Ventilen

En blogg om installationer – följ Swecos installationskonsulter som bloggar om energidesign, komfort och säkerhet som leder till bra inneklimat, låg energianvändning och funktionella byggnader.

Analys av dagsljusinsläpp kan medföra stora vinster för hälsa, ekonomi och miljö

23 oktober 2017

Jag tyckte att det saknades bra verktyg för att analysera dagsljusinsläpp i förhållande till energianvändning. På grund av detta tog jag saken i egna händer och utvecklade ett eget. Verktyget kan medföra stora vinster för hälsa, ekonomi och miljö och bygger på att i ett tidigt skede laborera med byggnaders utformning, fönsters placering och dess storlek.

Jag hade möjlighet att fullborda mitt projekt tack vare Sweco Systems utvecklingsbidrag och det bygger alltså på att analysera hur dagsljusinsläppet kan påverkas av byggnaders placering och utformning. Du kan till exempel använda verktyget för att undersöka hur byggnadens utformning, placering eller fönsters storlek påverkar ljusinsläpp och energianvändning. Hittills har verktyget bland annat används vid arbetet med Östra sjukhuset i Göteborg. Där användes programmet för att analysera området och hur byggnaders placering påverkar dagsljusinsläppet.

Ja, frågorna innan ett bygge tar vid är oftast många, men med det här arbetssättet kan vi förhoppningsvis få svar på några av dem. Östra sjukhuset är inte ensamma om att nyttja verktyget. Hotell Winger på Landvetters flygplats har också använt tekniken. Här var syftet att analysera vilken sorts förnyelsebar energi som var bäst. Resultatet som nu förväntas bidra till miljöcertifieringen BREEAM blev att solceller placeras på vissa ytor för att maximera energiproduktion.

Jag tror att detta och liknande verktyg kan komma att spela en stor roll för branschen, men det krävs att man gör analyserna i tid. I många projekt görs energi och dagsljusanalyser i sena skeden och därmed sker även justeringar i efterhand. Utförs istället analyser i tidiga skeden, kan felaktiga beslut undvikas, vilket leder till en effektivare process och ökad möjlighet till hållbart byggande.

Glädjande nog används verktyget redan i branschen, men drömmen är såklart att det ska vara standard att göra tidiga analyser för att undvika problem. Bland annat använder sig Swecos arkitekter och konstruktörer av programmet. Det finns så många problem som kan undvikas genom att analysera de här frågorna innan ritningarna är färdiga och byggnadens placering har bestämts. Bäst är att i samarbete med arkitekter i tidiga skeden undersöka hur vissa lösningar sparar mer energi och får in mer dagsljus än andra.

// Anton Hilling, anton.hilling@sweco.se

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.