Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

ACE Sweco Arkitektur för Cirkulär Ekonomi

Arkitektur för Cirkulär Ekonomi

11 juli 2019

Konstruktions- och rivningsarbeten bidrar till en tredjedel av Sveriges avfall, och bara USA och Kina släpper ut fler koldioxidekvivalenter än vad världens betongproduktion gör ensamt. Det finns mycket statistik som betonar byggandets påverkan på resurshanteringssystemet och hur viktigt det är att främja mer ”cirkulära” metoder under en byggnads hela livscykel, istället för att acceptera uppkomsten av avfall och sedan behöva hantera det.

Sweco har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att undersöka hur byggnadsarkitektur och design kan förbättras med en mer cirkulär resurshanteringsfilosofi och -metod. Projektet ledas av Swecos arkitekter med input från Swecos experter inom installation, IT för samhällsutveckling, infrastruktur och miljö, samt flera externa nyckelaktörer.

En byggarbetsplats
Foto: Måns Berg

Avfallskonsulterna i södra Sverige ansvarar för att undersöka övergripande designprinciper, affärsmodeller för resurshantering, specifika designegenskaper, data/digitala verktyg (t.ex. Building Information Management (BIM)) och andra tjänster som behövs inom marknaden för att identifiera en väg framåt för genomförande av cirkulär resurshantering.

Projektet tittar på potentiella fördelar, samordning som behövs med andra affärsmodeller (t.ex. hur pant-system behöver logistiktjänster för att föra material tillbaka till produktion) och input från flera olika nyckelaktörer. Vi undersöker också möjligheten för arkitekter att skapa en plattform inom byggnadsdesign för att möjliggöra cirkulära affärsmodeller och konsumtion.

Syftet med projektet är att sammanfatta praktiska arkitektmetoder för byggnadsprojektering som stödjer konceptet “Buildings As Material Banks”, och att demonstrera hur värde och resurser kan återcirkuleras inom ekonomin medan klimatpåverkan minskar som följd. Vi hoppas att bli marknadsledare inom identifikation och genomförande av innovativa resurshanteringsmetoder, och att byta ut de gamla koncepten där byggnadsmaterial behöver bli avfall i slutet av sina livcyklar, precis som en gammal bil med lågt värde hamnar i bilskroten. Rapporten, fallstudier och rekommendationer ska publiceras under hösten.

Inlägget är skrivet av Alastair Carruth, expert inom cirkulär ekonomi på Sweco.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.