan om deponigas i mark är i dessa sammanhang trots att den potentiellt kan…

Läs Mer

Industriemissionsdirektivet (IED) och avfall

29 februari 2016 i Avfall

För några år sedan beslutade EU att Industriemissionsdirektivet (IED) skulle införas i Europa. Direktivet handlar om att miljöpåverkan från punktkällor inom EU ska minskas. I direktivet har ett antal olika branscher valts ut och avfallsbranschen är en av dessa. För att fastställa hur miljöpåverkan från de aktuella branscherna ska minska så kommer Bref-dokument att tas fram där bästa tillgängliga…

Läs Mer

Välkomna tillbaka till Swecos blogg om avfall!

19 februari 2016 i Avfall

Efter ett uppehåll drar nu avfallsbloggen äntligen igång igen! Framöver kommer ni att hitta ett blogginlägg här ungefär en gång i veckan. Längst ner i inlägget kan ni läsa mer om oss som kommer att blogga. År 2016 har dragit igång med en hel del inspirerande möten om avfall. I slutet av januari var det…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.