Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Analyserar du rätt data?

9 oktober 2020

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år, senast studien genomfördes var 2018. PISA genomförs i en rad länder och det är viktigt att resultaten är tillförlitliga och jämförbara.

Det har förekommit kritik mot genomförandet av studien i Sverige och hanteringen har därför granskats av OECD. I ett pressmeddelande från Regeringen i förra veckan, konstaterar OECD att Sveriges genomförande av PISA-studien, och den hantering av data som genomfördes är rimlig.  I den beräkning som genomfördes av Sverige exkluderades det stora antal nyanlända som kom hit åren innan PISA 2018. Nu konstateras alltså att Sverige lever upp till OECD:s krav på dataanalysen. Med detta aktuellt vill vi passa på att lyfta vikten av att ha koll på de data som du analyserar för att säkerställa att du kan lita på de svar du får fram.

När en studie genomförs är de grundläggande stegen A och O. Saknas information eller kunskap om ingående data kan resultaten visa något helt annat än som avsågs att undersökas.  Vikten av att ha kunskap om och förståelse för det data som används kan inte nog betonas. Liksom syftet med det som ska analyseras. I ett tidigare blogginlägg diskuterade vi skolsegregation. Där hade utländsk bakgrund använts som ett mått på segregation. En skola med hög andel med utländsk bakgrund betraktas som segregerad, liksom en skola med låg andel. Men vad menar vi då med begreppet segregation? Och vad är en utländsk bakgrund? Och hur registerförs utländsk bakgrund, kan vi lita på den information vi har?  Om en vårdnadshavare är född i ett annat land – är det en variabel som kan användas i kontexten skolsegregation? Det är så väldigt lätt att från ett underlag dra en slutsats som inte är användbar i nästa steg -och i förlängningen lägga grund för felaktiga beslut. Helt enkelt därför att det saknas tillräcklig kunskap om vad datamaterialet säger.

Vill du ha säkra resultat måste du därför ha koll på dina ingående data. Och här kommer tre enkla tips på hur du kan säkra dina data:

  1. Säkra att du har koll på definitionerna för de data du analyserar
  2. Säkra att underlaget är det rätta utifrån ditt syfte
  3. Har du koll på vilka möjliga kvalitetsbrister det finns i de data du analyserar?
  4. Finns det eventuella data som bör rensas bort för att inte snedvrida resultatet?

I PISA studien rensas nyanlända bort på samma sätt i alla länder. Kritiken handlade om att vi i Sverige hade rensats bort relativt många, men det OECD fann var att det var ett helt rimligt antal utifrån det antal nyanlända vi har tagit emot i Sverige. Rätt data är inte lika i alla länder eller alla sammanhang, det kan se väldigt olika ut för att vara jämförbart och utan att sätta sig i definitioner och förutsättningar  är det väldigt lätt att gå fel.

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.