Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Återanvända och återvinna absorbenter

18 oktober 2021

Under år 2018 stod byggsektorn för 35 % av allt genererat avfall i Sverige (Boverket, 2021). Detta innebär att byggsektorn har stora möjligheter till förbättringar.

Vid ombyggnationer händer det ofta att allt gammalt material rivs ut för att göra plats för nytt och fräscht. Detta görs många gånger innan livslängden för respektive komponent löpt ut.

Ett exempel på detta är undertak som plockas ner för att deponeras och ersättas av ett nytt undertak. Om undertaken inte målats om eller utsatts för mycket smuts, är dess ljudabsorptionsförmåga ofta oförändrad långt efter att garantitiden gått ut. Rockfon har exempelvis tester som visar att absorbenter som varit monterade i 50 år ger samma ljudabsorption som vid monteringstillfället. (Rockfon, 2021)

I många ombyggnadsprojekt skulle alltså takabsorbenterna kunna sitta kvar. Om detta inte är önskvärt, exempelvis av estetiska skäl, kan undertaket återanvändas på ett annat sätt: Lägg de gamla undertaksplattorna ovanpå det nya undertaket. På så vis är endast det nya undertaket synligt, och ovanpå detta ligger en begagnad absorbent – lika funktionell men har kanske ett och annat skönhetsfel. På detta sätt kan en tunnare undertaksplatta köpas in, och materialåtgången samt avfallet minskar.

Jag har varit i kontakt med både Ecophon och Rockfon som menar att detta principiellt är fullt möjligt. Det finns dock vissa saker man bör ha i beaktande:

  • Kontrollera så att de återanvända absorbenterna är rena och inte har målats om.
  • Garantitiden för de återanvända absorbenterna kommer vara annorlunda än övriga absorbenter.

Ta kontakt med undertaksleverantören, alternativt en akustiker, och diskutera just ditt specifika projekt. Vi behöver alla hjälpas åt att minska belastningen på klimatet. Just detta exempel ger högst troligt också en kostnadsbesparing för projektet.

Om det inte är möjligt att återanvända undertaket vid ett rivningsprojekt är det näst bästa alternativet att återvinna. T.ex. har både Ecophon och Rockfon system för detta där de tar tillbaka begagnat undertak, eller spill, som de skickar in i produktionen igen och gör till nya produkter. När detta görs får man ett certifikat över hur stor klimatbesparing den aktuella återvinningen har gett.

Vi som arbetar som akustiker bör fundera på om något av ovan nämnda förslag är genomförbart i de ombyggnadsprojekt vi medverkar i. I så fall kan vi föreslå detta till projektet och förhoppningsvis kan det skrivas in i förfrågningsunderlaget, så att detta blir ett krav på den upphandlade byggaren.

Vi måste alla hjälpas åt för att minska belastningen på vår fantastiska planet!

Källor:

Boverket: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer—aktuell-status/avfall/

Rockfon: Mailkorrespondens med Rockfon 2021-08-11

Bilder: www.unsplash.com

Författare
Eva är Akustiker på Sweco sedan 2015. Hon har en byggnadsingenjörsexamen från LTH och har tidigare arbetat kommunalt och statligt med förvaltning av fastigheter. Eva brinner inte bara för bra akustik, utan har även ett stort engagemang i frågor som rör miljö, hållbarhet och djur-rättsliga frågor.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.