Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Återbruk av möbler sparar pengar och klimat – såklart

14 maj 2020

Under våren har gruppen Avfall och resurshantering Syd gjort en förstudie om återbruk av kontorsmöbler på uppdrag åt region Västernorrland. Det har varit ett intressant uppdrag och det är tydligt att det går att spara både pengar och undvika klimatutsläpp genom ett väl anpassat återbrukssystem. Den omvärldsanalys som gjorts visar att denna typ av återbruk inte är helt ovanlig inom kommuner men däremot mer sällsynt inom den privata sektorn, trots de ekonomiska fördelarna. Sweco hoppas att fler olika aktörer kommer att se potentialen i mer cirkulära system.

En spännande del i förstudien var önskan från regionen att utreda möjligheten att involvera arbetsintegrerande sociala företag. På så sätt skulle de på sikt kunna minska social utsatthet och ekonomiska klyftor samtidigt som organisationen gör besparingar. Viljan att arbeta med hållbarhet och alla dess tre aspekter, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, är inspirerande!

Denna typ av förstudie kan fungera som mall för andra kommuner och organisationer som vill påbörja ett liknande arbete med återbruk. Lärdomarna från projektet kan delas och förhoppningsvis kan samarbeten mellan organisationer öka i samhället.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.