Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Are you game?

6 december 2019

Det var frågan Högskolan i Skövde och projektet Studio Ludum ställde till unga mellan 15–24 år. Mer specifikt vände sig projektet till unga som tyckte det var svårt att hitta ett jobb, eller klara skolan. Gensvaret var större än vad projektet tänkt sig. Det visade sig att det fanns betydligt fler unga som kände sig träffade av beskrivningen än vad man kunde tro. 

Unga som varken studerar eller arbetar: UVAS

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor Mucf sammanställer statistik om unga som varken studerar eller avbetar i Sverige. I riket som helhet handlar det om 71 250 individer mellan 16-24 år. Tar man med samtliga upp till 29 år landar siffran på 157 080 individer som lever vid sidan av samhället. Det är en hisnande siffra.

En reaktion på ett negativt samhälleligt tryck

Uvas är långt ifrån en homogen grupp. Orsakerna till att man i många fall stänger in sig skiljer sig också åt. Kanske är det en reaktion på det sociologer beskriver med hjälp av termen negativt samhälleligt tryck. En upplevelse av maktlöshet, meningslöshet, anomi, och isolering som leder till trötthet, stress och sjukdom. Lägg därtill en genuin känsla av ett jorden håller på att gå under genom miljöförstöring. I en värld som saknar såväl visioner och vägar att nå dessa mål är det kanske inte så konstigt att många ger upp. Vi bör fråga oss om det är dessa unga eller det samhälle de lever i som är problemet.

Nyckeln till de unga: spel

Studio Ludum vände sig till unga med ett utpräglat spelintresse. Det visade sig vara en nyckel för att nå fram till många som annars tröttnat på kloka råd om att skärpa till sig eller ta skolan på allvar. Att säga nej till att medverka i ett samhälle, att till och med stänga in sig och knappt lämna sitt rum på månader eller år måste förstås som en aktiv handling. Det krävs vilja att inte delta. Hur kan en sådan person lockas tillbaka till ett socialt sammanhang? Det verkar som Studio Ludum hittat en nyckel för att möjliggöra detta. Genom att sätta spelande i centrum, att inleda ett möte genom att ägna sig åt något som känns meningsfullt har projektet lyckats locka till sig unga som i vissa fall inte lämnat hemmet på flera år.

Nyckeln till framtiden: spelifiering

När Sweco träffar projektet får vi oss till del berättelser om föräldrar som vittnar om hur deras barn bokstavligt blommat ut. Projektet samlar på sig historier om unga som går från att vara hemmasittare till att söka högskoleutbildningar (på annan ort) för att förverkliga en dröm om att arbeta i spelindustrin eller liknande.

Hur är det möjligt? Först och främst beror det på de enskilda personer som arbetar i projektet. Det räcker inte med att vara spelintresserad för ett lyckat möte dessa barn och unga. Du måste befinna dig på en spelnivå som inger respekt. Du måste också vara kommunikativ och lyhörd för projektdeltagarnas individuella önskningar. Och bakom dessa medarbetare måste det finns en tydlig idé om hur arbetet skall bedrivas. I Studio Ludums fall är det spelifiering: att använda det mekanismer som är vanliga in om spel, det vill säga tydliga regler och målsättningar som motiverar och belönar spelaren som visat sig vara ett framgångsrecept.

Sweco har kunnat bistå projektet med föreläsningar om socialitet och interaktion, metoder för implementering och vi utvärderar kontinuerligt de olika steg projektet tar.

För er som tycker Studio Ludum verkar intressant bifogas länk till projektets hemsida: https://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Media-Technology-and-Culture/Studio-Ludum/

Profilbild
Författare
Lars Holmberg är seniorkonsult, samhällsanalytiker och arbetar på Sweco Society. Lars är fil.dr i Sociologi och har en fil.kand i Kulturgeografi. Som forskare har Lars ägnat sig år frågor som handlar om hur samhälleliga strukturer och normer formar människors sociala interaktion och det är sannolikt på det temat inläggen kommer att skrivas på bloggen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.