Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Är du en digital framtidsoptimist eller en splittrad robotpessimist? 

25 oktober 2017

För några veckor sedan satt jag och ett gäng vänner och drack te över några scones en tisdagskväll. Inte helt otippat började vi prata om framtiden, denna gång i form av samhällets digitala utveckling och hur tekniken påverkar vårt dagliga liv. Min kompis som arbetar som barnpsykolog menade på att det största problemet som familjer upplever är hur skärmlivet påverkar deras familjesituation och deras inre välmående. Vår diskussion fortsatte under en lång period där den ena efter andra drog upp exempel på vad de läst på inom ämnet. Tillslut satt vi där och (kanske något överdrivet) oroade oss över om våra arbeten skulle försvinna till fördel för robotarna. De datorstyrda människoliknande varelserna som kommer kunna diagnostisera diabetespatienter, dela ut vår post, fylla på vårt kylskåp med det vi innerst inne vill ha och som kommer styra våra bilar till den destination som vår kalender visar. I många fall givetvis smidigt då middagen kommer kunna laga sig själv. Men även så pass skrämmande att den digitala framtiden kan sätta skräck i den mest modiga av visionärer.

Efter vår sconeskväll började jag fundera i min ensamhet. På vilket sätt påverkas jag av digitaliseringen, och hur påverkar jag den i arbetslivet samt på det privata planet. För visst är det så att vi redan påverkas på sätt som vi inte alltid tänker på i vårt dagliga liv. Vem kommer tex. ihåg telefonnummer när mobilen istället för hjärnsubstansen gör jobbet. Inköpslistan skrivs med fördel på mobil istället för på papper, och den där solresan bokas sällan hos resebyrån nere på hörnet. Bilen kan parkera sig själv och det enda vi behöver göra för att betala parkeringsavgiften är att klicka på startknappen i appen som redan vet vart vi befinner oss. Ja, det har ju redan gått så pass långt att vissa människor inte ens kommer in i sina egna hus om inte det digitala larmet fungerar. Hade jag berättat allt detta för mormor när hon befann sig i sina glansdagar så hade hon väl knappast trott sina öron.

Men samtidigt som digitaliseringen (och dess robotar) känns nära och påträngande, så vill jag även (för poängtera att roboten knappast kommer att rulla in på vår arbetsplats imorgon bitti) dela med mig av att jag också kan uppfatta ett stort glapp mellan olika företag och deras digitala utveckling. För ena dagen kan jag i mitt arbete på Sweco sitta och diskutera hur AR-teknik skall kunna göra att en snickare i sitt arbete med att flytta en innervägg på Ullevi arena, ska kunna uppdatera den digitala CAD-modellen i fastighetsportalen bara sekunder efter att hen flyttat väggen i verkligheten. (Detta genom att ladda ner en 3D-modell till sina AR-glasögon och flytta väggen även i den 3D-modell som snickaren helt plötsligt tror hen står i). Nästa dag kan jag sitta hos en kund nånstans i Göteborg och leta efter en gammal lågstadieskolas senaste planritning i en källarlokal utan fönster eller tillstymmelse till sidhänvisningar. Vi är helt enkelt många aktörer i digitaliseringsprocessen, och vi har alla olika förutsättningar och olika intresse för en snabb sådan process.

Men ett grubblande likt detta, som vi hade över våra scones, gör sig knappast bäst som eget huvudbry. Ofta tycker jag att framtiden istället bäst diskuteras med folk som sitter på kunskap jag själv inte lyckats lära mig än. Därav lyfte jag mina inre frågor med Björn Skoogh. Björn jobbar som produkt- och affärsområdesansvarig inom området IT för samhällsutveckling. Ofta har han något klokt att komma med när det kommer till produktutveckling och den digitala framtiden. Det känns ibland som att prata med ett livs levande uppslagsverk (ni vet såna som folk hade i bokhyllan innan Google tog över).

Diskussionen med Björn började med att jag frågade vad han trodde var den största utmaningen med den framtida digitaliseringen? En fråga Björn menade på att han kunde skriva en hel bok om. Så istället utmynnade vår diskussion i att jag skrev ihop några (mindre) frågor som jag tyckte han kunde svara på i syfte att sprida kunskap i denna digitaliseringsblogg. Kanske lär sig någon läsare något nytt, måhända blir den mest oroliga framtidspessimisten lugnad, och möjligtvis blir den mest modiga än mer äventyrslusten inför den digitala framtid som vilar framför oss.

