Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Träffa Swecos avfallskonsulter på Avfall Sveriges höstmöte!

11 november 2016 i Avfall

Nästa vecka är det dags för Avfall Sveriges höstmöte, som i år har tema insamling (http://avfallsverige2016.se/). Passa på att mingla med våra konsulter och få nya idéer att ta tag i på hemmaplan! Vi är särskilt stolta över att Emma Hamilton, från Göteborgskontoret, har fått möjlighet att berätta om ett av många spännande uppdrag som Sweco jobbar med….

Läs Mer

Digitala krafttag för ökad spårbarhet av farligt avfall

7 oktober 2016 i Avfall

Den 22:a september redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag ”Förbättrad avfallsstatisk och spårbarhetssystem för farligt avfall”. Där föreslås att all yrkesmässig verksamhet ska rapportera det farliga avfall som lämnas till borttransport, eller som tas emot efter transport i en ny digital lösning. Den digitala lösningen ska ersätta nuvarande anteckningsskyldighet i avfallsförordningen. Även rapporteringen av icke-farligt avfall ska…

Läs Mer

Första förpackningsfria affären öppnar i Sverige

19 september 2016 i Avfall

Sydsvenskan rapporterade förra veckan att Sveriges första förpackningsfria affär öppnar i Malmö i november. Jag bloggade i våras om den förpackningsfria affären Original Unverpackt i Berlin. Nu kommer alltså konceptet till Sverige. Fokus verkar, enligt artikeln, ligga på att konsumenterna ska reducera sina avfallsmängder. Sydsvenskan skriver om Rowan Drury som ligger bakom satsningen: ”– Jag funderade…

Läs Mer

Frukostseminarium RE:Source

3 juni 2016 i Avfall

Igår deltog jag på ett frukostseminarium som RE:Source anordnade i Göteborg. RE:Source är en forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet som finansieras av Energimyndigheten. Målet är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. RE:Source arbetar inom tre områden: Resurseffektivt samhälle, Hållbar materialförsörjning och Hållbart energisystem. Mer information finns på RE:Sources hemsida resource-sip.se. Under…

Läs Mer

Sluttäckningsfrågor på seminarium

28 maj 2016 i Avfall

Sluttäckning av deponier är alltjämt ett högaktuellt ämne. I förra veckan ordnade Swecos konsulter inom deponi seminarier om just dessa frågor i Skåne och Småland. Det blev en förmiddag i Växjö och en i Hässleholm. Vi hade bjudit in verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och entreprenörer att diskutera ämnen som aktualiseras vid sluttäckning. I huvudsak diskuterade vi två…

Läs Mer

Träffa Sweco på Avfall Sveriges Årsmöte

20 maj 2016 i Avfall

Passa på att träffa Swecos avfallskonsulter vid Avfall Sveriges Årsmöte i Gävle 31 maj-1 juni. Vi har många konsulter på plats och i vår monter pratar vi gärna om aktuella avfallsfrågor….

Läs Mer

Regeringen lyfter fram avfallstrappan – men förpackningarna hänger fortfarande i luften

17 maj 2016 i Avfall

Regeringen vill med sin proposition ”Avfallshierarkin 2015/16:166” tydligare införa avfallshierarkin (avfallstrappan) i svensk lagstiftning. Det ska tydligare framgå av hänsynsreglerna (miljöbalken 2 kap) att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi, samt utnyttja möjligheterna att förebygga och återvinna avfall. För att anpassa avfallskapitlet till avfallshierarkin ska kap…

Läs Mer

Digitalisering av avfallsbranschen

10 maj 2016 i Avfall

I förra veckan träffades cirka 600 av Swecos miljö- och vattenexperter  under två intensiva och spännande dagar. Bland annat gjorde vi en omvärldsanalys och tittade närmare på fyra viktiga trender som kommer att påverka vår framtid. Det vill säga storskaliga förändringar som har en betydande och långtidsverkande effekt på samhällsutvecklingen. Detta presenterades av Swecos hållbarhetschef, Andreas…

Läs Mer

Avfall, skräp, sopor, slask, skrot, restprodukter o.s.v.

29 april 2016 i Avfall

Kärt barn har många namn (och många former!). Avfall och avfallshantering kan se väldigt olika ut beroende på var i världen vi befinner oss. Nedan visas några olika varianter.                  …

Läs Mer

Sysav-stipendiet till Sweco-exjobb

22 april 2016 i Avfall

Ida Arvidsson, vårt senaste tillskott till ”avfallsgänget” i Malmö, har belönats med Sysavs uppsatsstipendium för sitt examensarbete ”Deponigas – Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem. Med fältstudier på tre äldre nedlagda deponier”. Examensarbetet gjordes som ett samarbete mellan avdelningen för Miljö och Energisystem på Lunds tekniska högskola och Sweco. Handledare från universitetet var Charlotte Retzner…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.