Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Är smart alltid teknik?

2 oktober 2020

Ofta, för att inte säga nästan alltid, så är smart det samma som (ny)teknik. Tittar vi på fordon, telefoner etc så är det just så. Nya, uppdaterade, bilar och telefoner är fyllda med ny teknik, uppdaterade funktioner. Bilar kan köra själv idag, telefonen tänker åt dig (nästan i alla fall).

Jag jobbar mycket med energifrågor och har under senare tid börjar fundera mer och mer på om det inte skulle kunna vara så att vi har använt teknik över åren för att bestämma över natur och fysiska förutsättningar. Vi vill bygga ett hus här och därför gör vi det oavsett förutsättningarna. Nu är detta inte så konstigt, det är en del av utvecklingen men frågan är om inte gammal kunskap, sk bondepraktika, försvinner över tid. Nu vill jag inte tillbaka till den tidsålder då bondepraktikan rådde men min fundering är vad skulle hände om vi korsade bondepraktika med smart teknik.

Tänk om alla byggnader som byggdes placerades optimalt mot solen för att optimera solenergiproduktion. Alla skorstenar, ventilationsaggregat etc placeras alltid på norrsidan av tak för att inte skugga. Nu blir det andra problem men värme från solinstrålning, utsikten skulle kanske inte alltid bli mot vattnet utan ibland mot skogen mm. Men om man nu bara tänker energi vilket jag tillåter mig eftersom energi är min låda. För några år sedan var jag med i ett projekt där vi funderade på detta. Det hela handlar om hur man kramar ut max hur solen med tanke på årstiderna, dvs:

Vi räknade lite på det och fick fram följande resultat:

Det gör mao skillnad. Tänk då om alla byggnader optimerades rent fysiskt hför att krama ur max ur solens energi. Jag har ingen aning om vad det skulle bli i mätbar energi. Mycket är min spontana gissning.

Det som är riktigt kul är att även om grafen ovan har några år på nacken så kommer denna frågeställning oftare och oftare i projektdiskussioner idag. Det som då var ett jaha är nu mera jamenvisst!

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.