Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

3D-projektering i industrin

17 juni 2015

Det finns stora fördelar med att använda avancerade projekteringsverktyg i 3D som Navisworks eller E3D. 3D-miljön möjliggör att man redan vid projekteringen kan ”vandra omkring” i fabriken och på så sätt undvika konstruktionsmissar som ofta uppstår då många olika discipliner är inne och arbetar samtidigt. Laserscanning av anläggningen och sedan sammanställning av allt material i en och samma 3D-miljö gör att man skapar ett 3D-avtryck av dagens anläggning och får en grund för planerade ombyggnader och framtida projekt.

bruk

Fabrik i 3D-projekteringsverktyget Navisworks. Det som ser ut som rök är faktiskt rök som kom med i skanningsproceduren.

Med avancerade projekteringsverktyg följer även möjligheten med att koppla information om varje objekt till ritningsverktyget. Med olika färgkoder kan man lätt åskådliggöra om objektet har beställts eller om det har monterats på plats. Information om objektet, till exempel tryckklass på rör och media som ska flyta i röret, kan enkelt kopplas till objektet vilket i sin tur leder till god kontroll över projekteringen och färre fel.

stuprör

Objektet STUPRÖR markeras i blått för att koppla information om dess status till projekteringsverktyget.

Lars Bäcklund, systemexpert hos Swecos industrikonsulter, menar att allt fler kunder efterfrågar projektering genom 3D-verktyg. –Det är en möjlighet att samla alla discipliner och genom att alla får leverera sina filer i 3D-format till en projektgemensam 3D-modell i exempelvis Navisworks, skapas hela tiden en samordnad bild av projekteringens nuvarande status som alla inblandade i projektet lätt kan ta del av.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.