Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

3 aktuella exjobb kring smarta städer på Sweco

20 mars 2016

På Sweco har vi varje år många intressanta examensarbetare från våra universitet och högskolor. Examensarbetena ger oss nya insikter inom områden som vi annars inte kanske hade haft tid att fördjupa oss i. Och för studenterna som kommer hit är det ett bra sätt att få inblick i hur det är att jobba som konsult på Sweco. Själv jobbar jag med smarta städer och IT för samhällsutveckling på en avdelning som heter Sweco Position, och just nu har vi 3 st examensarbeten som görs hos oss. Jag ställde några frågor till dem och bad dem beskriva vad de håller på med. Du hittar deras svar nedan.

Är du själv en student som söker ett ställe att göra ditt exarbete på? Om du skulle vara intresserad av att göra det hos oss på Sweco så kan du läsa mer hur du går till väga på vår hemsida. Och om du vill göra det hos som jobbar med IT för samhällsutveckling kan du hitta mer specifik information här.

Jessica Fredheim och Linda Franzén.
Jessica Fredheim och Linda Franzén gör examensarbete och jämför olika sensor-plattformar på Vasakronans kontor i Stockholm.

Titel: Potentiella hållbarhetsförbättringar genom realtidsmätning av temperatur på kontor
– En fallstudie på Vasakronans huvudkontor med utvärdering av sensorlösningar och deras användbarhet
Namn: Linda Franzén & Jessica Fredheim
Ålder: 23
Kommer från: Stockholm
Utbildning: KTH – Maskinteknik med masterinriktning Teknik och hållbar utveckling

Vad handlar ert exjobb om?
Examensarbetet handlar om att utvärdera olika sensorlösningar utifrån ett flertal faktorer, bland annat hur smidigt det är att inhämta data från dessa och deras mätnoggrannhet. Vi fokuserar på sensorer som mäter temperatur och en del av arbetet är att undersöka hur man med hjälp av dessa kan skapa en temperaturkarta över Vasakronans huvudkontor. Utifrån denna karta ska Vasakronans anställda kunna välja hur de vill placera sig i det aktivitetsbaserade kontoret. Vi undersöker också hur denna temperaturkarta kan användas för att främja hållbarhet.

Vilket resultat hoppas ni få ut av ert arbete?
Efter testperioden är tanken att vi ska ha funnit sensorlösningarnas svagheter och styrkor. Utifrån dessa ska de olika lösningarna kunna rekommenderas till framtida kunder. För Vasakronan vill vi i slutet kunna redovisa om temperaturkartan är något de bör behålla och fortsätta att utveckla. Vår förhoppning är också att vi ska kunna påvisa hållbarhetsvinsterna med just denna specifika tillämpning av sensorer.

Vilka utmaningar står ni för när ni gör ert arbete?
Nu är utmaningen att se till att alla sensorlösningar fungerar som de ska och att allt går rätt till under mätningarna. I slutändan ska vi även få ihop de olika delmålen till en sammanhållen helhet som både Sweco, Vasakronan, KTH och vi blir nöjda med!

Hur relaterar ert arbete till Swecos arbete med Smarta städer?
Vårt examensarbete är i hög grad relaterat till Smarta städer eftersom det handlar om att förenkla inhämtning av data i realtid och att använda den för att främja hållbarhet.

Vad är det bästa med att göra göra exjobb på Sweco Position?
Det bästa med att skriva exjobbet på Sweco Position är att vi får jobba på en inspirerande och innovativ arbetsplats där hållbarhet har en central roll.

 

janine-diagram
Janine Tilletts exarbete handlar om byggnormer och kravställning inom husbyggnad med låg energiförbrukning och höga miljöambitioner.

Titel: Effekten av byggnormer för kraven på miljöcertifieringssystem och energieffektivitet i byggnader
Namn: Janine Tillett
Ålder: 23
Kommer från: Belize i Centralamerika
Utbildning: Master programmet i data och systemvetenskap på Stockholms universitet

Vad handlar ditt exarbete om?
Mitt exjobb fokuserar på utvärdering av fastighetssystem, byggnormer, och energieffektivitet gällande lågenergihus i den smarta staden.

Vilket resultat hoppas du få ut av ditt arbete?
Jag vill kartlägga sambandet mellan byggnormer och kravställningen både vad det gäller ledningssystem och energieffektivitet.

Vilka utmaningar står du för när du gör ditt arbete?
Utmaningar som jag möter i förhållande till mitt arbete är tidspress för att hinna bli klar på den planerade tiden.

Hur relaterar ditt arbete till Swecos arbete med Smarta städer?
Att bygga energisnåla hus med hjälp av miljöcertifierings-system syftar till en hållbar utveckling, som är en viktig del av begreppet smarta städer.

Vad är det bästa med att göra göra exjobb på Sweco Position?
Det bästa med att göra mitt examensarbete här är att jag hoppas att mitt arbete ska kunna ge effekt då Sweco jobbar mycket med dessa frågor.  Samt att jag får erfarenhet av hur det är att jobba på svensk arbetsplats.

Geografisk analys av biblioteken i Stockholm
Anna Österman undersöker invånarnas tillgång till biblioteken i Stockholm med hjälp av geografiska analysmetoder.

Titel: Lokaliseringsanalys av biblioteken i Stockholms Stad
Namn: Anna Österman
Ålder: 26
Kommer från: Stockholm
Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnad KTH, master inom transport & geoinformatik

Vad handlar ditt examensarbete om?
Att lokalisera ett antal platser i staden för ett bibliotek utifrån var folk bor, arbetar och hur de rör sig.

Vilket resultat hoppas ni få ut av ert arbete?
Att ge en ny typ av beslutsunderlag för Kulturförvaltningen och på så sätt visa styrkan med GIS (Geografiska InformationsSystem).

Vilka utmaningar står du för när du gör ditt arbete?
Att hitta och styrka metoden som har valts och att vara noggrann med att resultatet speglar verkligheten så gott som möjligt.

Hur relaterar ditt arbete till Swecos arbete med Smarta städer?
Genom att använda sig av nya metoder för att ta fram beslutsunderlag. Idag finns en enorm mängd data över hur folk rör sig vilket tillsammans med GIS kan användas för att hitta och visa nya sammanhang.

Vad är det bästa med att göra göra exjobb på Sweco Position?
Att man får en inblick i hur det är att jobba som konsult. Dessutom blir arbetet så mycket mer verklighetsförankrat när man jobbar emot ett företag. Resultatet av exjobbet har betydelse!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.