Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Aktuellt inom avfallsanläggningar

15 april 2016

Den 13 april arrangerade Avfall Sverige en temadag för avfallsanläggningar där jag och flera av mina kollegor från Sweco föreläste. Under dagen presenterades bland annat projekt som genomförts med medel från Avfall Sverige.

I ett projekt har avfallsstatistik för de senaste 20 åren utvärderats. Slutsatsen är bland annat att avfallsmängderna som deponeras har minskat rejält de senaste 20 åren medan de mottagna mängderna till anläggningarna inte har förändrats.

Andra projekt handlar om hur deponigas ska hanteras efter sluttäckning och hur slaggrus ska kunna användas i konstruktioner utanför deponier. En vägledning för kontroll av lakvatten är under framtagande. Förslag till förbättring av befintliga lakvattenreningsanläggningar för kväve presenterades också.

Under dagen presenterade jag och min kollega Mats Lindgren det förslag som kommit angående Bref för avfallsanläggningar. För bakgrund till Bref-dokument, se mitt tidigare inlägg.

Under dagen diskuterades också sluttäckning avseende i vilken form och hur länge efterkontroll av en sluttäckt deponi ska ske. Hållbarhet för den svenska modellen med täta sluttäckningar lyftes också.

Sammanfattningsvis var det en mycket intressant dag med givande diskussioner både under och mellan föredragen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.