Avfall, skräp, sopor, slask, skrot, restprodukter o.s.v.

29 April, 2016

Kärt barn har många namn (och många former!). Avfall och avfallshantering kan se väldigt olika ut beroende på var i världen vi befinner oss. Nedan visas några olika varianter.                  …

Läs Mer

Smarta kartor i en miljökonsults vardag

29 April, 2016

Mina biologkolleger som ofta är ute i fält och gör inventeringar av växter och djur inför ett bygge eller en planprocess brukar använda en app anpassad för deras speciella behov. Appen ”Collector” är utvecklad av ESRI. Den har sedan anpassats av Swecos IT-konsulter för att skapa en bedömningsmall vid inventeringar. Resultatet är en app som…

Läs Mer

Presentationsteknik

27 April, 2016

I förra veckan hölls den sista utbildningen inom traineeprogrammet, denna gång var det dags för presentationsteknik. Kursledare för utbildningen var Rune Rennemark och vi höll till på Långholmen Konferenscenter. Långholmen var förut ett fängelse med ungefär 500 celler som mest. År 1972 började avvecklingen, som pågick fram till 1975, och 1982 revs delar av bebyggelsen….

Läs Mer

Framtidens stad år 2050

24 April, 2016

Att sia om framtidens stad år 2050 är inte lätt, men härom veckan fick jag precis den uppgiften. 2050 är idag 34 år bort – och om vi tittar 34 år tillbaka i tiden så hamnar vi på 1982. För er som inte var födda så tidigt som 1982 så kan en titt på filmtrilogin…

Läs Mer

Sysav-stipendiet till Sweco-exjobb

22 April, 2016

Ida Arvidsson, vårt senaste tillskott till ”avfallsgänget” i Malmö, har belönats med Sysavs uppsatsstipendium för sitt examensarbete ”Deponigas – Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem. Med fältstudier på tre äldre nedlagda deponier”. Examensarbetet gjordes som ett samarbete mellan avdelningen för Miljö och Energisystem på Lunds tekniska högskola och Sweco. Handledare från universitetet var Charlotte Retzner…

Läs Mer

Mätning av ytutsläpp av deponigas

20 April, 2016

Det är mycket att tänka på när en deponi ska sluttäckas och deponigasen är en sak som inte får glömmas bort. Deponigas bildas när orgaiskt material bryts ned i en deponi, utan tillgång till syre. Gasen innehåller till stor del metan som är en kraftig växthusgas och dessutom explosivt om det ansamlas i slutna utrymmen. Vid sluttäckningen…

Läs Mer

Deponiseminarium i Växjö och Hässleholm

18 April, 2016

Välkommen till en halvdag om aktuella deponifrågor! Vi kommer bland annat att diskutera återvinning av massor i sluttäckningsprojekt och hantering av deponigas vid sluttäckning. Vi träffas i Växjö den 18 maj och i Hässleholm den 20 maj. Läs mer i vår inbjudan och anmäl dig senast den 30 april!  …

Läs Mer

Studentprojekt del 3 – Utklippan

18 April, 2016

Eller hur man lurar en stegräknare Denna veckas utflykt med KIC-studenterna gick till Utklippan utanför Karlskrona. Jag har skrivit om Utklippan tidigare. Vår värd var denna gång var Hans Manzetti. Detta var lite annorlunda. Inget regn men ca 11 sekundmeter sydvästlig vind. Mao sjön i sidan på båten, våghöjd på ca 1.5 m. Det uppslupna sorlet la…

Läs Mer

Swecos 35 nya processledare i hållbar samhälls- och stadsutveckling bidrar med smarta lösningar för framtiden!

15 April, 2016

Den hållbara staden kan skapas bl.a. med hjälp av smarta lösningar men det behövs ett integrerat synsätt på stadens delsystem och olika former av gestaltnings- och dialogprocesser i planeringen. Det förutsätter gränsöverskridande samarbete och kompetensutveckling. För tredje gången sedan 2010 ordnar Sweco Architects processledarutbildningen i hållbar samhälls- och stadsutveckling. Totalt har ca 100 Sweco-konsulter genomgått…

Läs Mer

Aktuellt inom avfallsanläggningar

15 April, 2016

Den 13 april arrangerade Avfall Sverige en temadag för avfallsanläggningar där jag och flera av mina kollegor från Sweco föreläste. Under dagen presenterades bland annat projekt som genomförts med medel från Avfall Sverige. I ett projekt har avfallsstatistik för de senaste 20 åren utvärderats. Slutsatsen är bland annat att avfallsmängderna som deponeras har minskat rejält de senaste 20…

Läs Mer