Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Att leda vägen mot mer jämställda organisationer

27 november 2020
I en bloggserie på fyra inlägg lyfter vi några olika aspekter av jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsarbete är förändringsarbete. Ingen organisation är helt jämställd.  Jämställdhetsarbete handlar om att hela tiden sträva mot en verksamhet där män, kvinnor och icke-binära har samma möjlighet och skyldigheter. I en bloggserie på fyra inlägg vill vi lyfta fram ett antal aspekter av jämställdhetsarbete som vi i vårt arbete sett är viktiga. Det första handlar om hur man kan möta utmaningar när det gäller ledarskap och styrning av en jämställd organisation.

Återkommande lyfter utvärderingar och forskning fram just vikten av en tydlig styrning och en stark ledning för att jämställdhetsarbete ska nå framgång. Vi vill lyfta fram tre viktiga aspekter att ha med sig i arbetet.

1.Tydliga styrdokument som skapar samsyn
Jämställdhetsarbetet blir lätt abstrakt utan en tydlig bild av VARFÖR verksamheten ska bli mer jämställd och vad det innebär. Forskare pekar på en trend där jämställdhetsfrågor tenderar att bli abstrakta och formulerade genom innehållslösa mål vilket i sin tur skapar en illusion av konsensus. Bristande målsättningar tenderar att reducera jämställdhetsbegreppet till metoder och checklistor, medan ifrågasättande av ojämlika maktrelationer uteblir. Som ledare måste man här samla verksamheten bakom ett tydligt styrdokument som bidrar till att skapa samsyn och konkretisera jämställdhetsarbetet. För att kunna göra detta krävs ofta underlag i form av könsuppdeladstatistik och konsekvensanalyser.

2. Ett långsiktigt arbete
Jämställdhetsarbete tar tid och kräver strategiska beslut på flera olika nivåer vilket blir en utmaning i organisationer där man efterfrågar snabba resultat. Här kan det vara bra att sätta upp delmål under till exempel en jämställdhetsintegreringsprocess för att kunna följa upp om man är på rätt väg.

3. Hantera motstånd
Jämställdhetsarbete möter ofta motstånd, det kan vara uttalat eller outtalat motstånd. Motståndet kan ha många olika förklaringar men det är viktigt att adressera det och att inte vara rädd för att ta svåra diskussioner. Jämställdhetsarbete blir lätt personligt eftersom vi alla möter och har mött konsekvenserna av ojämställdhet i vårt liv liksom i våra arbeten – oavsett om vi har gynnats eller missgynnats av ojämställdheten. Som ledare behöver man vara medveten om dessa eventuella friktioner och redo att hantera dem.

Fyra tips för att leda mot mer jämställda organisationer

  1. Ta fram en verksamhetsnära definition på vad jämställdhet innebär i verksamheten och varför det är viktigt – utgå från de jämställdhetspolitiska målen.
  2. Utbilda er och/eller ta hjälp av externa experter för att upptäcka ojämställdhet i verksamheten idag.
  3. Formulera mål och delmål för att hålla engagemang i arbetet under lång tid.
  4. Bemöt motstånd aktivt och strategiskt.

Läs mer på sweco.se/jamstalldhet

Gästbloggare: Karin Forss
Karin Forss
karin.forss@sweco.se
+ 46 72 589 08 20

Så kan vi hjälpa dig!

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.