Jul och halvtid för traineeprogrammet!

23 December, 2016

Julledigheten markerar en slags halvtid för traineeprogrammet, vi har gjort hälften av utbildningsmodulerna och har andra hälften kvar till 2017! Mycket av det vi lärt oss under 2016 har jag haft nytta av i arbetet på Sweco. Ett exempel är uppdragsstyrningsutbildningen som bland annat går igenom uppstart och administration av uppdrag, vilket varit aktuellt för…

Läs Mer

God Jul önskar Swecos avfallskonsulter

22 December, 2016

Vi som jobbar med avfall på Sweco vill passa på att önska alla våra läsare en god jul! Det gör vi med några vintriga bilder på deponier. Håll till godo!          …

Läs Mer

Uppdragsstyrning

22 December, 2016

Hej! Aldina Eriksson är mitt namn och jag en av arkitekterna i gänget. Sommaren 2015 tog jag dubbelexamen från Chalmers och Tongji University i Shanghai. Jag sökte mig till Sweco för att få jobba med stora komplexa projekt, hållbarhet och gärna internationellt. Traineeprogrammet såg jag som en chans att tidigt få lära känna medarbetare inom…

Läs Mer

En del i energi- klimatrådgivningens utvecklingsarbete – insatsprojekt minskar onödig energiåtgång i drickakylar

21 December, 2016

  När man pratar om ökad energieffektivitet syftas ofta till att minska den onödiga energiåtgången, den som inte skapar någon nytta. Att en kyl står på flera timmar om dygnet när det inte behövs är just ett sådant exempel på ”att elda för kråkorna”. Läsk behöver inte hållas kyld för att inte bli dålig, däremot…

Läs Mer

Den ”smarta” arkitekten och stadsplaneraren – Betraktelse i Nobeltider

20 December, 2016

Vetenskap är häftigt! Under Nobeldagen i år fick jag lära mig att man kan bygga små ”bilar” av molekyler med motorer som kan åka runt i blodomloppet och leta upp det sjuka. När jag såg den nya bondfilmen för några år sedan och Q injicerade Bond med ”smart blood” fnyste jag lite och tänkte ja,…

Läs Mer

Elnätsreglering Del 2: Svensk eläntsreglering – ett ständigt rörligt mål

15 December, 2016

Igår kom Förvaltningsrätten i Linköping med domen om intäktsramar för elnätsföretagen som ger företagen rätt till en real kalkylränta före skatt på 5,85%, vilket kan jämföras med 4,56% som Energimarknadsinspektionen (Ei) anser är rätt nivå. Redan Idag på morgonen meddelade energiministern Ibrahim Baylan att regeringen kommer att ge Ei i uppdrag att komma med ett…

Läs Mer

Elnätsregleringen Del 1: Förvaltningsrättens dom

15 December, 2016

Igår kom Förvaltningsrätten i Linköping med domen om intäktsramar för elnätsföretagen som ger företagen rätt till en real kalkylränta före skatt på 5,85%, vilket kan jämföras med 4,56% som Energimarknadsinspektionen (Ei) anser är rätt nivå. Redan Idag på morgonen meddelade energiministern Ibrahim Baylan att regeringen kommer att ge Ei i uppdrag att komma med ett…

Läs Mer

SJUNKANDE GAS- OCH KOLPRISER PÅVERKAR ELMARKNADEN

12 December, 2016

Sweco skriver varje månad en rapport kring vad som händer på och kring den svenska elmarknaden. Nedan är en sammanställning av huvudpunkterna i Swecos månadsrapport för december 2016. EUROPAKOMMISSIONEN KOMMER MED NYA FÖRSLAG Förra veckan lanserade Europakommissionen ”vinterpaketet”, ett stort antal lagförslag som bland annat innefattar energieffektivitet, förnybar energi, utformning av elmarknaden, försörjningstrygghet och regler för…

Läs Mer

Stockholmsregionens klimatfärdplan – en del i RUFS 2050

9 December, 2016

Tillväxt- och regionplanenämnden i Stockholms län tog under torsdagen den 1 december beslut om inriktningen på den regionala klimatfärdplanen. Målet är en färdplan med bred uppslutning för att ställa om mot en region utan nettoutsläpp år 2050. Samma dag presenterade Michael Erman, projektledare på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, den regionala klimatfärdplanen vid ett frukostseminarium. En bred…

Läs Mer

Hur nyttjar vi skogsråvaran effektivast i transportsektorn?

2 December, 2016

Att Sverige till stor del består av skog är ingen nyhet. Inte heller att skogen är en viktig naturtillgång som bidrar till tillväxt och svensk export. Skogen är också till nytta för det svenska energisystemet. Många svenska bostäder och lokaler värms med biobränslen från skogen, både direkt i t.ex. ved- och pelletspannor men även indirekt som…

Läs Mer