Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Att använda AI för digitalisering av detaljplaner!

18 mars 2019

Innan jul fick vi möjligheten att leverera ett spännande projekt till Lantmäteriet inom Digitalt först. Lantmäteriet testade ett nytt koncept för att nyttja externa leverantörer i att lösa deras utmaningar med att ta fram ett proof of concept för nationellt tillgängliggörande av detaljplaner. Som leverantör kändes det inspirerande att inom tydliga ramar ges fria tyglar i att bidra med kreativa lösningsförslag. Sweco gick i anbudsskedet in med flera olika förslag men i och med att Lantmäteriets budget var begränsad så valde de till sist ut två som mest intressanta. Det ena var en funktion där vi tekniskt verifierar detaljplaneinformationen mot Boverkets nya standard och den andra var det projekt som jag själv blev uppdragsledare för: Automatisk digitalisering av detaljplaner.

Vi såg att en viktig del i Lantmäteriets målbild om en nationell databas för detaljplaner, också borde vara att fylla den med befintlig detaljplaneinformation. Utifrån det behovet uppkom idén till detta projekt. Som uppdragsledare blev min utmaning att med knappa resurser kunna åstadkomma något konkret och värdefullt för Lantmäteriet. Därför valde jag att satsa allt på ett kort, genom att genomföra en innovationssprint med syfte att konkretisera och testa idén. Det innebar att vi till en början ringade in utmaningen för att sedan tillsammans med verksamhetskunniga brottas kring lösningen både tekniskt och användarmässigt. Rent konkret innebar det att under två intensiva dagar tillsammans med Örebro och Helsingborgs kommun, våra kollegor på Architects samt Swecos specialister inom Machine Learning och AI, jobbade konsentrerat med en lösning. Till vår hjälp hade vi SKL:s Innovationsguide som med dess process och verktyg lotsade oss genom problemställningen. Resultatet blev många lärdomar och ett litet embryo till en tekniskt lösning delvis baserad på AI. Men viktigast av allt så kunde vi genom vårt arbete konstatera att idén går att genomföra!

Film där projektdeltagarna berättar om deras erfarenheter från projektet hittar du här.

Varför behövs AI för att digitalisera detaljplaner?

Idag finns de 107 000 detaljplaner i Sverige, varav ett fåtal finns i digitalt format. Du kanske undrar varför detta är en viktig fråga att driva? Det enkla svaret är att informationen behövs för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Om informationen finns tillgänglig så kan den bidra till att kommuner kan bevilja bygglov betydligt enklare och snabbare vilket är till nytta både för företagare och privatpersoner. Men det innebär också att både privata och kommunala stadsutvecklare kan få information som gör det enklare för dem att planera byggandet av både bostäder och allmännyttiga fastigheter. Detta är bara några exempel på vad informationer kan användas till och vi kan konstatera att det finns mycket samhällsnytta i den.

Arbetet med att digitalisera informationen dvs. överföra den från en detaljplan i PDF till karta, är ett omfattande arbete. För en kommun tar det allt mellan 5 timmar och upp till 90 timmar att digitalisera en detaljplan. Som ni förstår innebär det ett omfattande arbete för kommunerna med tanke på de stora volymerna. Därför såg vi också en stor potential i att automatisera arbetet för att spara arbetstid. Även om vi endast automatiserar en liten del så innebär det stora effetker i tidsbesparingar och vi uppskattade att det finns 2-3 timmar att spara per detaljplan, vilket kan innebära en hissnande besparing på mellan 190 000-285 000 timmar!

Det korta svaret på frågan i rubriken är att vi behöver informationen för vår tillväxt och vi har inte tid att vänta!

Lärdomar från innovationssprinten

Vi lärde oss att utmaningarna är väldigt olika från kommun till kommun. De ritar på olika sätt och har kommit olika långt i att detaljplanera. Vi kunde snabbt också konstatera att det inte handlar om att automatisera digitaliseringen av befintliga detaljplaner till 100%. Det handlar i första hand om att hitta ett stöd till planarkitekter och GIS-ingenjörer ute på kommunerna så att det kan fortsätta jobba i samma systemstöd men på ett effektivare och mer enhetligt sätt. Vi lärde oss att det handlar både om att kombinera olika tekniker tillsammans med andra automatiseringstekniker och AI. Mycket av dem finns redan färdiga att nyttja hos olika leverantörerna, och det handlar om att bygga en arkitektur som nyttjar dem på bästa sätt. En insikt var också att mycket av informationen redan finns som tjänster på lantmäteriet.

Förutom att vi på 16 timmar tog fram ett embryo till teknisk lösning så är jag beredd att påstå att alla deltagare kan intyga att vi lärde oss väldigt mycket. Verksamhetsrepresentanterna fick ”klämma och känna” på AI och de fick djupare förståelse i möjligheterna men också utmaningarna. Våra teknikexperter fick en djupare förståelse för verksamhetens behov och tyckte att innovationsguiden var ett spännande sätta att jobba på. Både Örebro och Helsingborg som hade ett eget intresse i att angripa detta problem gick stärkta därifrån och fick bekräftat att deras egna tankar fortfarande höll för att jobba vidare med likande projekt internt hos dem. Men det som kändes lite extra roligt för oss alla var att Lantmäteriet i sin regeringsrapport pekade på att de vill fortsätta arbetet. Tänk att vårt projekt nådde ända upp till regeringsnivå!

Vad händer nu?

I väntan på Lantmäteriets fortsatta arbete försöker vi sprida våra lärdomar från projektet till andra kommuner. Vi vet att det finns kommuner med likande projekt och vi ser vikten av att alla på sitt sätt fortsätter att driva frågan. Då Sweco är partner med AI-centret i Göteborg tittar vi också på möjligheterna att få hjälp av dem.

Som före detta anställd i Sundsvalls kommun där det länsgemensamma RIGES-projektet satte den första versionen av detaljplanestandarden, samt skapade en regional databas för detaljplaner, så känns det häftigt att få vara med och sluta cirkeln som startade i Västernorrland. På Position 2030 kommer jag tillsammans med andra leverantörer berätta mer om projektet. Hoppas vi ses där!

Länk till LMs rapport: https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/Pressmeddelande/2019/lantmateriet-foreslar-nationellt-tillgangliggorande-av-digitala-detaljplaner/

Rapporten i media: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.715126/digitala-detaljplaner-internet

 

 

Författare
Linda Gustafsson – Digital strateg på Sweco som brinner för hållbarhet och digitalisering. Jag skriver gärna om hur ny teknik kan skapa samhällsnytta och bidra till målen i agenda 2030. linda.gustafsson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.