Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Att vara arkitekt i den Smarta Staden

13 september 2015

Att skapa arkitektur och planera infrastrukturer som är ”Smart stad-redo” innebär självklart stora utmaningar. Dock kan vi redan idag veta en hel del, framför allt måste vi designa utifrån stor flexibilitet.

Den smarta staden kräver kraftigt utbyggd infrastruktur, särskilt vad gäller distribution av data och elektricitet.

Den smarta staden kommer producera resurser som el, värme, mat och delvis renat vatten. När vi planerar för detta måste vi skapa förutsättningar att enkelt kunna förändra ledningar och kanalisation och servicenoder. I hus såväl som i staden måste vi ha en flexibel infrastruktur, som tillåter stora förändringar utan alltför stora investeringar.

Eftersom den Smarta staden även kommer vara en hållbar stad, vilket vi bland annat visat här i Swecos blogg, kommer den innehålla mängder av anpassningar utifrån hållbarhetsperspektivet. Till exempel: fram till helt nyligen kan man påstå att det varit en liten dragkamp om hur vi skall använda takytorna i den smarta staden – en dragkamp mellan lokalt omhändertagande av regnvatten med gröna tak eller till solpaneler för elproduktion eller uppvärmning av vatten. Kanske är den dragkampen över nu med uppfinningen av transparenta solpaneler:

Transparenta solpaneler (YouTube)

Denna teknik har ju uppenbarligen potentialen att göra om alla glasfasader i en stad till elproducerande matriser… enorma ytor som kommer skapa en totalt omvälvande syn på hur vi producerar och distribuerar el… den som planerar för den smarta stadens elnät måste redan idag ta detta i beaktande. Lägg till detta ett behov att kunna skapa laddningsplatser för allt fler elbilar.

Apropå laddningsplatser för elbilar, här är en smart ny, trådlös laddningsteknik – som säkerligen kommer ändra hur vi planerar för detta:

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3905994.ece

Det finns bra och utvecklade verktyg för att planera smart även utan den Smarta stadens komponenter, till exempel kan metodiken SymbioCity anpassas för att omfatta den Smarta staden.

SymbioCity: http://www.symbiocity.org/

Läs mer om detta i Jonas Jernbergs inlägg från maj här i bloggen:

https://blogs.sweco.se/smartstad/2015/05/18/digital-potential-for-en-mer-hallbar-stadsutveckling/

 

 

Swecokollegan Carl-Johan Rydell testar VR-glasögon.
Swecokollegan Carl-Johan Rydell testar VR-glasögon.

Den smarta staden kommer att innebära många förändringar av social karaktär – hur kommer vi förändra stadsrummet när det både kommer erbjuda fritt WLAN, stöd för smarta appar och s.k. Augmented Reality och andra ännu inte kända tillämpningar av smart digital teknik? Sannolikt kommer det uppstå behov av rum och platser som idag vi inte ens kan gissa oss till, vad sägs om ett ”VR-rum”: ett större, helt tomt rum med gott om yta att röra sig i medan man interagerar med en virtuell värld i sina 3D-glasögon.

Lägg märke till rummet i den här filmen där Glen Keane, klassisk Disneyanimatör bygger en inspirerande brygga mellan papper och penna och VR (Virtual Reality) – kanske ser vi sådan rum i såväl arkitektkontor som hemma inom några få år?

https://www.youtube.com/watch?v=GSbkn6mCfXE&feature=youtu.be

 

Till sist, en liten film om hur vi på Sweco använder oss av hållbarhetsdata för att driva designen framåt, där förutsättningarna gällande klimat, miljö, energi med mera tillåts driva designprocessen och kanske på så vis också lägger grunden till en mer spännande gestalt. Den digitala designprocessen för Smarta Städer och kanske mer specifikt Smarta Hus kommer jag återkomma till lite mer konkret i nästa inlägg:

 

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.