 

Så låt mig presentera formatet; Fem Snabba frågor med Björn”:

 • Som enskild individ, vad tror du vi kommer märka av mest i digitaliseringen inom den närmsta framtiden?

  Det beror lite på vad du menar med den närmsta framtiden såklart. Menar vi de närmaste tio åren, eller under vår livstid? Yrkesliv eller privat? Vi har precis kommit ur startgroparna i en accelererande transformationsprocess där såväl samhälle, marknad och våra ekonomiska modeller troligen kommer att förändras radikalt. Skulle vi backa klockan bara 10-12 år hade precis iPhonen introducerats på marknaden, och den, eller snarare den möjligheter den representerar, har förändrat extremt mycket av vår vardag på väldigt kort tid. Den representerar också den förflyttning av kognitiva aktiviteter, som du nämnde tidigare, från oss själva till olika devices runt oss. Vi vet inte längre vart vi ska, enbart att vi skall svänga vänster i nästa rondell. Vi vet inte heller vilka möten vi skall ha imorgon förrän kalendern påminner oss om att vi bör åka hemifrån 10 minuter tidigare idag eftersom det är mycket trafik till adressen där vårt möte skall äga rum.

  Det är en extremt intressant process som jag tror kommer att fortsätta under lång tid i ett allt högre tempo och här tror jag att vi kommer att se alla de där gradvisa digitaliseringseffekterna som vi knappt märker där en tjänst i taget, en uppgift i taget, flyttas till våra devices. Tar vi däremot avstamp i ett givet ögonblick under den här resan och blickar bakåt kommer vi dock att se en häpnadsväckande utveckling. Denna process innefattar även andra sätt att se på data, att dela data och nyttja data både för att effektivisera/optimera befintliga processer, men också för att kunna erbjuda helt nya tjänster som inte tidigare existerat.

  Vi har också andra, mer eller mindre uppenbara, digitaliseringsprocesser som kommer att påverka oss i olika utsträckning med avseende på exempelvis transport, AR, automation, underhåll, etc. Om vi för en kort sekund stannar vid transport tror jag att i princip alla stora biltillverkare har utlovat självkörande bilar om cirka 5-6 år. Det kommer naturligtvis att leda till mobilitet som en tjänst (MaaS) i stor skala. Om du prenumererar på mobilitet på samma sätt som ett Spotify-abonnemang börjar saker bli en smula intressanta. Du behöver inte äga en bil längre. Du behöver inte spendera tid på att leta efter och betala för parkering varje dag. Om denna söktrafik minskar eller till och med upphör kan man ju fundera över dimensionering av vägnät, exploatering av centrala parkeringar och parkeringshus, etc. Hur skall vi se på infrastruktur när automatiserad mobilitet som tjänst kanske är 5-10 år bort? Det har naturligtvis också extremt disruptiva effekter på transportsektorn i stort, inte enbart persontransporter.

  Vi kommer troligen också att se de första stapplande stegen mot fullskalig kommersiell AR (Augmented Reality) under de kommande åren. Denna teknik innebär att vi blandar det fysiska med det digitala. Nu i tidiga skeden handlar det mycket om att prova sig fram, att hitta tillämpningar. Vi har exempelvis ett uppdrag just nu där vi spatialt mappar de rum vi befinner oss i mot en CAD-modell. När vi gjort det kan vi i vår AR-device visa installationer bakom väggar och tak, med tillhörande information. En förvaltare skall kunna gå runt i sin fastighet och på plats konsumera teknisk information från modellen och sensorer. För några år sedan var detta science fiction, men nu utforskar vi detta område tillsammans med våra kunder. Driver vi denna teknologi framåt är det inte helt långsökt att argumentera för att vi med tiden sömlöst kommer att blanda digital och fysisk information i vår vardag. Det som vi inte måste interagera med kan lika gärna vara digitalt. Det kan gälla utsmyckning, information, på sikt kläder och hur vi väljer att presentera oss själva, etc. I princip alla de stora drakarna (MS, Sony, Google, Alibaba, Samsung, etc.) investerar enorma belopp i denna teknik. Det finns idag spännande möjligheter med HoloLens, AR-Kit, AR-Core, etc. men med miniatyrisering av devices från mobiler, plattor eller HoloLensar till mer traditionella glasögon eller linser öppnas extremt spännande möjligheter baserade på användarens roll, position, tid, preferenser, etc.

