Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Att dela på resurser – matchning via internet skapar nya företag

2 oktober 2015

Det här är mitt första blogginlägg på smarta städer-bloggen och därför kan en kort presentation vara på sin plats. Jag började jobba på Sweco i maj för att jag där skulle kunna kombinera mina erfarenheter inom IT och systemutveckling med mitt sedan länge stora intresse för miljö och hållbarhetsfrågor.

Jag har jobbat med webbutveckling och journalistik i olika former sedan 1995. De senaste 13 åren på SVT där jag bl a var med och startade och drev datajournalistikredaktionen SVT Pejl. Att komma till ett ingenjörsdrivet företag som Sweco med en bakgrund som webbutvecklare och journalist är utmanande men samtidigt väldigt spännande.

I de mest framgångsrika projekt som jag jobbat med tidigare – t ex Valpejl, väljartjänsten som vann Stora journalistpriset 2010 – har den allra viktigaste komponenten för framgång alltid varit att föra samman kompetenser från olika håll och skapa något nytt. Och det är precis det jag hoppas kunna göra på Sweco också. När webbutveckling, internet och samhällsbyggnad smälter samman så finns det alla förutsättningar för att fantastiskt intressanta synergier kan uppstå. Och inom den vida ramen för smarta städer och hållbara utveckling finns det onekligen mycket spännande utmaningar att ta tag i när vi nu ska vända skutan och leva upp till FN:s nyligen fattade globala hållbarhetsmål.

Som ett led i detta har jag nu varit på konferensen SGBC 2015 som samkör med mässan Ekobygg. SGBC står i detta fall för Sweden Green Building Conference. Kortfattat är detta årets stora höjdpunkt för alla i Sverige och norden som sysslar med hållbart byggande och grön statsutveckling. Själv har jag länge varit intresserad av dessa frågor, men har egentligen aldrig jobbat med dem förutom i de miljöjournalistiska projekt jag har varit inblandad i mitt tidigare jobb på SVT. Och visst gick mycket av det som diskuteras på mässan över mitt huvud, men samtidigt finns det många beröringspunkter där informations- och kommunikations-teknik gör sig påmind. Och allra tydligast är kopplingen när vi pratar smarta städer.

Begrepp som cirkulär ekonomi och smart teknologi är något som kommer upp nästan överallt i mässmontrar och i paneldebatter. Till exempel fanns det en helt egen scen på mässan kallad Cirkulär ekonomi-scenen som under två dagar tog upp hur detta begrepp kan tillämpas inom bygg, fastighet och bostadsbranschen. Och på onsdagen hölls ett helt seminarium där intressanta svenska IT-entreprenörer och representanter för den nya delningsekonomin deltog. Stora hypade företag som Airbnb och Uber vars hela affärsidé bygger på internets kommunikations- och matchningsmöjligheter är numera välkända. Men i dess fotspår kommer en lång rad företag som också lever på att matcha attraktiva resurser som idag inte utnyttjas fullt ut. Långt ifrån alla dessa kommer att bli framgångsrika och överleva i den mycket hårda vinna-eller-försvinna konkurrensen som finns, men typen av tjänster som de företräder har vi med all säkerhet bara sett början på.

Fredrik Östlin grundare av off2off framför skolbänkar som återbrukas tak vare hans webbtjänst. Foto: Off2off
Fredrik Östlin grundare av off2off framför skolbänkar som återbrukas tack vare hans webbtjänst. Foto: Off2off

Off2off erbjuder företag, organisationer och myndigheter att enkelt och mot en fast licenskostnad kunna återanvända överflödig kontorsutrustning och möbler som i annat fall skulle slängas. Rätt använt kan stora pengar sparas och miljövinsterna är uppenbara. Företaget har snart funnits i fem år och konceptet känns som mycket stabilt, innovativt och miljösmart. Dessutom med en tydlig målgrupp: företag och offentlig verksamhet som är intresserade av att spara pengar och samtidigt förstärka sin miljöprofil både internt och externt.

Webbtjänsten Workaround siktar istället in sig på outnyttjade kontorsutrymmen. De flesta kontor har idag stora ytor och många platser som inte används. Och samtidigt finns det många frilansare och mindre företag som saknar egna lokaler och gärna vill hitta arbetskamrater att umgås med socialt. Att man samtidigt knyter viktiga affärskontakter och hittar samarbeten med andra företagare i samma situation är ett viktig bi-effekt. Workaround tillvaratar detta intresse med de ekonomiska som uthyrarna av kontorsplatser har för att bygga en webbtjänst som matchar bägges behov. Intäkterna kommer via en serviceavgift vid uthyrningen, på ungefär samma sätt som Airbnb och Uber fungerar. En snygg och smart webbtjänst som dock kräver en kritisk massa för att bli riktigt användbar. Och där är väl inte riktigt Workaround än, men de borde ha goda chanser att växa och blir större framöver.

Webbtjänsten Workaround där du både kan hyra ut och hyra kontorsplats.
Webbtjänsten Workaround där du både kan hyra ut och hyra kontorsplats.

Om Off2off och Workaround är exempel på små så kallade start ups är det stora EU-projektet Grow Smarter som drivs av Stockholms stad tillsammans med Barcelona och Köln, desto större och mer omfattande. I en presentation som gjordes på torsdagen berättade Stockholm stads Gustaf Landahl om att de kommer att fokusera sitt arbete kring tolv identifierade utmaningar. Dessa spänner från renovering av befintligt lägenhetsbestånd till avfallshantering och transportlösningar och är gemensamma i olika utsträckning för alla industrialiserade storstäder i Europa. Tanken är därför detta EU finansierade projekt som spänner över fem år ska ta fram och presentera smarta lösningar på dessa tolv utmaningar som sedan andra städer i Europa och övriga världen kan lära sig av.  På så sätt ska de kunna dra nytta av de lösningar projektet visar så att de kan minska sina klimatutsläpp och sin resursförbrukning samtidigt som städerna fortsätter växa. Det känns väldigt roligt och inspirerande att Stockholms stad går i täten för denna utveckling, även om det inte kan vara helt enkelt att förena smarta innovativa lösningar i något ganska så stort och trögrörligt som ett femårigt EU-projekt.

Bland annat därför har de kopplat en lång rad kommersiella företag inom IT, energi, bygg och infrastruktur-området till projektet. Bland de för svenskar mest kända kan nämnas IBM, Skanska, Fortum och Stockholmshem. Och på liknande sätt har de även involverat flera universitet – där ibland svenska KTH – för att kunna utvärdera och följa upp hur resultaten av projektet.

Årsta och Slakthusområdet områdena som Stockholm att fokusera på i Grow Smarter-projektet. Karta: Grow Smarter
Årsta och Slakthusområdet söder om Stockholm där Grow Smarter-projekt kommer att ske. Karta: Grow Smarter

Grow Smarter känns onekligen som ett väldigt angeläget projekt och jag hoppas verkligen att det kommer att generera en lång rad lösningar som kan bli katalysatorer för städer världen över. Städer som snabbt och obevekligen måste ställa om från ”business as usual” till en hållbar stadsutveckling. Det är en utmaning som heter duga och här om någonstans behövs alla starka krafter och kompetenser inom såväl privat som offentlig verksamhet samverka. Och där behöver också IT-utvecklare, ingenjörer, ekonomer och samhällsbyggare mötas för att slå sina kloka huvuden ihop. Och det är därför som jag även framöver kommer att beblanda mig arkitekter, ingenjörer, fastighetsägare och byggherrar. För bara tillsamman kan vi hitta lösningarna som för in oss på vägen mot den hållbara samhällsutveckling som vi alla önskar.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.