Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Att mäta är att veta

20 mars 2015

Igår arrangerade vi en informationsträff angående ett nyligen levererat uppdrag åt Energimarknadsinspektionen (EI): Funktionskrav elmätare. Arbetsuppgiften var att utföra en kostnadsnyttoanalys på ett antal framtida krav på elmätare. Vad har då detta med den Smarta Staden att göra?

Ett av funktionskraven är formulerat enligt följande: Nära realtidsvärden till kund. I praktiken, om detta skulle bli infört, skulle detta innebär att det kommer att finnas en kontakt på alla elmätare som man som kund kan ansluta någon typ av utrustning till som sedan ex. kan användas för att visualisera energianvändningen. Vad innebär då detta? Jo det innebär att du som kund i tid (och otid) kan se din elanvändning. Kunskap/förståelse driver människor att förändra sitt beteende vilket kan resultera i energieffektivisering / effektivare energianvändning. Sarah Darby, verksam vi universitetet i Oxford, har jobbat med frågeställningen och bla gjort en meta-studie som pekar på en besparingspotential på 5-15%.

Utifrån den Smarta Staden så är detta viktigt för funktionskrav underlättar utvecklandet av applikationer som kan hjälpa till att balansera energiförsörjningen inom staden. Det handlar i korthet om att skapa möjligheter förstå om det finns bättre/sämre tillfällen att använda el. Jag exemplifierar det på följande sätt:

150220

Bilden visar elanvändningen i vårt hus. Det finns en elmätare för elpannan (den översta), det finns en elmätare för ladduttaget till bilen (den nedersta). Mitten diagrammet visar energibolagets elmätare. De skuggande (mörka) delen av diagrammet visar föregående dag, den vita linjen innevarande dag. Det man kan utläsa av dessa diagram är att jag dagen innan gårdagen glömde att sätta i sladden till bilen när jag kom hem kvällen innan så jag gjorde det när jag gick iväg på morgonen (bilen var mao kvar hemma). Detta skedde någon gång vid kl 7.30. Vad man sedan kan se när man har hela historiken för dagen är att energianvändning i värmesystemet gick ned efter lunch. Med all sannolikhet berodde detta på att solen värmde så mycket att det inte behövdes någon värme ifrån värmesystemet några timmar under eftermiddagen.

I den Smarta Staden, den uppkopplade staden, så skulle energisystemet men hjälp av väderprognoser kunna förutspå att solen kommer att titta fram och att behovet av värme under den tiden blir mindre och eftersom samma energisystem känner av att det finns en elbil ansluten som behöver laddas så skulle systemet då kunna ”hålla på” laddningen några timmar. Bilen hade varit laddad ändå på kvällen om den då hade behövts för något ärende.

Det finns många utmaningar i detta. Kanske inte i de olika del-tekniska lösningarna (för det finns teknik för att styra laddning, det finns solel mm) men det kräver systemintegration, det kräver att olika parter hittar en acceptabel affärslösning och krävs att man diskuterar integritetsfrågor (för om detta skall bli riktigt effektiv så skall ”hela” staden samverka).

Att funktionskravet Nära realtidsvärden till kund nu har börjat diskuteras är dock ett av många steg på vägen för att skapa en möjlighet att utveckla den Smarta Staden.

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.