  Indirekta effekter av fullskalig kommersiell AR är också ganska långtgående ur ett samhällsperspektiv där vi med stor sannolikhet gör en förflyttning från produktion till instansiering. Det digitala objektet modelleras en gång, och instansieras hur många gånger som helst. Om vi blandar det fysiska och digitala finns det inte längre någon anledning att generera prydnadssaker, tapeter, skärmar, etc. i bulk där det digitala enkelt ersätter det. Hur kommer detta att slå mot den tillverkande industrin?

  Självfallet behöver vi också säga några ord om automation, som har enorm potential att förändra vårt samhälle i grunden. På samma sätt som industrin har genomgått, och fortsätter att genomgå, en omfattande automationsprocess påbörjas samma resa inom andra branscher som tidigare varit helt förskonade från detta. En intressant aspekt av automation utanför industrin resa att den i stor utsträckning utspelas inom den redan digitala domänen; en brygga mellan det fysiska och det digitala behöver alltså inte skapas, vilket gör saker väldigt mycket enklare.

  Det finns olika rapporter som pekar på att cirka hälften av våra traditionella yrkesroller kommer att automatiseras inom en förhållandevis kort tidsperiod. Jag vågar inte sia om de har rätt eller ej, men jag anser att detta är en av våra absolut mest aktuella politiska frågor under de kommande åren där vi kan tvingas förändra hur vi ser på arbete, inkomst och konsumtion. En stor skillnad mot tidigare automationsprocesser är att denna gång handlar det inte bara om repetitiva arbeten, utan även komplexa uppgifter kopplade till exempelvis medicin och vård eller juridik. Inom vår egen bransch på Sweco börjar det dyka upp tillämpningar innehållande parametrisk och generativ design. Alldeles oavsett kommer vi att få se allt fler tillämpningar, tjänster och konsekvenser av automation och machine-learning på arbetsmarknaden de kommande åren.

  Det pågår ju också ett antal andra enormt kraftfulla teknikrevolutioner inom smarta material, genetik, energi, nanoteknologi, IoT, blockchain, rymdfart, etc. Dessa har naturligtvis inte varit möjliga utan digitaliseringen inom respektive område, men kommer av egen kraft att förändra samhället i stor utsträckning. Om vi plötsligt kan skapa byggnader och fordon som tidigare skulle betraktats som omöjliga, och därtill förse dem med obegränsade mängder med grön energi som dessutom är gratis. Om vi skulle förlänga vår förväntade livslängd markant; hur skulle det förändra samhället?

  Ser vi på hur vi hanterar öppen data har detta också stor potential för hur vi kan förändra samhället. Jag tror att vi kommer att se stora steg på det området inom den närmaste tiden vilket kommer att skapa enormt spännande möjligheter för det offentliga, universitet, startups, etablerade företag, etc. att skapa nya tjänster och hållbara lösningar där exempelvis öppen IoT-data och modelldata konsumeras tillsammans med verksamhetsintern affärsdata.

  Om vi backar tillbaka till din ursprungsfråga beror det naturligtvis på vad man menar med de närmaste åren, men om vi håller ett perspektiv om ca 10 år (ungefär motsvarande tid som passerat sedan smartphones trädde in i våra liv) tror jag att vi kommer att flera av ovanstående resor på olika sätt ha initierats på allvar. Vi kommer dock troligen inte att kunna peka på ett specifikt datum då det hände, om vi inte uppnår AI-singularitet en vacker dag, utan vi kommer istället att leva genom processen där ett område, en uppgift eller ett yrke i taget digitaliserats utan att vi ens såg det hända.

 • Vad anser du vara det mest positiva med digitaliseringen?

  Det finns väldigt många spännande aspekter av detta, och paradoxalt nog kan jag nog känna att det som är mest skrämmande också är det mest positiva. Visst, vi kanske blir arbetslösa hela högen, men för första (?) gången i mänsklighetens historia erbjuds vi möjligheten att omdefiniera oss själva, vad det innebär att vara människa, hur vi ser på arbete, inkomst och konsumtion, att inkludera snarare än att exkludera, att skapa ett hållbart samhälle. Det är en extremt viktig politisk fråga och jag skulle önska att den befann sig högre på dagordningen.

  Med ett accelererande inslag automation på arbetsmarknaden kommer vi att vara tvungna att välja väg. Vill vi skapa en dystopisk framtid där stora delar av mänskligheten står utanför en krympande arbetsmarknad? Man tittar runt om i världen på olika typer av sätt att hantera detta som exempelvis UBI (Universal Basic Income), beskattning av robotar/automation, men jag kan också känna att det finns stora kommersiella värden i det vi idag ger bort gratis: informationen om oss själva, våra konsumtionsmönster, rörelser, sökningar. Ur ett perspektiv skulle vi kunna argumentera för att vi ständigt skapar och återskapar en digital kopia av oss själva, ett spöke utspritt i loggfiler, databaser och analysverktyg som används för att skräddarsy den information vi konsumerar och hur olika tjänster optimeras och presenteras. Detta blir såklart extra intressant ur ett AR-perspektiv som diskuterades i föregående punkt.

