Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Att välja hängrännor istället för stuprör i jämställdhetsarbetet

1 december 2020
Synkronisera jämställdhetsarbetet. Klargör relationen mellan jämställdhetsarbetet och andra viktiga områden, istället för att skapa nya organisationer eller roller, eller att lägga en fråga på en arbetsenhet eller en person.

Trots många uttalade ambitioner om att arbeta integrerat och tvärsektoriellt i jämställdhetsarbetet med hängrännor istället för stuprör – så hamnar arbetet ändå oftast i just stuprör och sidospår i olika organisationer. Så hur hittar man till hängrännorna, egentligen?  

Idag möts beslutsfattare och organisationer av flera olika krav och uppdrag parallellt med jämställdhetsarbetet, exempelvis Agenda 2030, segregation, barnrätt, diskriminering och funktionsrätt. Ett vanligt problem är att det kan vara svårt att förstå, särskilja och navigera i detta landskap. Det man inte förstår prioriteras lätt ner. 

Forskning och erfarenhet visar att jämställdhet ofta händer i verksamheternas sidospår. Detta mönster behöver såklart brytas för att arbetet ska bli långsiktigt hållbart. Samtidigt är det vanligt att annat utvecklingsarbete sker i ytterligare parallella stuprör, vilket kan skapa dubbelarbete, upplevelsen av att de olika frågorna konkurrerar med varandra, eller bara en trötthet. Det finns alltså en risk att frågorna förblir vagt formulerade i organisationen – både varför de ska beaktas men också hur arbetet ska gå till – och att chefer och medarbetare står utan vägledning.  

Förstå skillnaden – men se och agera på helheten 
När du står inför olika parallella krav och uppdrag inom jämställdhet, Agenda 2030, segregation, barnrätt, diskriminering, funktionsrätt och så vidare så är det viktigt att inte klumpa ihop dessa frågor. Börja med att förstå vad som skiljer dem åt för att därefter identifiera områden, eller delar, där det finns möjlighet till samarbete och där de olika frågorna kan förstärka varandra. 

Det viktigaste är att förstå skillnader, men att se och agera på helheten. Det handlar om att klargöra relationen mellan jämställdhetsarbetet och andra viktiga områden, istället för att skapa nya organisationer eller roller, eller att lägga en fråga på en arbetsenhet eller en person. Hur förhåller sig jämställdhetsarbetet till Agenda 2030? Hur kompletterar jämställdhet arbetet med diskriminering? Att klargöra relationerna är en viktig vägledning i det dagliga arbetet.  

Synkronisera mera 
En annan viktig aspekt är att synkronisera jämställdhetsarbetet med parallella krav och uppdrag inom Agenda 2030, diskriminering, barnrätt, segregation, funktionsrätt och så vidare. I samband med att olika policys, handlingsplaner, styrdokument eller texter tas fram kan du börja med att se om du kan ta stöd i existerande texter. På så vis kan din organisation bygga på istället för att bygga nytt.  

Arbetet med de olika parallella uppdragen bör inte heller bedrivas av enskilda individer eller ”eldsjälar” i ensamhet. Då riskerar arbetet att bli både personbundet, tungrott och svårt att implementera – helt enkelt stuprörslikt. En ensam ansvarig kan bedriva ett gediget arbete och ha som ambition att dela med sig, men det blir sällan framgångsrikt. Samla istället krafterna och involvera flera medarbetare i arbetet med de olika kraven och uppdragen. Fråga inte bara de som normalt tillfrågas att medverka i utvecklingsarbete inom de aktuella frågorna. Att fler i en verksamhet deltar i förändringsarbete gör stor skillnad för långsiktighet, legitimitet och resultat. 

Fyra tips för hängrännor istället för stuprör 

  1. Förstå skillnaden mellan olika delområden, men se och agera på helheten. Börja med att förstå vad som skiljer jämställdhet från t ex Agenda 2030, segregation, barnrätt, diskriminering och funktionsrätt. Gå sedan vidare till att se helheten – identifiera områden eller delar där de olika frågorna kan samverka och förstärka varandra. 
  2. Klargör relationen mellan jämställdhet och andra krav och uppdrag. Det är en viktig vägledning i det dagliga arbetet, både för chefer och medarbetare. Hur förhåller sig jämställdhetsarbetet till t.ex. Agenda 2030? Hur kompletterar jämställdhet arbetet med diskriminering? Tänk verksamhetsnära. 
  3. Bygg på istället för att bygga nytt. Synkronisera jämställdhetsarbetet genom att exempelvis ta stöd i existerande dokument när du tar fram policys, handlingsplaner eller andra texter.
  4. Samla krafterna och involvera flera medarbetare. Att fler i en verksamhet deltar i förändringsarbete gör stor skillnad för långsiktighet, legitimitet och resultat. 

Läs mer på sweco.se/jamstalldhet

Gästbloggare
Shimeng Zhou 
076- 772 64 45 
shimeng.zhou@sweco.se 

Så kan vi hjälpa dig!

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.