Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Att synliggöra osynlig utsatthet

20 juni 2019

Karin Forss(via David Rydberg) skriver kort om en vetenskaplig teori och praktisk metod som används i många av Swecos uppdrag för att skapa ett inkluderande samhälle.

Intersektionalitet?

År 1989 skriver den amerikanska professorn och medborgarrättsaktivisten Kimberley Crenshaw artikeln “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”. I artikeln introducerar Crenshaw begreppet “intersektionalitet” för att beskriva hur diskriminering mot svarta kvinnor på arbetsmarknaden sker i skärningspunkten mellan rasism och sexism. Crenshaw visar på hur svarta kvinnor har en unik utsatthet som osynliggörs i ett rättssystem där diskrimineringsgrunder inte ses som samverkande.

Sedan dess har intersektionalitet som akademisk teori och praktisk metod tagit steget in i jämlikhet- och jämställdhetsarbete över hela världen. Grunden i intersektionell teori är att, precis som Crenshaw visade, se sociala kategorier så som kön, klass, ålder, etnicitet, sexualitet etc. som samverkande. Lite förenklat kan intersektionalitet beskrivas med att en analys (1) inkluderar flera faktorer som påverkar jämställhet och jämlikhet i en viss situation, t.ex. kön, ålder och funktionalitet (2) inkluderar både normbärare och normbrytare, alltså inkluderar till exempel både män, kvinnor och transpersoner i en analys eller insats som ska påverka jämställdhet.

Född 1985, ojämlikheterna består

Arbetsmarknaden är kanske en av de delar av samhället som mest karaktäriseras av skillnader människor och grupper emellan. Skillnader som visar sig i hur lätt en nyutexaminerad kommer i arbete, vilken bransch en väljer att arbeta inom, vilken inkomst en arbetstagare får för sitt arbete, ens förutsättningar att utföra arbetet i kombination med familjeliv och fritidsintressen, osv.

Länsstyrelsen i Stockholm gav 2018 Sweco i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag som just belyser hur ojämlikhet och ojämställdhet uppkommer på arbetsmarknaden genom att studera utbildning och arbetsmarknadsetablering över tid – med ett intersektionellt perspektiv. Våra konsulter utformade i samarbete med Länsstyrelsen en studie som följer en generation, 1985: or bosatta i Stockholms län år 2000, och undersöker hur denna grupp har trätt in på arbetsmarknaden under början av sitt yrkesliv, fram tills de är 31 år 2016. Studien visar på skillnader mellan och inom målgruppen beroende på individernas kön, utbildning, socioekonomisk bakgrund, funktionalitet, invandringsbakgrund etcetera.

Rapporten Född 1985: En generations etablering på arbetsmarknaden publiceras tidigare i vår. Studien är unik i sitt användande av intersektionell metod och resultaten visar på fördelarna med att använda en komplex metod, för att förstå en komplex arena, så som arbetsmarknaden. Vill du veta mer om studien och resultaten?

Ladda ner rapporten här: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/fodd-1985—en-generations-intrade-pa-arbetsmarknaden.html .

Eller läs DN:s artikel om studien: https://www.dn.se/sthlm/kvinnor-forlorare-i-stockholms-arbetsliv/

Profilbild
Författare
David Rydberg Gruppchef Swecos konsulter inom samhällsanalys| Strategi, analys & utvärdering för hållbara samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.