Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

4 Frukostseminarier – Smarta städer

29 oktober 2015

Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och allt fler myndigheter och företag öppnar upp sin information för allmänheten. Dessa stora datamängder skapar helt nya möjligheter – och öppnar upp för lösningar som kan revolutionera hela samhällsbyggnadssektorn. Samtidigt är en samverkan mellan regionens aktörer en förutsättning för att Stockholm ska utvecklas som en ”Smart city”. För att främja samverkan bjuder Sweco in till fyra frukostseminarier som fokuserar på två övergripande frågeställningar: ”Hur vill vi att Smart city Stockholm 2030 ska utformas och fungera?” och ”Vilka aktiviteter behöver genomföras nu för att vi ska nå Visionen?”

De fyra frukostseminarierna har följande teman: 

  • #1 Bebyggelsens utformning och funktion, 20 november
  • #2 Effektiva, miljövänliga och bekväma transporter 28 januari 2016
  • #3 Demokrati och service 10 mars 2016
  • #4 Stockholm som en attraktiv och innovativ stad 28 april 2016

Seminarium #1 – Bebyggelsens utformning och funktion 

Tid: Fredag den 20 november kl. 07.30-10.00 (frukost serveras från 07.30)

Plats: Swecohuset, Gjörwellsgatan 22, Stockholm 

Program

07.30 – 08.00 Frukost

08.00 – 08.20 Hur kan IT göra våra städer mer resurseffektiva och socialt hållbara?

Jonas Jernberg, Sweco

08.20 – 08.40 Stockholm och smart stadsutveckling – pilotprojekt i Norra

Djurgårdsstaden och Årsta

Thomas Bergendorff, Koordinator för Norra Djurgårdsstaden

Innovation, Stockholm stad

08.40 – 09.00 Användning av ”City Information Modelling” (CIM) för visualisering och

planering av Älvstaden i Göteborg.

Eric Jeansson, Geodatastrateg, Göteborg stad

0900 – 10.00 Workshop med diskussioner om Smart city Stockholm 2030

Port City

Colombo Port City – En ny stadsdel på Sri Lanka med 50 000 inv. och 150 000 arbetsplatser.

Anmäl dig här senast 16 november.

Varmt välkommen till en inspirerande förmiddag!

Vid eventuella frågor kontakta Mats Dunkars

Seminarium #2 Effektiva, miljövänliga och bekväma transporter 28 januari 2016

Transportsektorn är en resurs- och utrymmeskrävande del av staden som står inför stora förändringar i form av t.ex. självstyrande bilar, elcyklar, nya former för att erbjuda lokaltrafik, optimering av yrkestrafik och transporter. Hur vill vi att transporter ska fungera i Stockholm år 2030 och vilka åtgärder krävs nu för att vi ska uppnå visionen?

Bild3

Seminarium #3 Demokrati och service 10 mars 2016

IT-utveckling förändrar snabbt vårt sätt att kommunicera och medborgarna kommer förvänta sig att dialogen med kommunens tjänstemän följer den utvecklingen. Det är en utmaning för en kommun eller myndighet att kommunicera med medborgarna på nya sätt och samtidigt göra detta på ett sätt som gör att de interna arbetsprocesserna effektiviseras. I en dialog med medborgarna via olika digitala kanaler blir det t.ex. möjligt för en kommun att samla information om brister i den infrastruktur som kommunen erbjuder (s.k. crowd sourcing) såväl som att få förståelse för behov hos medborgarna. Digitala stadsmodeller gör det möjligt att föra en dialog med medborgarna om stadens utveckling och digitala verktyg gör det möjligt att utveckla en ”direkt-demokrati” kring olika frågeställningar.

Djurgård_06_2

Blockholm – Stockholm i Minecraft

Seminarium #4 Stockholm som en attraktiv och innovativ stad 28 april 2016

Traditionell kriterier som avgör en stads attraktivitet som t.ex. rikt kulturliv, vackra miljöer och parker, bra utbud av restauranger, caféer och shopping och kreativa miljöer kommer troligen snart att kompletteras av hur väl fungerande IT staden erbjuder. En attraktiv stad erbjuder lättillgänglig information som är harmoniserad över hela stadsregionen såväl som många lättanvända appar som höjer livskvalitén för såväl de boende som besökande. Framför allt erbjuder en attraktiv stad IT-lösningar som har god design. Vidare kan IT användas för att tillföra nya värden till det offentliga rummet. IT-utvecklingen görs i samverkan mellan kommuner, myndigheter och privata aktörer. Vad behöver vi göra nu för att Stockholm ska erbjuda en attraktiv IT år 2030? Vad krävs för att skydda den personliga integriteten?

Bild1

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.