  Denna information har naturligtvis ett värde, och vi ger idag bort den gratis (ibland som kompensation för nyttjande av en ”gratistjänst”). Kanske finns där en del av lösningen för hur vi hanterar de ekonomiska utmaningar utbredd automation och digitalisering medför. Min poäng är att vi är vid ett vägskäl, och vill gärna tro att vi kommer att göra rätt val.

  Vi erbjuds fantastiska möjligheter, och det är upp till oss att bestämma vad vi gör med dem.

 • Vad anser du vara det mest negativa med digitaliseringen?

  Att det inte går tillräckligt fort? Naturligtvis finns det risker och vi kommer troligen att ha stora utmaningar kopplade till säkerhet, integritet, etc. Ju mer information som exponeras i olika sammanhang, desto högre risk för att någon skall göra något tveksamt med den. Annars tror jag att det mest negativa är kopplat till förändringar på arbetsmarknaden, där hela yrkesgrupper i mycket högre utsträckning än tidigare kommer att utsättas för extrem hård konkurrens från algoritmer och automation. Under en mer eller mindre turbulent period på arbetsmarknaden kommer vi att tvingas omvärdera det vi gör. Om ingen arbetar, vem skall då konsumera?

  Även personalisering av data, med hänsyn tagen till GDPR, är såklart ett tvåeggat svärd. Många tjänster kommer att vara skräddarsydda för oss, våra konsumtionsvanor, vår fysiska plats i ögonblicket och vår digitala profil. Jag tror att detta kommer att upplevas både som en fantastisk service och som något extremt påfrestande. Killer-appen i nästa ekosystem kanske är en ad-blocker?

 • Vad är det mest häpnadsväckande du hört om digitaliseringen den senaste månaden?

  Jag vet inte om det är det mest häpnadsväckande, men något som jag verkligen tyckte var kul var en artikel häromdagen som beskrev hur Google DeepMind tagit fram AlphaGo Zero. Till skillnad från tidigare versioner av AlphaGo fick Zero enbart reglerna, och har därefter lärt sig att spela helt på egen hand. Efter bara tre dagar tog sig AlphaGo Zero sig an AlphaGo, som tidigare besegrat den 18-faldige världsmästaren Lee Sedol. Zero vann mot AlphaGo med 100 matcher mot 0.

  Zero lärde sig spelet helt utan mänsklig inblandning och utvecklade också okonventionella strategier som normalt inte förekommer i spelet, vilket såklart är väldigt kul. Man abstraherade bort mänsklig kunskap och expertis och skapade ny kunskap helt från scratch. Spontant känns det som ett extremt spännande, och kanske lite häpnadesväckande, avstamp inför andra tillämpningar.

 • Vad skall man läsa om man är oerhört intresserad av hur digitaliseringen kommer påverka vårt samhälle och dagliga liv?

  Oj, jag vet inte; det skrivs spännande saker på många tech-bloggar och olika nyhetssiter. Det är nog bara att söka lite, hitta några favoriter, och försöka fånga upp trender, teknik och tankar som dyker upp. Naturligtvis skulle jag också vilja rekommendera att läsa lite SF emellanåt. Det är en kul inspirationskälla.

  Sedan finns det såklart en massa böcker som är intressanta i sammanhanget, exempelvis The Second Machine Age, Who Owns the Future?, Rise of the Robots och många fler.

En del av den digitala framtiden..

Klicka på länken för att se filmen.

Filmen har inget med frågorna att göra, men den visar Björn som sitter och plockar fiskar i fria luften, och förvandlar dem till blomblad. Ett beteende som förr hade kunnat föranleda ett besök hos min psykologkompis, men som i med den pågående digitaliseringen ändå känns hyffsat normalt.  Kanske är det just såhär vi i framtiden kommer gå tillväga när vi ska skicka upp en CAD-modell i det omtalade molnet, eller lägga till ett mjölkpaket i vår digitala kundvagn…

Men låt inte diskussionen sluta här. Vad tror du är den största utmaningen med digitaliseringen? (Kanske kan vi gemensamt bidra till Björns framtida bok)

/ Julia Lysén (julia.lysen@sweco.se)

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.