Smarta städer

Den smarta staden är en stad med öppna sinnen. Med sensorer kan den se, höra, känna, lukta och smaka sig till digital information som bidrar till ett mer omtänksamt, effektivt, tryggt och hållbart samhälle.

Att skapa en gata

11 mars 2016

Det är svårt att bygga infrastruktur så att alla intressen tas tillvara. Och det är minst lika svårt att kommunicera varför man väljer att bygga på ett visst sätt och inte ett annat, så att medborgaren förstår komplexiteten i stadsplaneringen.

Ett pedagogiskt verktyg för att tydliggöra svårigheten med att bygga en gata är streetmix.net. Framför datorn kan man förändra utseendet på en gata, men utrymmet är begränsat. Om både bilar, bussar, cyklister, gående och grönytor ska samsas så blir det trångt. För användaren blir det snabbt tydligt att kompromisser måste göras om alla fordon ska få plats på gatan.

En vanlig gata i streetmix.net
En vanlig gata i streetmix.net

I streetmix kan man justera bredden på den plats där olika fordon/trafikanter/föremål ska vara. Det går också att lägga till eller plocka bort nya fordon/trafikanter/föremål.

En kanske mer trevlig gata med mer plats för cyklister och fotgängare.
En kanske mer trevlig gata med mer plats för cyklister och fotgängare.

Som användare börjar man snabbt laborera med att förbättra utrymmet till hur man hellre skulle vilja ha sin gata. En del kanske gör cykelväg över hela ytan, eller lägger ut sex spår för spårvagn.

På min gata plockar jag bort utrymme för bilarna och utökar trottoarerna med bänkar och cykelparkeringar. Och mellan bilarna och cyklisterna vill jag gärna ha blomlådor för att det ska kännas mer säkert att cykla.

En kanske ännu trevligare gata med mer plats för fotgängare och cyklister och en spårvagn som trafikerar mitten av gatan.
En kanske ännu trevligare gata med mer plats för fotgängare och cyklister och en spårvagn som trafikerar mitten av gatan.

Verktyget streetmix.net är ett roligt och enkelt verktyg för att öka förståelsen för hur man kan planera en gata. Kanske kan man använda det i skolan för att be eleverna ta fram förslag på hur vägen utanför ska se ut. Eller använda det vid samrådsmöten eller olika forum för medborgardialog. Tänk om verktyget kunde utvecklas och även användas för att planera torg, lekplatser eller andra offentliga ytor i framtiden.

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.